Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sagtannet melbille»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sagtannet melbille

Sagtannet melbille

Næringsmiddelskadedyret sagtannet melbille (Oryzaephilus surinamensis) er en liten, flat bille som kan stikke seg bort i de minste kriker og kroker. Dette gjør at den kan være vanskelig å bekjempe i bakerier, privatboliger eller andre steder den kan ha tilhold. Kjølig lagring av næringsmidler vil redusere problemet med denne arten fordi formeringen stanser opp ved temperaturer under 18 °C.

Sagtannet melbille
Sagtannet melbille med de karakteristiske tennene på brystpartiet. FHI - Preben Ottesen

Næringsmiddelskadedyret sagtannet melbille (Oryzaephilus surinamensis) er en liten, flat bille som kan stikke seg bort i de minste kriker og kroker. Dette gjør at den kan være vanskelig å bekjempe i bakerier, privatboliger eller andre steder den kan ha tilhold. Kjølig lagring av næringsmidler vil redusere problemet med denne arten fordi formeringen stanser opp ved temperaturer under 18 °C.


Innhold på denne siden

Utseende

Sagtannet melbille (Oryzaephilus surinamensis) er en ca. 2,5 mm lang, flat bille. Den er mellombrun og har på hver side av brystet seks små tenner, derav navnet sagtannet melbille. Arten har velutviklede vinger, men ingen har sett den fly. Larvene er gulhvite med brunt hode og blir 3-4 mm lange.

En nær slektning

Sagtannet melbille har en nær slektning, sagtannet nøttebille (Oryzaephilus mercator). Denne arten, som ser nesten identisk ut, har noe større øyne slik at avstanden fra bakkanten av øyet til hodets bakkant blir kortere enn hos sagtannet melbille. Nøttebillen foretrekker alle slags nøttekjerner, krever litt høyere temperaturer for å kunne utvikles og kan fly.

Biologi

På grunn av tropisk opprinnelse krever sagtannet melbille relativ høy temperatur men også gunstige fuktighetsforhold for å gjennomføre livssyklus. Ved gunstig temperatur (32 °C) og fuktighetsnivå kan utvikling fra egg til voksent individ gjennomføres i underkant av en måned, mens dette ved tørrere forhold og lavere temperaturer kan ta vesentlig lengre tid. Med under 18 °C i omgivelsene vil ikke formering foregå. Billen overlever dårlig ved lave temperaturer. Alle stadier vil dø i løpet av ett døgn ved -18 °C eller i løpet av ei uke ved -6 °C. Dersom det er mange individer til stede i en næringskilde, kan billene selv forbedre omgivelsene for egen reproduksjon og utvikling. For eksempel kan masseforekomst i en kornsilo forårsake en betydelig temperatur- og fuktighetsstigning i kornet.

En hunn legger i løpet av livet opptil 400 egg. De plasseres enten enkeltvis eller i små grupper på næringsmidlene som de lever i. Eggene legges helst i små sprekker i næringspartikler men kan også legges på finmalte matvarer som mel. Ved gunstige forhold kan bestanden av biller raskt øke til store mengder. Voksne biller kan bli tre år gamle. 

Sagtannet melbille kan leve i alle slags tørre matvarer både fra planter og dyr. Mest vanlig er den i korn og melvarer. Arten kan også opptre som rovdyr ved å spise andre smådyr.

Forekomst

Sagtannet melbille er blitt spredt over hele jorden med varer. Til Norge kommer den stadig med importerte varer. Det er for kjølig klima hos oss til at den kan overleve utendørs. Den forekommer i tørre matvarer i lager, butikker, bakerier, fabrikker og bolighus. Arten er særlig knyttet til melvarer som korn, kjeks og knekkebrød, men kan også finnes i alle slags tørre planteprodukter som mel, makaroni, tørket frukt og tobakk samt i tørket kjøtt og sjokolade. I korn forekommer billen vanligvis sammen med andre skadedyr, fordi den er avhengig av at kornpartikler er skadet for å kunne utnytte innholdet.

Skadebilde

Sagtannet melbille spiser som oftest relativt lite av næringskilden de oppholder seg i. Den store økonomiske betydningen er heller knyttet til at billene forurenser matvarer de oppholder seg på med ekskrementer, døde individer og annet avfall. Billene kan også ødelegge såkorn og maltkorn fordi de spiser kimen så kornet mister spiringsevnen.

På grunn av liten størrelse og flat kropp har billen en meget stor evne til å trenge inn gjennom de minste sprekker. Den sprer seg lett til alle rom og skap i hus og lager, og inn i esker og kasser som ikke er tette nok. Et annet forhold som gjør at billen sprer seg lett er at den, i motsetning til de fleste andre skadedyr på lagrede varer, kan gå opp loddrette, glatte flater av glass og metall.

Bekjempelse

Siden sagtannet melbille har stor evne til å stikke seg bort, kan den være vanskelig å bekjempe.

I lager for næringsmidler vil et viktig tiltak være å holde temperaturen lav, under 18 °C, slik at formeringen stanser opp. I kornlagre som varmes opp for tørking, er det derfor viktig å raskest mulig senke temperaturen etterpå. Godt renhold av lokaler og maskiner, sammen med bruk av tett, forseglet produktemballasje, vil også være sterkt forebyggende i næringsmiddelindustrien.

I boliger vil kjølig oppbevaring av varer i tette bokser samt grundig, regelmessig støvsuging for å fjerne matrester, gi dårlige levevilkår for billene. Infiserte matvarer bør kasseres for å hindre spredning til ikke-infiserte varer. Alternativt kan disse plasseres i dypfryser ved -18 °C i to døgn. Det anbefales ikke å bruke insektmidler for å bekjempe sagtannet melbille i privathusholdninger.

Bor man i en bygning med flere leiligheter, og man tross iherdig egeninnsats ikke blir kvitt sagtannet melbille, bør man spørre naboene om de har samme problem. Billene kan spre seg fra leilighet til leilighet for eksempel via rørgjennomføringer. Samordnet bekjempelse i nærliggende leiligheter vil i slike tilfeller være nødvendig for å bli kvitt skadedyrene.

Finn generell informasjon om:

 

 

Historikk

28.04.2023: Teksten er faglig gjennomgått. Det er kun gjort små språklige endringer.