Hopp til innhold

Hepatitt B vaksine (indikator 24)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Tilgjengelighet av vaksine mot Hepatitt B.


  • Relaterte saker


Fra og med 2017 vil Hepatitt B vaksinen inngå som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og vi vil da få tall for vaksinasjonsdekning.

Resultater

I perioden 2007-2016 har Hepatitt B vaksinen kun blitt tilbudt spedbarn av foreldre fra land hvor sykdommen ikke er sjelden, dvs at den store majoriteten av norske nyfødte ikke har blitt vaksinert. Vaksinasjonen har omfattet barn av foreldre fra land med medium til høy prevalens av Hepatitt B, dette inkluderer alle afrikanske og asiatiske land, Russland, noen østeuropeiske land og store deler av Sør-Amerika. I denne perioden har ikke dekningsgrad kunnet estimeres, fordi man ikke har hatt tilgang til opplysninger om antallet barn i målpopulasjonen. Det har vært rapportert andel barn i hver fødselskohort som har fått minst en dose Hepatitt B vaksine, denne andelen har ligget på mellom 28-36 %. 

Fra og med 2017 vil Hepatitt B vaksinen inngå som en del av barnevaksinasjonsprogrammet og tilbys alle spedbarn, og dekningsgrad vil bli rapportert. Dekningsgraden i barnevaksinasjonsprogrammet har ligget på rundt 94%.

Datakilde: Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Datakilde for denne indikatoren er Nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og vaksinedekning i Norge. 

Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. Basisvaksinasjonen foregår i hovedsak i sped- eller småbarnsalder, og for de fleste vaksinene tilbys oppfriskningsvaksiner i skolealder. Folkehelseinstituttet har ansvar for anskaffelse av vaksinene i Barnevaksinasjonsprogrammet og disse distribueres til kommunene. Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og er gratis. Alle vaksiner som gis registreres på individnivå i SYSVAK. Barnevaksinasjonsprogrammet utgir en årlig rapport som omfatter dekningsstatistikk, meldte tilfeller av sykdommer som det vaksineres mot, hvilke vaksiner som er brukt.

Måltall

Tall for vaksinasjonsdekning for hepatitt B vaksine blant spedbarn vil bli rapportert etter 2017. 

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 22. Availability, as appropriate, if cost-effective and affordable, of vaccines against human papillomavirus, according to national programmes and policies. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer og Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet.