Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hepatitt B vaksine (indikator 24)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hepatitt B vaksine (indikator 24)

Hepatitt B vaksine (indikator 24)

Indikatoren beskriver følgende: Vaksinasjonsdekning av vaksine mot Hepatitt B blant spedbarn.

Indikatoren beskriver følgende: Vaksinasjonsdekning av vaksine mot Hepatitt B blant spedbarn.


Fra og med 2017 inngår Hepatitt B-vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Første vaksinasjonsdekning for et helt årskull for denne vaksinen ble klar fra og med 2020 som en del av dekningsstatistikken for 2-åringer.

Resultater

I perioden 1990-2016 har Hepatitt B vaksinen kun blitt tilbudt spedbarn av foreldre fra land hvor sykdommen ikke er sjelden, dvs at den store majoriteten av norske nyfødte ikke har blitt vaksinert. Vaksinasjonen var tilbudt barn av foreldre fra land med middels til høy forekomst av Hepatitt B, dette inkluderer alle afrikanske og asiatiske land, østeuropeiske land, land i Sør-Amerika og noen vest-europeiske land. I denne perioden har ikke dekningsgrad kunnet estimeres, fordi man ikke har hatt tilgang til opplysninger om antallet barn i målpopulasjonen. Det har vært rapportert andel barn i hver fødselskohort som har fått minst en dose Hepatitt B vaksine, og denne andelen har ligget på mellom 28-36 %.  Fra og med 2017 har Hepatitt B vaksinen inngått som en del av det allmenne barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys alle spedbarn som tilleggskomponent i kombinasjonsvaksinen de allerede ble tilbudt ved 3-, 5- og 12-månedersalder. Dekningsgrad ble rapportert for første gang i 2020, da dekningsstatistikk for 2-åringer omfattet et helt årskull som fikk tilbud om denne vaksinen. Dekningsgraden i barnevaksinasjonsprogrammet for 2-åringer av hepatitt B vaksine var 97 % i 2020 og 96 % i 2021.

 

Datakilde: Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og vaksinedekning i Norge. 

Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. Basisvaksinasjonen foregår i hovedsak i sped- eller småbarnsalder, og for de fleste vaksinene tilbys oppfriskningsvaksiner i skolealder. Folkehelseinstituttet har ansvar for anskaffelse av vaksinene i Barnevaksinasjonsprogrammet og disse distribueres til kommunene. Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og er gratis. Alle vaksiner som gis registreres på individnivå i SYSVAK. Barnevaksinasjonsprogrammet utgir en årlig rapport som omfatter dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommer som det vaksineres mot, hvilke vaksiner som er brukt.

Måltall

Tall for vaksinasjonsdekning for hepatitt B vaksine blant spedbarn ble rapportert for første gang i 2020 (første hele årskull som er tilbudt vaksinen, og som omfattes av dekningsstatistikken for 2-åringer).

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 24. Vaccination coverage against hepatitis B virus monitored by number of third doses of Hep-B vaccine (HepB3) administered to infants.

Historikk

04.10.2022: oppdatert med 2021 tall

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for smittevern og vaksine og Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet.