Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyt kolesterol (indikator 17)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyt kolesterol (indikator 17)

Høyt kolesterol (indikator 17)

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt kolesterol blant voksne.

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt kolesterol blant voksne.


For å vite hvor mange som har forhøyet kolesterol i blodet må man ta blodprøve fra personer i den generelle befolkningen.  Dette gjøres i helseundersøkelsene i Tromsø og Nord Trøndelag.

Resultater

Andelen som har kolesterolnivå i blodet over eller lik 5 mmol/l har gått ned i perioden fra midten av 1990-tallet i alle aldersgrupper. Dette viser resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Andel med høyt kolesterol ser ut til å øke med økende aldersgruppe opp til aldersgruppene 50-69 år. Fra alder 70 år og eldre synker andelen som har høyt kolesterol noe med økende alder. I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner, og dette kan være noe av forklaringen på dette mønsteret. 

Kolesterol høy NO menn NT 2021.JPG

Figur 1. Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Tabell til figur 1. Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent

 

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

41

31

26

30-39 år

69

60

50

40-49 år

83

74

65

50-59 år

88

75

69

60-69 år

88

70

60

70-79 år

87

60

46

80 år +

78

57

36

Kolesterol høy NO kvinner NT 2021.JPG

Figur 2. Andel kvinner med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Tabell til figur 2. Andel kvinner med høyt kolesterol i HUNT, i prosent
 

1995-97

2006-08

2017-19

20-29 år

43

34

29

30-39 år

56

43

35

40-49 år

75

63

51

50-59 år

90

84

77

60-69 år

95

84

77

70-79 år

95

77

68

80 år +

92

77

59

 

Kol_høyt_Tromsø_menn_fig1.png

Figur 3: Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen.  

Tabell til figur 3. Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent.
 

2007-08

2015-16

30-39 år

53

 

40-49 år

72

68

50-59 år

77

72

60-69 år

69

65

70-79 år

61

51

>=80 år

51

44

 

Kol_høyt_Tromsø_Kvinner_fig2.png

Figur 4. Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen.

Tabell til figur 4. Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent.

 

2007-08

2015-16

30-39 år

40

 

40-49 år

57

51

50-59 år

82

77

60-69 år

84

81

70-79 år

80

74

>=80 år

80

71

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Andel som har høyt kolesterol innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent. 

Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/L målt ved blodprøve. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolnivå under 5,0 mmol/l vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. 

For å si noe om andel som har høyt kolesterol i befolkningen uavhengig av kolesterolsenkende behandling, kan vi se på andel med høyt kolesterol i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Datakilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 (2017-2019) omfattet over 56 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 54%.

Måltall 

  • Andel som har høyt kolesterol innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent. 

Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l målt ved blodprøve. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolnivå under 5,0 mmol/l vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. 

For å si noe om andel som har høyt kolesterol i befolkningen uavhengig av kolesterolsenkende behandling, kan vi se på andel med høyt kolesterol i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 17. Age-standardized prevalence of raised total cholesterol among persons aged 18+ years (defined as total cholesterol ≥5.0 mmol/l or 190 mg/dl); and mean total cholesterol concentration. 

Nasjonal tilpasning

De nasjonale tallene vises i kjønns- og aldersgrupper i stedet for aldersstandardisering.  

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Nettsiden er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.