Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Begrense markedsføring rettet mot barn (indikator 23)

Indikatoren beskriver følgende: Politiske strategier for å begrense markedsføring rettet mot barn av mat og drikke som har høyt innhold av mettet fett, transfettsyrer, tilsatt sukker eller salt.

Indikatoren beskriver følgende: Politiske strategier for å begrense markedsføring rettet mot barn av mat og drikke som har høyt innhold av mettet fett, transfettsyrer, tilsatt sukker eller salt.


Resultater

Norge har en selvreguleringsordning for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. I tillegg til selvreguleringsordningen, er visse aspekter ved markedsføring til barn og unge regulert gjennom annen lovgivning som Kringkastingsloven, Markedsføringsloven og Matloven.  

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) er det et eget tiltak om å følge opp arbeidet relatert til markedsføring av mat og drikke til barn. Handlingsplanperioden er forlenget til 2023.

Selvreguleringsordning

Den norske mat- og drikkevarebransjen utarbeidet i samråd med myndighetene en forbedret selvreguleringsordning for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn i 2013. Denne ordningen avløste en tidligere frivillig ordning og trådte i kraft 1. januar 2014.

Næringen har etablert organet Matbransjens Faglige Utvalg (MFU), som skal følge opp retningslinjene og håndheve eventuelle brudd på dem. Det er opprettet et nettsted, som blant annet inneholder klageskjema, se: www.mfu.as.

MFU har til formål å hindre markedsføring av visse typer mat og drikke rettet mot barn under 13 år. I tillegg er aktsomhetsnorm ved markedsføring mot ungdom under 16 år spesifisert fra 2019. MFU er organisert med et sekretariat, et styre og et faglig utvalg. Helsedirektoratet representerer myndighetene i det faglige utvalget. 

Oppfølging av ordningen

I forbindelse med innføringen ble det varslet at MFU skulle få virke i to år og at en deretter skulle evaluere ordningen. Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre evalueringen og leverte denne i januar 2017. 

I evalueringen ble det pekt på både styrker og svakheter ved ordningen. Helsedirektoratet anbefalte dialog mellom myndigheter og bransjen om hvordan innspill til forbedringer som kom fram i evalueringen, kan ivaretas i selvreguleringsordningen. Det ble også anbefalt dialog med andre interessenter. I 2019 ble MFU-ordningen evaluert av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Evalueringen kom med en rekke forslag til Helse- og omsorgsdepartementet på temaer som kan diskuteres med bransjen om mulige justeringer av ordningen. Ordningen skal videreføres og oppfølging av evalueringen pågår. 

Internasjonalt samarbeid

Norge, ved Helsedirektoratet, har ledet og vært sekretariat for nettverket “The WHO European Action Network on reducing marketing pressure on children” i perioden 2008-2015 og deltar fortsatt aktivt i nettverket.

Det er utviklet en nordisk protokoll (2016) for kartlegging av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Norge har hatt prosjektansvar, og den nordiske protokollen er brukt som grunnlag i kartlegging av markedsføring av mat til barn (2016), som en del av evalueringen av selvreguleringsordningen. 

Markedsføring av mat  til spedbarn og småbarn 

Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i 2016 nye retningslinjer for markedsføring av alle matvareprodukter (inkludert drikke) til barn under tre år. Det er et oppfølgingspunkt i den norske handlingsplanen å følge opp dette. 

I 2018 deltok Norge, som ett av flere land i WHOs Europaregion, i testing av et utkast til en ernæringsprofilmodell til bruk i arbeidet med å regulere markedsføring av mat til barn under tre år. 

Global indikatordefinisjon 

Indicator 23: Policies to reduce the impact on children of marketing of foods and non-alcoholic beverages high in saturated fats, trans fatty acids, free sugars, or salt. 

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Divisjon for folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet.