Hopp til innhold

Forebygging av skadedyrangrep

Publisert Oppdatert

Skadedyrangrep kan forebygges ved at du stenger skadedyrene ute fra dine omgivelser eller sørger for at de ikke trives der.

Bokser med mel
Skadedyrangrep i matvarer kan forebygges ved å oppbevare maten i tette bokser. FHI - Heidi Lindstedt

Skadedyrangrep kan forebygges ved at du stenger skadedyrene ute fra dine omgivelser eller sørger for at de ikke trives der.


Alle levende organismer, skadedyr inkludert, trenger visse ting for å overleve: vann, næring og steder der de kan leve og formere seg. Dersom du klarer å forhindre at skadedyr får tilgang på dette, vil sjansen for at skadedyr etableres reduseres dramatisk. Her følger noen generelle tips for hvordan du kan forhindre at skadedyr trives i dine omgivelser:

1. Reduser fuktigheten

Skadedyr har vansker med å overleve når det blir for tørt i omgivelsene. Minimer derfor
mengden av tilgjengelig vann, og tørk ut fuktige gjenstander og rom. Noen eksempler: ikke la vann bli stående i fat under potteplanter, i vaskebøtter eller oppvaskkummer. Dersom du har fuktige rom, vil økt romtemperatur og luftsirkulasjon tørke ut rommene og gjøre dem mindre attraktive for skadedyr som trives der det er fuktig. Har du vannskadde og fuktige materialer i huset ditt bør disse fjernes.

2. Fjern matkilder

Skadedyr kan finne næring på mer eller mindre opplagte steder. Plassering av matvarer i tette beholdere som plast- og glassbokser vil hindre skadedyrene tilgang på næring. Et rent kjøkken uten brødsmuler, stekefett og andre matrester vil også begrense muligheten for skadedyrangrep. Vær også oppmerksom på at tilgjengelig dyrefôr, for eksempel hunde- og kattemat, også kan være god mat for andre dyr.

Fjerning av tørre matrester ved støvsuging er hensiktsmessig fordi dette fjerner matrester uten å samtidig tilføre fuktighet. I vannlåsen på kjøkkenet kan organisk materiale hope seg opp, og tømming av denne vil bidra til lavere forekomst av små fluer som gjerne trives der. Matrester utendørs bør også minimeres fordi disse kan tiltrekke seg og livnære skadedyr. Dette inkluderer nedfallsfrukt og rester fra fuglebrett.

Kompost med matavfall bør plasseres i tett beholder for å forhindre at skadedyr kommer til. Søppeldunker som inneholder matrester, bør ha et tett lokk og tømmes hyppig.

3. Hold skadedyrene ute

Utestenging er et viktig tiltak for å unngå å få skadedyr innendørs. Bruk av nett og gitter foran vinduer, luker, sprekker, rør- eller ledningsgjennomganger reduserer muligheten for at skadedyr kommer seg inn. Det samme vil bruk av plaststrimler, tettepastaer, tetteskum, tettestrier mm. Sørg også for å holde dører lukket når mulig.

Brukte møbler, som senger, madrasser, sofaer og stoler, kan inneholde skadedyr. Før du tar inn slike møbler i din bolig bør du forsikre deg om at de ikke inneholder skadedyr. Plassering av gjenstander ved lav (-18 °C) eller høy nok temperatur (> 45 °C) over lang nok tid, vil drepe mange potensielle skadedyr.

4. Fjern eller steng av oppholdssteder innendørs

Har skadedyr først kommet seg inn foretrekker mange å gjemme seg bort i små hulrom og sprekker i gulv og vegger. Tetting eller sperring av slike gjemmesteder vil redusere antall oppholdssteder. Fuglereir, muse- og vepsebol er også steder der mange skadedyr trives. Gå derfor igjennom boligen og fjern disse.

5. Fjern og ødelegg oppholdssteder utendørs

Vedstabler, plankehauger, paller, diverse typer avfall og annet som skaper små hulrom kan være gjemmesteder for skadeinsekter og gnagere. Det samme gjelder villnis (høy vegetasjon, busker og trær) for tett inntil husvegger. Fjern slike gjemmesteder for å redusere sjansen for å få problemer med skadedyr ved boligen din.

6. Vær oppmerksom ved reise

Når man er på reise, vil en kunne komme i kontakt med steder som har skadedyr. Vær spesielt oppmerksom på steder der du overnatter. Hold bagasjen mest mulig lukket i kofferten, og plasser denne langt unna senga der det kan være veggedyr. Undersøk gjerne undersiden av sengen ved ankomst for å se etter spor av veggedyr som mørke ekskrementflekker og dyr. Bruk av tette kofferter i hardplast gir skadedyr mindre mulighet til å stikke seg bort i enn kofferter og sekker av tøystoff med mange åpninger og sprekker. En god forhåndsregel når man kommer hjem igjen, er å sjekke bagasjen for skadedyr før denne tas inn. Rist gjerne plagg utendørs. Å fryse bagasjen sin i en dypfryser slik at alt innholdet oppnår -18 °C i tre døgn vil drepe veggedyr og mange andre skadedyr.