Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyt blodtrykk (indikator 11)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyt blodtrykk (indikator 11)

Høyt blodtrykk (indikator 11)

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt blodtrykk blant voksne.

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har høyt blodtrykk blant voksne.


Innhold på denne siden

Denne indikatoren er en del av mål (6): 25 % reduksjon i forekomsten av høyt blodtrykk (eventuelt vedlikeholde et lavere nivå).

For å vite hvor mange som har høyt blodtrykk, må man gjøre blodtrykksmålinger i den generelle befolkningen. Dette gjøres i helseundersøkelsene i Tromsø og Nord Trøndelag. Grensen for høyt blodtrykk er satt ved systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg.

Resultater

Andelen som har høyt blodtrykk har sunket i alle aldersgrupper i perioden fra midten av 1980-tallet og fram til 2019. Dette viser blodtrykksmålinger av befolkningen i Tromsø og Nord Trøndelag. 

Blant 40-79 åringer i Nord Trøndelag har andelen som har høyt blodtrykk gått ned fra 61% til 30 % for menn og fra 54 % til 25 % for kvinner fra 1984/86 til 2017/19. 

Blant 40-79 åringer i Tromsø har andelen som har høyt blodtrykk gått ned fra 42% til 32 % for menn og fra 33 % til 25 % for kvinner fra 2007/08 til 2015/16.

Blodtrykk_høyt_2021_menn_NO_Nord Trøndelag.JPG

Figur 1: Andel menn med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Tabell til figur 1

Tabell 1: Andel menn med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent

 

1984-86

1995-97

2006-08

2017-2019

20-29 år

31

28

12

6

30-39 år

35

28

16

9

40-49 år

48

39

23

19

50-59 år

61

55

36

29

60-69 år

71

67

47

39

70-79 år

79

73

52

47

80 år +

77

74

50

46

Tabell 1Andel menn med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Blodtrykk_høyt_2021_kvinner_NO_Nord Trøndelag.JPG

Figur 2: Andel kvinner med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). 

Tabell til figur 2

Tabell 2: Andel kvinner med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent.

 

1984-86

1995-97

2006-08

2017-2019

20-29 år

8

7

2

1

30-39 år

15

9

5

3

40-49 år

31

24

11

10

50-59 år

54

46

26

20

60-69 år

75

66

42

36

70-79 år

85

80

52

49

80 år +

84

83

60

53

Tabell 2Andel kvinner med høyt blodtrykk i Nord Trøndelag, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT).

Blodtrykk_høyt_2021_menn_NO_Tromsø.JPG

Figur 3: Andel menn med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Tromsøundersøkelsen. 

 Tabell til figur 3

Tabell 3: Andel menn med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

17

 

40-49 år

26

20

50-59 år

39

31

60-69 år

56

40

70-79 år

63

51

>=80 år

72

56

Tabell 3Andel menn med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Tromsøundersøkelsen.

Blodtrykk_høyt_2021_kvinner_NO_Tromsø.JPG

Figur 4: Andel kvinner med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Tromsøundersøkelsen.

 Tabell til figur 4

Tabell 4: Andel kvinner med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent

 

2007-08

2015-16

30-39 år

6

 

40-49 år

12

9

50-59 år

28

18

60-69 år

53

35

70-79 år

71

57

>=80 år

78

71

Tabell 4Andel kvinner med høyt blodtrykk i Tromsø, i prosent. Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har blodtrykk under denne grensen vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk. Kilde: Tromsøundersøkelsen.

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse 

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Andel som har høyt blodtrykk innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent.

Disse tallene er vist i figurene og i tabellene. 

  • Andel som har høyt blodtrykk samlet for kvinner og for menn aldergruppen 40-79 år, i prosent, aldersstandardisert.

Tallene er aldersstandardisert. Det vil si at tallene er vektet slik at alderssammensetningen i Tromsøundersøkelsen blir lik alderssammensetningen i den norske befolkningen per 01.01.2008. Disse tallene er oppgitt i teksten under overskriften Resultater. 

Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker blodtrykksenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke blodtrykket i befolkningen. 

Indikatoren beskriver andel som lever med for høyt blodtrykk. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har systolisk blodtrykk under 140 mm Hg og diastolisk blodtrykk under 90 mm Hg vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk.

For å si noe om andelen av høyt blodtrykk i befolkningen uavhengig av blodtrykksenkende behandling, kan vi se på andelen med høyt blodtrykk i de yngste aldersgruppene, der få bruker blodtrykkssenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Datakilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 (2017-2019) omfattet over 56 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 54%.

Måltall 

  • Andel som har høyt blodtrykk innen 10 års aldersgrupper, for kvinner og for menn, i prosent.

Disse tallene er vist i figurene og i tabellene. 

  • Andel som har høyt blodtrykk samlet for kvinner og for menn aldergruppen 40-79 år, i prosent, aldersstandardisert.

Tallene er aldersstandardisert. Det vil si at tallene er vektet slik at alderssammensetningen i Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) blir lik alderssammensetningen i den norske befolkningen per 01.01.2008. Disse tallene er oppgitt i teksten under overskriften Resultater. 

Høyt blodtrykk er definert som systolisk blodtrykk over eller lik 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk over eller lik 90 mm Hg. 

Tolkning og feilkilder 

I de høyere aldersgruppene er det mange som bruker blodtrykksenkende medisiner. Dette er en av faktorene som bidrar til å senke blodtrykket i befolkningen. Personer som bruker blodtrykksmedisiner og som har systolisk blodtrykk under 140 mm Hg og diastolisk blodtrykk under 90 mm Hg vil her ikke regnes blant personer med høyt blodtrykk.

 For å si noe om andelen av høyt blodtrykk i befolkningen uavhengig av blodtrykksenkende behandling, kan vi se på andelen av med høyt blodtrykk i de yngste aldersgruppene, der få bruker blodtrykkssenkende medisiner. 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety.

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 11. Age-standardized prevalence of raised blood pressure among persons aged 18+ years. 

Nasjonal tilpasning 

De nasjonale tallene vises fordelt på kjønn og 10 års aldersgrupper. Tall som er standardisert for alder vises for gruppen 40-79 år. 

 

Historikk

Forfattere og kontakt

Nettsiden er utarbeidet av Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Avdeling for kroniske  sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet.