Hopp til innhold

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


Innhold på denne siden

Oktober 2021

15.10.2021
14.10.2021
13.10.2021
12.10.2021
09.10.2021
08.10.2021
07.10.2021
06.10.2021
05.10.2021
04.10.2021
02.10.2021
01.10.2021

September 2021

30.09.2021
29.09.2021
28.09.2021
27.09.2021
26.09.2021
25.09.2021
24.09.2021
 • Smittesporing
  Kapittelet er revidert i henhold til overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  25.09.21, 16:00: Oppdatert i henhold til normal hverdag med økt beredskap. Oppdatert råd om når barn skal være hjemme og når de kan komme tilbake til barnehage/skole. Oppdatert råd om testing av barn. Nytt flytskjema. Oppdatert og forenklet informasjon om skole/barnehager.
 • Håndhygiene og hostevaner – råd og informasjon til befolkningen
  Gjelder fra 25.09.21, 16:00: Omtale av avstandskrav er tatt ut av artikkelen. Råd om hånd- og hostehygiene er uendret.
 • Munnbind og visir i befolkningen
  Gjeldende fra 25:09:21, 16:00: Omtale av munnbind som smitteverntiltak tilpasset en normal hverdag med økt beredskap. Tatt ut avsnitt om smitterisiko og avsnitt om bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering.
 • Opphevelse av isolasjon ved covid-19
  Oppdaterte retninglinjer for tid i isolasjon. Utvidet bakgrunn med nye referanser.
23.09.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Generell språkvask. Oppdatering av råd med bakgrunn i at det store flertall i Norge nå er vaksinerte. Slettet tabell om råd ved ulike smitterisikonivåer i samfunnet. Utdypet teksten om barn og unge i risikogruppe. Satt inn anbefaling av koronavaksine til gravide og tredje dose til alvorlig immunsupprimerte. Slettet Generelle råd til pårørende.
22.09.2021
20.09.2021
17.09.2021
16.09.2021
15.09.2021
14.09.2021
13.09.2021
10.09.2021
09.09.2021
08.09.2021
 • Nærkontakter og isolering
  Presisering av omsorg til barn under sykdom.
 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell
  Presisering av omsorg til barn under sykdom.
 • Antigen-hurtigtester
  Omfattende revisjon av artikkelen i forbindelse med økt bruk av antigen-hurtigtester i ulike teststrategier i offentlig regi (teststasjoner og som selvtest), og muligheten privatpersoner har til å kjøpe antigen-hurtigtester selv på butikken. Opplysning om at disse ulike «kategoriene» av antigen-hurtigtester har ulike bruksområder, rutiner for prøvetaking og svarrapportering, og ulike krav til ytelse og kvalitet.
07.09.2021
06.09.2021
03.09.2021
02.09.2021
01.09.2021

August 2021

31.08.2021
30.08.2021
29.08.2021
27.08.2021
26.08.2021
24.08.2021
23.08.2021
21.08.2021
 • Smittesporing
  Tydeliggjøring av råd i avsnittet om oppfølging av nærkontakter.
20.08.2021
19.08.2021
18.08.2021
16.08.2021
13.08.2021
12.08.2021
11.08.2021
10.08.2021
09.08.2021
06.08.2021
 • Smittesporing
  Presiseringer og enkelte språklige endringer under smittesporing etter flyreiser.
04.08.2021
02.08.2021

Juli 2021

29.07.2021
 • Smittesporing
  Presisert enkelte råd for ulike nivå i trafikklysmodellen.
28.07.2021
27.07.2021
26.07.2021
22.07.2021
21.07.2021
 • Definisjoner
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Definisjoner
  Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskrift (lagt til to punkter).
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).
20.07.2021
19.07.2021
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Oppdatert kart og tabeller over innreisekarantene. Presiseringer knyttet til tredjeland. Tydeliggjøring av krav om karantene ved mellomlandinger og opphold i oransje/rød/grå/lilla land i løpet av de siste 10 dager, ved avreise fra grønne land.
15.07.2021
12.07.2021
09.07.2021
07.07.2021
05.07.2021
02.07.2021
01.07.2021

Juni 2021

29.06.2021
28.06.2021
25.06.2021
24.06.2021
23.06.2021
22.06.2021
21.06.2021
 • Nærkontakter og isolering
  Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.
 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell
  Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.
 • Smittevernråd for reiser under covid-19-pandemien
  Lagt til informasjon om at UDs globale reiseråd gjelder til og med 5. juli 2021. Fra 5.7 vil reiserådet oppheves for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over grønne og røde områder i Europa fom 21. juni. Oppdatert tabell over land i Europa som krever karantenehotell. Endret fra "gule land og områder" til "grønne land og områder". Lagt til at det er innført registrering og test av alle på grensen (uansett hvor de kommer fra, men unntak for vaksinerte/gjennomgått covid-19.
20.06.2021
19.06.2021
18.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
14.06.2021
11.06.2021
 • Nærkontakter og isolering
  Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene iht. dette.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Fra 11. juni klokken 15 kan fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene få unntak fra innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, og barn under 18 år må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.  Krav til sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom, lenk til "Se ditt koronasertifikat på helsenorge" og generell språkvask av hele artikkelen.
 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell
  Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene ihht. Dette.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Satt inn avsnitt om symptomer hos barn, satt in flytskjema «Barn med nyoppståtte luftveissymptomer», revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag. Revidert avsnitt om MIS-C. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i rekkefølge av avsnitt.
10.06.2021
08.06.2021
07.06.2021
 • Definisjoner
  Lagt til informasjon om unntak fra smittekarantene for beskyttede (fullvaksinerte og de som har mottatt én dose)
04.06.2021
03.06.2021
02.06.2021
 • Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19
  Korrigeringer i ordlyd for å tydeliggjøre forskjell mellom innånding og avsetning.
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Lagt inn presisering om at fra 3. juni er personer som er beskyttet mot covid-19 (fullvaksinerte, 3-15 uker etter første vaksinedose eller gjennomgått sykdom siste 6 måneder) unntatt karantenehotell og kan gjennomføre karantenetiden på annet egnet karantenested. 
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Lagt inn lenk til artikkel på regjeringen.no som omtaler verifiserbart koronasertifikat og midlertidig løsning fram til 11. juni som innebærer at reisende fom 03.06.2021 klokken 12 ikke må på karantenehotell, men kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at de er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatering av tekst og oppdatert definisjon av bekymringsvarianter (VOC-Variant of Concern) fra alle B.1.617 variantene til å kun gjelde B.1.617.2. Oppdatert med WHO-navngivning for VOC og VOI. Oppdatert nye NLK-koder for bruk ved besvarelse av B.1.617 variantene.
 • Råd for transport av pasienter/brukere
  Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.
01.06.2021

Mai 2021

31.05.2021
28.05.2021
27.05.2021
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Fjernet skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser, og lagt til at fra 27.5 slipper reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, å oppholde seg på karantenehotell. Fra 27.5 vil smittesituasjonen i Storbritannia vurderes som for andre land i EØS/Schengen.
 • Smittevernråd for reiser under covid-19-pandemien
  Artikkelen er forkortet, og lett omstrukturert, og omhandler i hovedsak råd hvis man må reise til utlandet. Avsnittet om risikogrupper er tatt ut, og generell informasjon forkortet.
25.05.2021
24.05.2021
21.05.2021
19.05.2021
18.05.2021
17.05.2021
14.05.2021
13.05.2021
12.05.2021
11.05.2021
10.05.2021
09.05.2021
05.05.2021
 • Nedjustert TISK
  Fjernet setning om at vaksinerte ikke er unntatt smittekarantene, jf forskriftsendring.
04.05.2021
03.05.2021

April 2021

30.04.2021
29.04.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Tydeliggjort at Downs syndrom er en rikogruppe med moderat / høy risiko. Gitt en utdypende beskrivelse av Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Satt inn ny lenke til dokument som definerer risikogrupper utfra diagnosekoder nederst i kollapsboks.  Satt inn nytt avsnitt om gravide og ammende.
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Oppdatert tekst ut fra ny kunnskap. Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene, også for gravide i områder med høy smittespredning og som ikke har andre underliggende sykdommer.
 • Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
  Under "Regler som gjelder ved innreise", endret i kulepunktet "Test ved innreise" i forhold til krav om når PCR-test skal tas.
28.04.2021
27.04.2021
26.04.2021
22.04.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
13.04.2021
 • Smittesporing
  Lagt inn lenke til tabell om unntak for karantene og isolasjon
12.04.2021
09.04.2021
08.04.2021
07.04.2021

Mars 2021

29.03.2021
25.03.2021
24.03.2021
23.03.2021
22.03.2021
19.03.2021

17. mars 2021 og eldre