Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «4. Risikovurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 4. Risikovurdering

Kapittel 4. Risikovurdering

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.


Formål 

Sannsynligheten for videre spredning og konsekvensene av dette for sykdomsbyrden og kapasiteten i helse- og omsorgtjenesten skal vurderes. 

Ansvar 

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen for at covid-19-epidemien i kommunen, eventuelt sammen med andre samtidige epidemier, eller andre hendelser, utvikler seg og truer med å gi en betydelig sykdomsbyrde eller uhåndterlig belastning på helsetjenestenes behandlingskapasitet. Kommunelegen skal vurdere helhetlig både sannsynligheten for at denne utviklingen skjer og konsekvensene dersom det skjer. Kommunelegen kan lokalt samarbeide med nabokommuner, spesialisthelsetjenesten og Statsforvalteren. FHI kan gi råd, støtte i vurderingene og veiledning (utenfor arbeidstid: Smittevernvakta eller Utbruddsvakta). Også Helsedirektoratet kan gi råd og veiledning. 

Arbeidet 

Regjeringen har gått fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi. Som ved andre luftveisinfeksjoner må vi akseptere smitte i samfunnet. Håndteringen av pandemien avhenger av hvordan sykdomsbyrden og smittesituasjonen utvikler seg. Antall pasienter skal være håndterbart for helse- og omsorgstjenesten selv om antall syke periodevis kan øke og variere mellom geografiske områder. På nasjonalt nivå, legges covid-19-spesifikke hendelser og situasjoner til grunn for hvilken risiko myndighetene skal styre etter, se kap. 1 tabell 1. Vurderingen av risiko må sees i sammenheng med den samlede belastningen på tjenestene, som for eksempel som følge av influensa og andre luftveisinfeksjoner, eller andre hendelser som påvirker tjenestekapasiteten. Man må gjøre en helhetlig vurdering av kapasiteten og den samlede belastningen på helse- og omsorgstjenesten og epidemiens utvikling. 

På kommunalt nivå er det viktig at kommunene følger hendelser og situasjoner, som beskriver den epidemiologiske situasjonen og den forventede sykdomsbyrden lokalt, som vist i kapittel 1, men kommunene må også bidra til at belastningen på sykehusene er håndterbar. 

Forventet sykdomsbyrde vurderes basert på kjent kunnskap om spredningspotensialet, vaksinasjonsdekningen og sykdomsalvorligheten samt den tilgjengelige kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten for å gi gode og riktige tjenester på riktig nivå. Dialog med sykehusene om denne vurderingen er nødvendig. 

Vi oppfordrer kommunelegene til å konsultere FHI under risikovurderingen slik at kommunens situasjonsbilde kan ses i sammenheng med regional og nasjonal situasjon. 

Historikk

28.03.2022: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon.

14.12.2021: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon og regjeringens reviderte Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid19-pandemien 30. november 2021.

09.11.2021: Begrepet illustrasjon er erstattet av begrepet scenario.

09.10.2021: Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.

25.09.2021: Oppdatert i henhold til endringer ved overgang til normal hverdag med økt beredskap.

11.08.2021: Tabellen med indikatorer og forslag til grenseverdier er fjernet og erstattet med en liste over hvilke indikatorer som bør beskrives og vurderes, uten grenseverdier. Mindre justeringer/presiseringer i tiltakstabellen (vedlegg 1).

19.07.2021: Trinn 4 er oppdatert med oppfordring til å ta hensyn til vaksinasjonsdekning i risikovurderingen. Fylkemannen er byttet ut med Statsforvalteren.

18.03.2021: Nye verdier for to av indikatorene ved de ulike risikonivåene.

10.03.2021: Nye verdier for indikatorene ved de ulike risikonivåene.

08.02.2021: Lagt inn lenke til risikovurderinger av nye virusvarianter og presisert følgende under punkt om spredningspotensial: Det er dermed nyttig å vite hvilken variant av viruset som forårsaker utbruddet da enkelte varianter kan ha økt spredningspotensiale. 

18.12.2020: Kapittel 4 og 5 er endret med beskrivelse av nytt system for risikonivåer og tiltakspakker.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Teksten om risikovurdering oppdatert med mindre endringer samt en utdypet forklaring på R. Tabell med eksempel fjernet.