Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Høyt kolesterol (indikator 17)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyt kolesterol (indikator 17)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Høyt kolesterol (indikator 17)

Publisert

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt kolesterol blant voksne.

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt kolesterol blant voksne.


For å vite hvor mange som har forhøyet kolesterol i blodet må man ta blodprøve fra personer i den generelle befolkningen.  Dette gjøres i helseundersøkelsene i Tromsø og Nord Trøndelag.

Resultater

Andelen som har kolesterolnivå i blodet over eller lik 5 mmol/l har gått ned i perioden fra midten av 1990-tallet i alle aldersgrupper. Dette viser resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Andel med høyt kolesterol ser ut til å øke med økende aldersgruppe opp til aldersgruppene 50-69 år. Fra alder 70 år og eldre synker andelen som har høyt kolesterol noe med økende alder. I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner, og dette kan være noe av forklaringen på dette mønsteret. 

Kol_høyt_Tromsø_menn_fig1.png

Figur 1: Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen.  

Tabell til figur 1

Tabell 1: Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

53

 

40-49 år

72

68

50-59 år

77

72

60-69 år

69

65

70-79 år

61

51

>=80 år

51

44

Tabell 1Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se tabell

 

Kol_høyt_Tromsø_Kvinner_fig2.png

Figur 2: Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen.

Tabell til figur 2 

Tabell 2: Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

40

 

40-49 år

57

51

50-59 år

82

77

60-69 år

84

81

70-79 år

80

74

>=80 år

80

71

Tabell 2Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se tabell 

 

Diagram_menn_hunt

Figur 3: Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Tabell til figur 3

Tabell 3: Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent

 

1995-97

2006-08

20-29 år

41

31

30-39 år

69

60

40-49 år

83

74

50-59 år

88

75

60-69 år

88

70

70-79 år

87

60

80 år +

78

57

Tabell 3Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Tabell  

 

Diagram_kvinner_HUNT

Figur 4: Andel kvinner med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Tabell til figur 4

Tabell 4: Andel kvinner med høyt kolesterol i HUNT, i prosent

 

1995-97

2006-08

20-29 år

43

34

30-39 år

56

43

40-49 år

75

63

50-59 år

90

84

60-69 år

95

84

70-79 år

95

77

80 år +

92

77

Tabell 4Andel kvinner med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Tabell  

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Andel som har høyt kolesterol innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent. 

Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/L målt ved blodprøve. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolnivå under 5,0 mmol/l vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. 

For å si noe om andel som har høyt kolesterol i befolkningen uavhengig av kolesterolsenkende behandling, kan vi se på andel med høyt kolesterol i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Datakilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 gjennomføres i perioden 2017-2019 og vil bidra med nye tall.

Måltall 

  • Andel som har høyt kolesterol innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent. 

Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l målt ved blodprøve. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker kolesterolsenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke kolesterolnivået i befolkningen. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolnivå under 5,0 mmol/l vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. 

For å si noe om andel som har høyt kolesterol i befolkningen uavhengig av kolesterolsenkende behandling, kan vi se på andel med høyt kolesterol i de yngste aldersgruppene, der få bruker kolesterolsenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Tabeller til figurene

Tabell 1: Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

53

 

40-49 år

72

68

50-59 år

77

72

60-69 år

69

65

70-79 år

61

51

>=80 år

51

44

Tabell 1: Andel menn med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen. 

Tabell 2: Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

40

 

40-49 år

57

51

50-59 år

82

77

60-69 år

84

81

70-79 år

80

74

>=80 år

80

71

Tabell 2: Andel kvinner med høyt kolesterol i Tromsø, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Tromsøundersøkelsen. 

Tabell 3: Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent

 

1995-97

2006-08

20-29 år

41

31

30-39 år

69

60

40-49 år

83

74

50-59 år

88

75

60-69 år

88

70

70-79 år

87

60

80 år +

78

57

Tabell 3: Andel menn med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Tabell 4: Andel kvinner med høyt kolesterol i HUNT, i prosent

 

1995-97

2006-08

20-29 år

43

34

30-39 år

56

43

40-49 år

75

63

50-59 år

90

84

60-69 år

95

84

70-79 år

95

77

80 år +

92

77

Tabell 4: Andel kvinner med høyt kolesterol i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt kolesterol er definert som kolesterolnivå over eller lik 5,0 mmol/l. Personer som bruker kolesterolsenkende medisiner og som har kolesterolverdi under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt kolesterol. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 17. Age-standardized prevalence of raised total cholesterol among persons aged 18+ years (defined as total cholesterol ≥5.0 mmol/l or 190 mg/dl); and mean total cholesterol concentration. 

Nasjonal tilpasning

De nasjonale tallene vises i kjønns- og aldersgrupper i stedet for aldersstandardisering.  

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Nettsiden er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.