Hopp til innhold

Identifisering av skadedyr

Publisert Oppdatert

For å avgjøre om og eventuelt hva du skal foreta deg når du finner dyr i dine nære omgivelser, må du vite hva slags dyr du har funnet.

Flue gjennom forstørrelsesglass
For å kunne vurdere om kontrolltiltak skal settes i verk, må man først identifisere dyrene man finner. Foto: Colourbox.com

For å avgjøre om og eventuelt hva du skal foreta deg når du finner dyr i dine nære omgivelser, må du vite hva slags dyr du har funnet.


For å finne ut om du står overfor et skadedyrproblem og i så fall hvilket, er det helt avgjørende å få identifisert hva slags skadedyr som eventuelt er tilstede.

Ikke alle dyr du kommer over innendørs eller utendørs i hagen o.l. er skadedyr. Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk innendørs, skal du ikke sette i gang bekjempelse fordi dette er en art som kun lever utendørs i norsk natur og ikke vil overleve og forplante seg innendørs. Kommer du derimot over tysk kakerlakk innendørs skal denne arten bekjempes med stor innsats. Det er også ofte stor forskjell på hvordan man skal bekjempe forskjellige skadedyrarter. Noe er effektivt mot en art, mens samme type tiltak kan ha ingen effekt på en annen. Kuldebehandling mot brun pelsbille er en effektiv bekjempelsesstrategi, mens dette for dens nære slektning pelsbille vil være lite virksomt fordi denne lever utendørs i Norge året rundt og tåler kulde godt.

Hjelp til identifisering

Hjelp til identifisering av dyr kan du få gjennom diverse litteratur og nettsider. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du søke hjelp hos et profesjonelt skadedyrfirma eller kontakte oss på Folkehelseinstituttet.

Slik kan du få hjelp av Folkehelseinstituttet med identifiseringen av skadedyr samt skaffe deg informasjon om dyra:

  • Se på faktaartikler om skadedyrarter som finnes i denne veilederen. I faktaartiklene finner du bl.a. tegninger/foto av de vanligste skadedyrene i Norge. I faktaartiklene er det også informasjon om biologi og bekjempelse av de ulike artene.
  • Send dyr for identifisering til Folkehelseinstituttet, Seksjon for skadedyrkontroll (Adresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo). Informasjon om innsending finner du under identifisering av skadedyr og skadedyrtelefonen
  • Send spørsmål om skadedyr, og gjerne gode bilder av dyr du lurer på hva er til skadedyr@fhi.no
  • Ring Folkehelseinstituttets skadedyrtelefon (tlf 21 07 77 00) som er åpen hverdager fra kl 13-14.

Når dyret er kjent, må du vurdere om det skal bekjempes, og om du eventuelt skal utføre bekjempelsen selv. Er problemet for stort, vanskelig eller du av andre årsaker ikke selv ønsker å gjennomføre skadedyrbekjempelsen, kan du få et skadedyrfirma til å hjelpe deg (Les mer i kapittelet Kjøp av skadedyrbekjempelse).