Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skrive rapport»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skrive rapport

Skrive rapport

Resultatene av en kunnskapsoppsummering kan dokumenteres i rapporter, artikler, bokkapitler, osv.

Resultatene av en kunnskapsoppsummering kan dokumenteres i rapporter, artikler, bokkapitler, osv.


I område for helsetjenester, klynge for vurdering av tiltak (HTV) beskriver vi oftest resultatene i en rapport.

Om denne fasen 

Inn til denne fasen 

Tabeller som beskriver inkluderte studier og resultatene av sammenstillingen, eventuelt meta-analyser, oppsummert i tabeller og tekst. Tilliten til dokumentasjon/resultatene er gradert. 

Beskrivelse  

Vurdere resultatene, sammenfatte alle resultater og diskutere dem i lys av annen litteratur og norske forhold.  

Hvorfor denne fasen? 

Presentere resultatene i en presis, korrekt og forståelig form.  

Ansvar  

Laget har ansvar for språkvask og for at det lages gode hovedbudskap og sammendrag.  

Oppgaver 

Bearbeide stoffet på en redelig, tydelig og innsiktsfull måte. Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttets rapportmal må brukes. Språket skal være klart og godt. Rapportere utgivelsen til Biblioteket for registering i Cristin for permanent lagring i vitenarkiv. 

Verktøy  

Denne håndboka, PRISMA og rapportmal med tips og råd fra Folkehelseinstituttet. 

Leveranse 

Rapport, inkludert 1-siders hovedbudskap og 3-siders sammendrag (på norsk og engelsk). Evt utarbeide nyhetssak i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen. 

Å skrive rapporten eller artikkelen er en viktig del av det å oppsummere forskning. I klynge for vurdering av tiltak beskriver vi resultatene av en kunnskapsoppsummering i ulike rapportformater avhengig hva slags kunnskapsoppsummering det dreier seg om. Mens en hurtigoversikt kan være et dokument på noen få sider, vil en systematisk oversikt være mer omfattende. Uansett type oppdrag prøver vi å ta hensyn til behovet for å kommunisere godt og effektivt med oppdragsgiver, helsetjenesten og andre. 

Standarder 

Vi har utarbeidet standarder for hvordan vi skal rapportere våre kunnskapsoppsummeringer. Disse rapporteringsstandardene er tilpasset produkttype og er basert på internasjonale standarder som PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, http://www.prisma-statement.org/) (1), Cochrane Handbook (2), MECIR (Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews) (3) og Campbell Collaborations retningslinjer for utarbeidelse av forskningskart (4).   

Maler 

For å få en felles form på prosjektplanene og rapportene våre, har vi utarbeidet egne maler for de ulike produkttypene. Malen sørger for et visuelt enhetlig uttrykk i bruk av fonter, overskrifter og avsnitt som gjør det tydelig at dette er en publikasjon fra Folkehelseinstituttet. Malene inneholder overskrifter, standardformuleringer og formateringer. Bruk disse så langt det passer, og unngå å lage egne varianter. Vi oppdaterer malene fortløpende. Det er derfor viktig å benytte riktig mal for hver prosjektplan og rapport som du skal skrive, i stedet for å lagre en kopi av malen på eget område og gjenbruke den. 

Eksempler på rapportmaler:

Språk 

Vi skal bruke et klart og tydelig språk i rapportene våre. FHI har en egen språkprofil. Vi anbefaler at  et lagmedlem eller en kollega korrekturleser/språkvasker rapporten. Bruk aktivt språk, unngå forkortelser/akronymer og tunge fagtermer. Som hovedregel rapporterer vi funnene våre i norskspråklige rapporter med sammendrag på engelsk.  

 Nyttige språktips: 

Referanser 

I rapportskrivingen bruker vi referansehåndteringsverktøyet EndNote. Vi bruker referansestil Helseforvaltningen numerisk norsk (ev. engelsk) i EndNote. For mer informasjon se Bibliotekets veiledning og eksempelsamling (FHI-ansatte).  Referansene i litteraturlista må være entydige nok til å identifisere kilden. Det er viktig at vi oppgir omtalte artikler og oversikter i litteraturlista. Referansene skal støtte godt opp under teksten.  Vi skal underbygge påstander om f.eks. sykdomsbyrde, forekomst og virkningsmekanismer og, når det er mulig, vise til vitenskapelig dokumentasjon. 

Referanser

Litteratur 

  1. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Int J Surg 2021;88:105906. 
  2. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Tilgjengelig fra: www.training.cochrane.org/handbook [02.07.2021]. 
  3. Higgins JPT, Lasserson T, Chandler J, Thomas J, Tovey D, Flemyng E, et al. Methodological expectations of Cochrane intervention reviews (MECIR). Standards for the conduct and reporting of new Cochrane intervention reviews, reporting of protocols and the planning, conduct and reporting of updates. Version Ferbruary 2021. Tilgjengeleig fra: https://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/MECIR/MECIR%20Version%20February%202021.pdf [02.07.2021]. 
  4. White H, Albers B, Gaarder M, Kornør H, | Littell J, Marshall Z, et al. Guidance for producing a Campbell evidence and gap map. Campbell Systematic Reviews. 2020;16:e1125. https://doi.org/10.1002/cl2.1125.