Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om publikasjonen "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer"»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om publikasjonen "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer"

Om publikasjonen "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer"

Om bakgrunnen for arbeidet med nettpublikasjonen "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer".

Om bakgrunnen for arbeidet med nettpublikasjonen "Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer".


Innhold på denne siden

Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer er en del av Norges arbeid i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer.

WHOs globale handlingsplan 

WHO’s medlemsland kom til enighet om en global handlingsplan for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i 2011. Planen har som mål å redusere for tidlig dødelighet av ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases, NCD) i betydningen kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom ved tiltak i forhold til risikofaktorer: Tobakksbruk, usunn kost, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. Se tabell 1 nedenfor. 

WHO definerer ni globale mål som skal være oppnådd i 2025. Hovedmålet er 25 % reduksjon i tidlig død av de fire nevnte sykdomsgruppene. Så følger spesifikke mål knyttet til dødelighet og sykelighet, risikofaktorer knyttet til adferd, biologi og nasjonale tiltak. Norge har sluttet seg til WHO sine mål, og dette arbeidet er et ledd i å følge utviklingen i Norge for å sikre at vi når målene.

I alt definerer WHO 25 indikatorer. Tidsrommet for vurdering av måloppnåelsen er 2010-2025. 

 

Tobakksbruk

Fysisk inaktivitet

Skadelig alkoholbruk

Usunn kost

Kreft (visse typer)

X

X

X

X

Hjerte-karsykdom

X

X

X

X

Kronisk lungesykdom

X

 

 

 

Diabetes (type 2)

X

X

 

X

Tabell 1. Ikke-smittsomme sykdommer som utgjør store helseproblemer i Norge, relatert til de fire risikofaktorene i Global Action Plan. x=risikofaktor med årsakssammenheng.

Nasjonal NCD-indikatorgruppe

I 2016 fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet at instituttet i samarbeid med Helsedirektoratet skal bidra til utvikling av indikatorer på NCD-området, knyttet til rapportering av den globale og nasjonale NCD-strategien.

For å svare på oppdraget har Folkehelseinstituttet etablert en nasjonal NCD-indikatorgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) /Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), Norges arktiske universitet (UiT)/ Tromsøundersøkelsen, Universitetet i Bergen(UiB), Haukeland universitetssykehus, Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet. 

Gruppen har identifisert datakilder til NCD-indikatorer som er gitt av WHO, samt andre relevante indikatorer for Norge, og har kvalitetssikret og samordnet hvilke datakilder som dekker hver enkelt av indikatorene. Dette arbeidet er oppsummert i rapporten «Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien». 

Gruppen sørger for enkel oppsummerende statistikk på ulike indikatorer fra registre og helseundersøkelser og bidrar på den måten til at Helse- og omsorgsdepartementet er i stand til å rapportere på ulike indikatorer nasjonalt og internasjonalt.