Hopp til innhold

Begrense mettet fett (indikator 21)

Publisert Oppdatert

Indikatoren beskriver følgende: Innføring av nasjonale strategier for å begrense mettet fett og praktisk talt eliminere industrifremstilt transfett fra matvarer.

Indikatoren beskriver følgende: Innføring av nasjonale strategier for å begrense mettet fett og praktisk talt eliminere industrifremstilt transfett fra matvarer.


Resultater

1995-2000: Samarbeid mellom helsemyndighetene og matvareindustrien om å redusere bruk av delvis herdet fett i margarin

Tidligere var margarin, som kunne inneholde opptil 30% transfett, den største kilden til transfett i det norske kostholdet. Resultatet av et samarbeid mellom sentrale helsemyndigheter, matvareindustrien og forskere førte til at det siden midten av 1990-årene kun har forekommet ubetydelige mengder transfett i margarin og bakefett. Arbeidet med å redusere innholdet av transfettsyrer i matvarene har fortsatt. Kostens innhold av transfettsyrer har gått ned fra 4 til under 1 prosent av kostens energiinnhold de siste 25 årene. Innholdet av transfett i kosten er nå på nivå med anbefalingen om at transfettsyreinntaket bør begrenses til mindre enn 1 energiprosent.

2009/2016: Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Nøkkelhullet ble innført som felles nordisk merkeordning i Norge i 2009. Forskriften setter blant annet krav til maksimalt innhold av mettet fett. Revidert forskrift med strengere krav til mettet fett ble innført i 2016. Formålet med merkeordningen er å hjelpe forbrukerne til å velge sunnere matvarer i en travel handlesituasjon. En beregning av effekten av å bytte fra vanlige matvarer til nøkkelhullsmerkede matvarer i kostholdet viser at gjennomsnittlig energiandel fra mettet fett kan komme nær det anbefalte nivå.

2014: Ikrafttredelse av forskrift om transfettsyrer i næringsmidler som regulerer innhold av industrielt fremstilt transfett i matvarer som selges i Norge

Det er kun tillatt med maksimalt 2 gram transfett per 100 gram fett i en matvare.

2014: Nye Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalingene er basert siste utgave av de nordiske næringsstoffs anbefalingene (Nordic Nutrition Recommendations 2012) som ble publisert i 2014. Norge har hatt anbefalinger om maksimalt inntak av mettet fett og transfett siden 1990-tallet. I 2019 er det igangsatt et arbeid med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene. Arbeidet ledes av Norge, ved Helsedirektoratet. De nye anbefalinger skal foreligge i 2022.    

2014/2015: Helseministeren etablerer Næringslivsgruppe på matområdet med aktører fra matvarebransjen og næringslivet

Målet er å bli enige om konkrete tiltak som kan bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene til Helsedirektoratet og målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.

2016: Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandel (matvarebransjen) og Helse- og omsorgsdepartementet (helsemyndighetene) for 2017-2021

Avtalen inkluderer seks innsatsområder og omfatter kvantitative mål for reduksjon av mettet fett til maks 13 prosent av energiinntaket innen utgangen av 2021, i tillegg til kvantitative mål for reduksjon av salt og sukker. Monitorering av måloppnåelse er en del av avtalen. 

"Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021" inneholder kvantitative mål, blant annet for inntak av mettet fett i befolkningen. Målet i handlingsplanen er maks 12 prosent av energiinntaket innen utgangen av 2021. Handlingsplanen omfatter tiltak overfor befolkningen generelt og særskilte undergrupper. Arenaer for tiltakene omfatter blant annet barnehage, skole, arbeidsliv og helse- og omsorgstjenesten, samt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. I tillegg til intensjonsavtalen om samarbeid med næringslivet om å redusere mettet fett i matvarer der dette er relevant, er kompetanseheving og kommunikasjon særlig fremhevet som tiltak for å redusere inntak av mettet fett. Som en del av dette skal befolkningen oppfordres til å velge matvarer med mindre mettet fett, herunder kjøtt, melkeprodukter og spisefett som er de viktigste kildene til mettet fett.  

Global indikatordefinisjon

Indicator 21. Adoption of national policies that limit saturated fatty acids and virtually eliminate partially hydrogenated vegetable oils in the food supply, as appropriate, within the national context and national programmes.

 

Om artikkelen / endringshistorikk