Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «10. Evaluering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 10. Evaluering

Kapittel 10. Evaluering

Etter at utbruddet er over, må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres offentlig.

Etter at utbruddet er over, må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres offentlig.


Denne siden er under oppdatering.

Formål

Etter at utbruddet er over, må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres offentlig slik at planer og rutiner kan forbedres og andre kommuner kan lære.

Ansvar

Kommunelegen bør overfor kriseledelsen ta initiativ til å oppsummere erfaringene fra utbruddet i kommunen, og kommunen må stille med nødvendige ressurser til en slik gjennomgang. Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med berørte kommuner bidra til oppsummering etter utbrudd som har omfattet flere kommuner.

Arbeidet

Arbeidet består i en kritisk gjennomgang av håndteringen, gjerne i form av en såkalt tverrfaglig hendelsesgjennomgang (After Action Review). På denne måten får man fram hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra og hvorfor og lærer hva som bør forbedres. Et sammendrag av resultatene av slike gjennomganger bør publiseres (på kommunens nettside, i vitenskapelige tidsskrifter eller andre steder) slik at andre kommuner kan lære. Folkehelseinstituttet vil legge til rette for slik erfaringsdeling.

En gjennomgang bør utføres så tidlig som mulig etter at utbruddet er håndtert. Gjennomgangen skal gi mulighet for dokumentasjon, læring og forbedring. Formålet bør være å undersøke håndteringen slik den er beskrevet i denne håndboka.

En hendelsesgjennomgang har tre faser:

  1. Beskrivelse av håndteringen.
  2. Analyse av forskjeller mellom plan og virkelighet, herunder hva som virket og hva som ikke virket, og hvorfor.
  3. Handlingsplan for forbedringer.

Vi anbefaler at en hendelsesgjennomgang kan gjennomføres som et debriefingsmøte på to-fire timer mellom alle involverte, ledet av en møteleder og med en sekretær som ikke bør være kommunelegen selv. Detaljert veiledning for både enkle og mer omfattende gjennomganger er tilgjengelig hos WHO og ECDC. Folkehelseinstituttet kan støtte kommuner med gjennomgang, analyse og utarbeidelse av rapport etter utbrudd slik at erfaringene kan komme til nytte for andre kommuner.

Eksempler:

Rapporten fra evalueringen bør gå til kommunens ledelse eller kriseledelsen.

Historikk

02.02.2021: Lagt lenke til rapport om utbruddet på Sagdalen skole.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Teksten om trinn 10 evaluering er oppdatert med en setning om at FHI kan støtte kommunene og nytt eksempel fra Sagdalen skole i Lillestrøm.