Hopp til innhold

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Publisert

For å utforme en best mulig helse- og omsorgstjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige svar på de viktigste spørsmålene.

Kvinne med nyfødt barn, foto
Illustrasjonsfoto: Natalia Deriabina / Shutterstock.com

For å utforme en best mulig helse- og omsorgstjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige svar på de viktigste spørsmålene.


Flere offentlige utredninger og utvalg har pekt på viktigheten av kunnskap for å kunne prioritere riktig og rettferdig i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan peker på kunnskapshull som må dekkes for å løse organisatoriske utfordringer i tjenestene.  

Folkehelseinstituttet har et unikt utgangspunkt for å bidra med kunnskap på dette feltet på grunn av vårt brede mandat og sammensatte forskningsmiljø. De neste årene vil vi styrke vår helsetjenesteforskning og våre oppsummeringer av forskning som støtter sentrale beslutninger i og om helse- og omsorgstjenesten.  

Hva vil vi? 

I perioden 20202021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil måle og forklare kvalitet i tjenestene, og spesielt se på variasjon knyttet til rus og psykiatri, sosial ulikhet og innvandrergrupper.  
  • Vi vil undersøke pasienters reise gjennom hele helsetjenesten for å forstå hva som fremmer og hemmer kvalitet og effektivitet i tjenestene. Forskning på hele pasientforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten vil være spesielt viktig for pasienter som har flere sykdommer samtidig.   
  • Vi vil styrke og effektivisere våre metodevurderinger for spesialisthelsetjenesten, spesielt knyttet til ny diagnostikk og persontilpasset medisin, samt revurdering av tiltak og teknologier som allerede er i bruk. 
  • Vi vil støtte kommunenes prioriteringer og beslutninger på helsefeltet med kunnskap. Vi vil særlig samarbeide om aktuelle kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og evaluering av tiltak som kommunene iverksetter for å fremme god helse. 

 Hva gjør vi i dag?