Hopp til innhold

Det åpne instituttet

Publisert

Råd, oppsummeringer og andre budskap fra Folkehelseinstituttet skal kommuniseres åpent og lett forståelig. Det skal være åpenhet om arbeidsprosesser, metoder, faglige diskusjoner og finansiering. Folkehelseinstituttet er faglig uavhengig.

Mennesker som går over åpen plass, foto
Illustrasjonsbilde: Ultramansk / Shutterstock.com

Råd, oppsummeringer og andre budskap fra Folkehelseinstituttet skal kommuniseres åpent og lett forståelig. Det skal være åpenhet om arbeidsprosesser, metoder, faglige diskusjoner og finansiering. Folkehelseinstituttet er faglig uavhengig.


Vi trenger tilbakemeldinger fra befolkning, myndigheter og helsepersonell for at vår forskning, våre analyser og våre råd skal være relevante og av høy kvalitet, og for å sørge for at vi kommuniserer godt og forståelig.  

Dialog og brukermedvirkning skal være en integrert del av vårt arbeid og vi skal bruke klart språk i vår kommunikasjon.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil undersøke hvordan vår forskning, våre råd og våre vurderinger blir forstått og brukt, og hvordan holdninger påvirkes. Vi skal se på bruk av råd i helse- og omsorgstjenesten, på smittevernfeltet og fra Giftinformasjonen, og vi vil se nærmere på befolkningens holdninger til vaksine 
  • Vi vil involvere brukere i å utforme og justere forskningen og produktene vi leverer, og vi skal hente tilbakemeldinger etter at tjenestene er levert. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttets Senter for informerte helsebeslutninger ser på hvordan forskning kan gjøres mer forståelig for folk flest. 
  • Folkehelseinstituttet har en mediepolicy og en praksis som bygger på at medarbeidere oppfordres til å bidra i samfunnsdebatten med den kunnskapen de har og får ved instituttet.
  • Forskningsprosjektet Co-Create har en nyskapende form for involvering av brukere i forskning. 
  • Vi er tilstede på arenaer hvor vi er i dialog med våre brukere, blant annet på sosiale medier (SoMe) og i produksjon av ny kommunikasjon slik som Folkehelsepodden 
  • Vi analyserer brukerstatistikk og henvendelser gjennom sosiale medier, og benytter dette til utvikling og forbedring av vår kommunikasjon og tjenester.