Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fremtidens helse- og omsorgstjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Publisert Oppdatert

For å utforme en best mulig helse- og omsorgstjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige svar på de viktigste spørsmålene.

Kvinne med nyfødt barn, foto
Illustrasjonsfoto: Natalia Deriabina / Shutterstock.com

For å utforme en best mulig helse- og omsorgstjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige svar på de viktigste spørsmålene.


Flere offentlige utredninger og utvalg har pekt på at kunnskap er viktig for å kunne prioritere riktig og rettferdig i spesialisthelsetjenesten og i de kommunal helse- og omsorgstjenestene. Nasjonal helse- og sykehusplan peker på kunnskapshull som må dekkes for å løse organisatoriske utfordringer i tjenestene.  

Folkehelseinstituttet har et unikt utgangspunkt for å bidra med kunnskap på dette feltet på grunn av vårt brede mandat og sammensatte forskningsmiljø. De neste årene vil vi styrke vår helsetjenesteforskning og våre oppsummeringer av forskning som støtter sentrale beslutninger i og om helse- og omsorgstjenesten.  

Hva vil vi? 

I perioden 20202021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil gjøre beregninger av kapasitet og flaskehalser i helsetjenestene for å gi kunnskap om mulig overbelegg på sykehus og i helsetjenestene ellers, både for covid-19-pasienter og andre.  
  • Vi vil styrke og effektivisere våre metodevurderinger for spesialisthelsetjenesten, spesielt knyttet til ny diagnostikk og persontilpasset medisin, samt revurdering av tiltak og teknologier som allerede er i bruk. 
  • Vi vil støtte kommunenes prioriteringer og beslutninger på helsefeltet med kunnskap. Vi vil særlig samarbeide om aktuelle kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger og evaluering av tiltak som kommunene iverksetter for å fremme god helse. 

 Hva gjør vi i dag? 

  • Vi måler og forklarer kvalitet i tjenestene, inkludert i flyten av pasienter mellom ulike deler av tjenestene, og ser spesielt på variasjon knyttet til rus og psykiatri, sosial ulikhet og innvandrergrupper.  
  • Vi leverer kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger til mange aktører i og utenfor helsetjenesten, i Norge og internasjonalt. Les mer om systemet Nye metoder og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest 
  • Vi måler kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, blant annet 30-dagers overlevelse etter sykehusopphold, og utfører store undersøkelser av pasientenes og andre brukeres erfaringer med tjenestene. 
  • Vi utfører forskning om tilgang til helsetjenester for innvandrergrupper, og vi holder kurs for helsepersonell og andre grupper på temaet migrasjonshelse.