Hopp til innhold

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge vedrørene koronavirus (covid-19)

Publisert Oppdatert

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.


Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke områder som er unntatt karanteneplikten vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert minst hver 14. dag. 

Områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Regjeringen har besluttet at det fra 15. juni 2020 er unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden. Fra 15. juli gis det også unntak fra områder i EU/EØS/Schengen ved innreise til Norge fra regioner og land som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i kartet nedenfor og oppdateres minst hver 14. dag.

For helsepersonell som har arbeidet i helsetjenesten i utlandet og som skal arbeide i helsetjenesten i Norge bør virksomheten kartlegge mulig eksponering for SARS-CoV-2, og vurdere tiltak for å redusere smitterisikoen.

kart

Dersom du kommer til Norge fra et "grønt område", slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du i karantene.

I "grønne områder" er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I området merket med rød farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt område, må du i reisekarantene. 

Tabell med regioner i Norden og land i EU/EØS/Schengen med status for innreisekarantene 

I "grønne1" områder er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I området merket med rød2 farge er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt område, må du i reisekarantene. 

Land

Region

Danmark

Hovedstaden1
Midtjylland1
Nordjylland1
Sjælland1
Syddanmark1
Grønland1
Færøyene1
Sverige Blekinge1
Dalarna2
Gotland2
Gävleborg2
Halland2
Jämtland Härjedalen2
Jönköping2
Kalmar2
Kronoberg1
Norrbotten2
Skåne1
Stockholm2
Sörmland2
Uppsala2
Värmland2
Västerbotten2
Västernorrland2
Västmanland2
Västra Götaland2
Örebro2
Östergötland2
Finland Åland1
Varsinais-Suomi Hospital District, Southwest Finland1
Satakunta Hospital District, Satakunta1
Kanta-Häme Hospital District, Kanta-Häme1
Pirkanmaa Hospital District, Pirkanmaa1
Päijät-Häme Hospital District, Päijät-Häme1
Kymenlaakso Hospital District, Kymenlaakso1
South Karelia Hospital District, South Karelia1
Etelä-Savo Hospital District, South Savo1
Itä-Savo Hospital District, South/North Savo1
North Karelia Hospital District, North Karelia1
Pohjois-Savo Hospital District, North Savo1
Central Finland Hospital District, Central Finland1
South Ostrobothnia Hospital District, South Ostrobothnia1
Vaasa Hospital District, Ostrobothnia1
Central Ostrobothnia Hospital District, Central Ostrobothnia1
North Ostrobothnia Hospital District, North Ostrobothnia1
Kainuu Hospital District, Kainuu1
Länsi-Pohja Hospital District, Lappi1
Lappi Hospital District, Lappi1
Helsinki and Uusimaa Hospital District, Uusimaa1
Island Greater Reykjavík1
Suðurnes Peninsula1
South Iceland1
East Iceland1
Northeast Iceland1
Northwest Iceland1
West Fjords1
West Iceland1

I "grønne1" land er smittepresset vurdert å være så lavt at vi kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I "røde2" land er smittepresset høyere. Dersom du kommer fra et slikt land, må du i innreisekarantene.

Land i EU/EØS/Schengen utenom Norden og status for innreisekarantene

Belgia1
Bulgaria2
Kroatia2
Kypros1
Tsjekkia1
Estland1
Frankrike1
Tyskland1
Hellas1
Ungarn2
Irland1
Italia1
Latvia1
Liechtenstein1
Litauen1
Luxembourg
Malta1
Nederland1
Polen1
Portugal2
Romania2
Slovakia1
Slovenia1
Spania1
Storbritannia1
Sveits1
Østerrike1

Kriterier for vurdering av områder med tilstrekkelig lav smitteforekomst i EU/EØS/Schengen-området

Krav om innreisekarantene gjelder ikke for reisende som er bosatt i land i EU/EØS/Schengen-området med færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå) og færre enn 5% positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land.

Oversjøiske regioner

De oversjøiske regionene omfattes ikke av reiserådene knyttet til land i EU/EØS/Schengen. Disse regionene er underlagt de samme innreiserestriksjonene og karantenereglene som andre tredjeland. Eksempler på oversjøiske regioner er landområder i Karibia og Nord-Afrika som styres av Schengenland, uten at de dermed tilhører Schengenområdet.

Unntak fra karanteneplikten ved arbeidsreiser

For arbeidsreisende fra Sverige og fra land i EU/EØS/Schengen som ikke har tilstrekkelig lav smittespredning kan det gjøres unntak fra karantenekravet. Se mer om hvem dette gjelder, og hvordan oppfølging og testing skal gjøres:

Råd før du reiser til utlandet

Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet, med unntak av reiser til land og områder hvor smitterisikoen er tilstrekkelig lav.

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene. 

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Før du reiser må du sette deg inn i reiseråd og innreiseregler til det enkelte land på Utenriksdepartementets nettside:

I tillegg er det viktig å sette seg inn i karanteneregler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Sjekk hvilke reiseregler som gjelder for turister til og fra land innenfor EU og Schengen-området (reopen.europa.eu). Også det europeiske smitteverninstituttets nettsider (ecdc.europa.eu) er nyttige.  

Før reisen bør du bl.a vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen. 
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen. 

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak. 

Råd for risikogrupper og deres pårørende

Smittevernråd for personer i risikogrupper og forklaring på hvem som har litt økt risiko, og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte er omtalt i artikkelen om risikogrupper

Når det er lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise. De bør imidlertid være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. For personer med klart forhøyet risiko må det gjøres en individuell vurdering av om reise bør gjennomføres, og av hvem du kan reise med.

Ved økt smitte i samfunnet på reisemålet bør de med lett forhøyet risiko vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp bør unngå alle reiser i en slik situasjon.

Forhold du bør vurdere før reise:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker). 
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet.

Reise og ferie i Norge

Offentlig transport i Norge

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Husk også at personer som er i hjemmekarantene etter nærkontakt med smittet person ikke skal reise med offentlig transport.

Bading, strandliv og friluftsliv i Norge

Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig med god hygiene og å holde avstand til andre enn sine nærmeste. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørsaktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie innenlands kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

Smittevernråd for reiser

De generelle rådene for smittevern er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense smitte. Redusert kontakt mellom personer ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. Håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Legg til rette for å følge de samme smittevernrådene som hjemme.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise.

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver. 

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Spørsmål om appen Smittestopp: 23 32 70 00 

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.