Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Melding og varsling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Melding og varsling

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 og utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal også varsles.

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 og utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal også varsles.


Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften), varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles til kommunelegen etter MSIS-forskriften § 3-1.

I tillegg bør helsepersonell som diagnostiserer et sannsynlig covid-19-tilfelle, varsle kommunelegen.

Varsling av covid-19

Den 6. april avsluttes kommuneoverlegens varslingsplikt til Folkehelseinstituttet ved laboratoriebekreftede tilfeller av covid-19.

Laboratorier, leger eller annet helsepersonell har fortsatt varslingsplikt til kommuneoverlegen i kommunen der pasienten er bosatt. Dette er viktig for å sikre at smitteverntiltak og kontaktsporing kan iverksettes så raskt som mulig.

Tilsvarende anbefales det at tilfeller av sannsynlig covid-19-tilfelle varsles til kommunelegen.

Varsling av dødsfall

Kommuneoverlegen (eventuelt annet helsepersonell dersom kommuneoverlegen ikke kan nås) skal etter MSIS-forskriften § 3-1 varsle dødsfall med covid-19, til Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.

Melding av covid-19 til MSIS

Ethvert laboratorium og enhver lege som påviser eller diagnostiserer et tilfelle av covid-19, skal melde dette samme dag til MSIS gjennom vanlige meldingsrutiner, etter MSIS-forskriften §§ 2-1 til 2-3.Folkehelseinstituttet vil varsle bekreftede tilfeller til WHO jamfør forpliktelser etter IHR-forskriften. Kriterier for melding er påvisning av SARS-CoV-2 ved isolering, nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvematerial eller påvisning av antigen i klinisk prøvemateriale.

Alle svar, både positive og negative, på antigentest for SARS-CoV-2 skal meldes til MSIS og MSIS-laboratoriedatabasen elektronisk på format fastsatt av FHI, jf. MSIS-forskriften § 2-2 første ledd. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert denne myndigheten til FHI for SARS-CoV-2. Videre er multisystem inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 hos barn og unge inkludert med egne kriterier i meldingskriteriene til MSIS

Kriteriene ovenfor vil være gjenstand for løpende vurdering basert på utviklingen av utbruddet.  

Varsling av utbrudd av covid-19

Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv. Se mer om utbruddsvarsling her:

Utbrudd kan defineres som:

Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom

eller

To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde

Ved covid-19 behøver ikke utbrudd som er begrenset til én husstand varsles, men dersom man mistenker ytterligere spredning, det involverer flere husstander eller utbruddet har skjedd i en setting utenfor privat husstand, bør det varsles.

Utbrudd begrenset til en husstand kan likevel varsles i Vesuv dersom kommunelegen ønsker å ha det registrert der for egen oversikt.

Vesuv skal ikke inneholde personsensitive data, unngå derfor å oppgi personidentifiserbare opplysninger i fritekstfeltene.

Historikk

16.03.2021: Lagt til setning om at Vesuv ikke skal inneholde personsensitive data.

09.12.2020: Avsnittet "Melding av covid-19 til MSIS: Justert tekst i forbindelse med at antigen-hurtigtester tas i bruk.

27.10.2020: Lagt lenke til: Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

08.10.2020: Lagt til avsnitt om utbruddsvarsling.

29.04.2020: Lagt til kriterier for melding til MSIS: Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av SARS-CoV-2 ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvemateriale.

13.4.2020: Formuleringer om "sannsynlig tilfelle" lagt inn.

6.4.2020: Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

23.03.20: Redaksjonell endring

27.02.20: Endret rutinen for melding og varsling av nytt koronavirus: Det er ikke lenger behov for å varsle smittevernvakten ved FHI om personer med milde symptomer.