Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndhygiene

Håndhygiene

Kapittelet beskriver når og hvordan håndhygiene bør utføres i helsetjenesten, samt forutsetninger for effektiv håndhygiene.

illustrasjon av håndvask med såpe og vann
FHI

Kapittelet beskriver når og hvordan håndhygiene bør utføres i helsetjenesten, samt forutsetninger for effektiv håndhygiene.


Innhold på denne siden

Helsepersonells hender er ofte medvirkende ved overføring av smitte mellom personer i helse- og omsorgstjenesten, og håndhygiene er et viktig tiltak for å forebygge smittespredning.

For at håndhygiene skal ha ønsket effekt må det utføres på rett måte, til rett tid, og med effektive produkter.

Innholdet i kapittelet bygger på Nasjonal veileder for håndhygiene. I kapittelet gis råd om når og hvordan håndhygiene bør utføres i helsetjenesten. Det henvises til Nasjonal veileder for håndhygiene for mer detaljerte råd og beskrivelse av kunnskapsgrunnlag, og til Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene for oversikt over undervisningsmateriell, plakater og informasjon om NOST (Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak).

Oppsummering av anbefalinger for håndhygiene

 • Sørg for gode håndhygienefasiliteter i umiddelbar nærhet til områder hvor pasientkontakt finner sted.
 • Sørg for systematisk opplæring av alle ansatte i anbefalinger for håndhygiene.
 • Kartlegg etterlevelse av anbefalinger for håndhygiene ved bruk av NOST. Iverksett ved behov tiltak for økt etterlevelse.
 • Ansatte i helsetjenesten bør ha korte, naturlige negler, og hender fri for fingerringer, armbåndsur og andre håndsmykker.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon (70-90% alkohol) er anbefalt metode for håndhygiene, med unntak av i situasjoner hvor hendene er synlig tilgriset, tilsølt med kjemikalier eller kroppsvæsker eller annet organisk materiale, eller det er smitte med sporedannende bakterier. I disse situasjonene er håndvask med såpe og vann anbefalt.
 • Ved hånddesinfeksjon, benytt tilstrekkelig mengde hånddesinfeksjonsmiddel til at alle overflater på hendene blir skikkelig fuktet. Gni middelet inn i huden og la hendene lufttørke.
 • Ved håndvask, benytt lunkent vann og tilstrekkelig mengde mild flytende såpe, klapptørk hendene med engangs papirhåndklær.
 • Utfør håndhygiene i tråd med indikasjonene for håndhygiene.
 • Benytt håndkrem for å forebygge tørr og sår hud.

Metoder for håndhygiene

Håndvask med såpe og vann og alkoholbasert hånddesinfeksjon er begge gode og effektive metoder for håndhygiene, når det utføres på rett måte. Hånddesinfeksjon er allikevel anbefalt som førstevalget i helsetjenesten i de fleste situasjoner fordi:

 • det er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer
 • det tar kortere tid enn håndvask med såpe og vann
 • det er lettere å gjennomføre i pasientsituasjonen
 • det er mer skånsomt for huden på hendene enn håndvask

I situasjoner hvor hendene er tilsølt med kjemikalier eller kroppsvæsker eller annet organisk materiale, eller det er smitte med sporedannende bakterier, kan alkoholbasert hånddesinfeksjon ha redusert effekt. I disse tilfellene er håndvask med såpe og vann anbefalt.

Les mer om når og hvorfor håndhygiene bør utføres i kapittelet Indikasjoner for håndhygiene i den nasjonale veilederen for håndhygiene. (Trykk på bildene for å gjøre dem større.)

Hånddesinfeksjon på 1-2-3.png
Håndvask trinn for trinn.PNG

Produkter til håndhygiene

Benytt produkter med dokumentert effekt etter gjeldende standarder. For hånddesinfeksjon er alkoholbaserte middel (70-90% volumprosent (v/v) alkohol) anbefalt. For håndvask anbefales milde, flytende såper uten tilsatt parfyme eller konserveringsmiddel.

Når bør håndhygiene utføres?

Under pasientkontakt bør håndhygiene, i tråd med den modifiserte versjonen av WHOs modell for håndhygiene, alltid utføres:

 • før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
 • umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave
 • umiddelbart etter kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er benyttet)
 • når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
håndhygiene-til-rett-tid-plakat-tegnehanne-2020.png

For å forebygge kryssmitte i helsehelsetjenesteområdet er det i tillegg nødvendig at helsepersonell utfører håndhygiene utenfor pasientsituasjonen. De bør blant annet utføre håndhygiene før de berører gjenstander på rene lager som tekstiler, medisiner og medisinsk utstyr,  før de håndterer eller serverer mat,  etter opphold på desinfeksjonsrom eller håndtering av avfall eller urent utstyr, etter å ha hostet eller nyst i hendene eller pusset nesen, og etter toalettbesøk.

Forutsetninger for effektiv håndhygiene

Lange negler, påsatte negler og håndsmykker gir bedre levevilkår for sykdomsfremkallende bakterier. Forutsetninger for effektiv håndhygiene er at neglene er rene, kortklipte, uten påsatte negler eller shellac, og at smykker som ringer, armbånd, armbåndsur ikke benyttes.

Som følge av hyppig håndhygiene er helsepersonell utsatt for tørr og sår hud på hendene. Sår hud kan føre til redusert etterlevelse av håndhygiene grunnet ubehag, og til at huden koloniseres av sykdomsfremkallende bakterier. God pleie av huden på hendene er derfor et viktig tiltak for effektiv håndhygiene. Viktige forebyggende tiltak er å benytte skånsomme håndhygieneprodukter, unngå bruk av for varmt vann og klapptørke hendene ved håndvask (ikke gni), ikke benytte hånddesinfeksjon på fuktige hender, og benytte fuktighetskrem i pauser og utenfor arbeidstid.

Gode håndhygienefasiliteter er en annen forutsetning for effektiv håndhygiene. Tilgjengelighet av håndhygienefasiliteter er avgjørende for god etterlevelse av håndhygieniske retningslinjer. Hånddesinfeksjon må være tilgjengelig der pleie, undersøkelse og behandling skjer. Helsepersonells erfaringer og holdning til håndhygieneprodukter er avgjørende for bruk. For å oppnå god etterlevelse bør helsepersonell være involvert i utprøving og valg av produkter. Det bør være flere alternative produkter tilgjengelig.

Håndhygiene blant pasienter og besøkende

Også pasienters og besøkendes hender kan utgjøre en viktig rolle ved smitteoverføring i helsetjenesten. De bør informeres om viktigheten av god håndhygiene, og ha gode håndhygienefasiliteter tilgjengelig. Helsepersonell bør bistå pasienter som selv ikke kan ivareta sin personlige hygiene slik at de får utført håndhygiene ved behov. Eksempelvis før måltider og etter toalettbesøk.

Referanser

Folkehelseinstituttet. Nasjonal veileder for håndhygiene. 2016. Elektronisk veileder. 

Historikk

Har du spørsmål eller innspill til innhold?

Send e-post til: she@fhi.no   

Merk emnefeltet med "Nasjonal veileder for basale smittevernrutiner".