Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fremtidens helse- og omsorgstjenester»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Vi skal legge grunnlag for utformingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Vi skal legge grunnlag for utformingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester.


Forventningene til helse- og omsorgstjenestene øker samtidig som ressursene er under stort press. En aldrende befolkning, økende antimikrobiell resistens og dyr medisinsk teknologi vil kreve at helsetjenestene blir stadig mer effektive.

Det er stort behov for ny kunnskap som muliggjør en bærekraftig helsetjeneste som leverer høy kvalitet og har likeverdig tilgang for hele befolkningen. Koronapandemien viser også viktigheten av kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenesten påvirkes i kriser.

Vi skal blant annet se på hvordan primær- og spesialisthelsetjenestene påvirker hverandre, og hvordan behovene til eldre, personer med psykiske lidelser, og ulike innvandrergrupper kan møtes bedre. Vi skal særlig bidra med forskning som er nyttig for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og med vurderinger av nye metoder for behandling.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil bidra til kunnskapsbaserte beslutninger for fremtidens helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger spesielt tilpasset kommunenes behov. Vi vil blant annet gjennomføre en pilot der vi vurderer ulike former for digital hjemmeoppfølging.
  • Vi skal utvikle nye forskningsprosjekter som gir bedre data og kunnskap om helsepersonell som innsatsfaktor i helse- og omsorgstjenestene i og utenom kriser.

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.