Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gravide og ammende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Gravide og ammende

Råd og informasjon for gravide og ammende

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.


Gravide og risiko for alvorlig covid-19

Risiko for alvorlig sykdom blant gravide som blir smittet med koronavirus er lav. Samtidig viser internasjonale studier at gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

Gravide er anbefalt å følge råd til risikogrupper.

Hva vet vi om covid-19 og risiko for gravide

 • Gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse av covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, selv om risikoen for begge grupper er svært lav. Dette gjelder alle virusvarianter, selv om det hittil har vært flest tilfeller av alvorlig sykdom ved deltavarianten1,2.
 • De vanligste symptomene hos gravide er hoste og tung pust. Det kan se ut til at feber og moderate allmennsymptomer er mindre vanlig enn blant ikke-gravide.
 • Gravide med covid-19 som får symptomer har noe større risiko for å trenge behandling på sykehus, intensivavdeling og med respirator. 
 • Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 er de samme som for andre: underliggende sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom og/eller fedme. Se Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.
 • Noen studier tyder på at risikoen for for tidlig fødsel er noe høyere hvis mor har covid-19. Men det gjelder ikke spontane fødsler, og kan være knyttet til hvordan man har valgt å behandle gravide covid-19 pasienter i ulike land.
 • Det er ikke vist at covid-19 i svangerskapet øker risiko for spontanabort.

I undersøkelsene er forekomst og risiko for alvorlig sykdom hos gravide med covid-19 dels sammenlignet med risikoen hos gravide uten covid-19, dels med risikoen hos ikke-gravide i samme aldergruppe og dels bare observert og beskrevet. Vi understreker at tallene er usikre, bl.a. fordi mange land i stor grad har testet gravide for koronavirus uavhengig av symptomer. Noen land har tidligere hatt rutiner for å forløse alle gravide med påvist covid-19 med keisersnitt og også på andre områder behandlet dem annerledes enn gravide uten påvist covid-19. Usikkerheten er stor, noe som avspeiler seg i forskernes konklusjoner.

Kilder:

 1. Engjom HM, Ramakrishnan R, Vousden N, et al Severity of maternal SARS-CoV-2 infection and perinatal outcomes of women admitted to hospital during the omicron variant dominant period using UK Obstetric Surveillance System data: prospective, national cohort study BMJ Medicine 2022;1:e000190. doi: 10.1136/bmjmed-2022-000190
 2. Vousden N, Ramakrishnan R, Bunch K, Morris E, Simpson N, Gale C, O'Brien P, Quigley M, Brocklehurst P, Kurinczuk JJ, Knight M. Management and implications of severe COVID-19 in pregnancy in the UK: data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Feb 25. doi: 10.1111/aogs.14329. Epub ahead of print. PMID: 35213734.

Vaksinasjon av gravide

De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester.

FHI anbefaler:
 

Grunnvaksinasjon

Oppfriskningsdose*

Tidligere friske gravide

Anbefales uavhengig av trimester

Anbefales i hvert svangerskap i 2. eller 3. trimester for best beskyttelse for både mor og barn.

Gravide med tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko

Anbefales uavhengig av trimester

Anbefales i hvert  svangerskap i 2. eller 3. trimester for best beskyttelse for både mor og barn. Vaksinasjon i 1.trimester kan vurderes avhengig av mors risiko.

*Oppfriskningsdose gis med et intervall på minst 6 md etter forrige dose.

Det er tradisjonelt en generell forsiktighet med medisinsk behandling, inkludert vaksinasjon, av gravide i første trimester. Et slikt føre-var-prinsipp kan imidlertid være til hinder for at gravide blir vaksinert og kan beskytte seg selv og fosteret mot alvorlig sykdom og komplikasjoner. Det er derfor viktig å understreke at det ikke finnes kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for mor eller barn. Det er derimot vist i store gjennomganger at vaksinene har god effekt mot alvorlig sykdom (1). De fleste andre land har valgt å anbefale vaksinering i svangerskapet, uavhengig av trimester. Nyfødte får beskyttelse i den første tiden etter fødsel dersom mor er vaksinert i svangerskapets andre eller tredje trimester.

Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet - særlig i siste del av svangerskapet (uavhengig av når kvinnen er blitt vaksinert)(2). Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel (3).

Data fra land hvor gravide er vaksinert lenge, også i Norge(4;5), viser at koronavaksinasjon med ikke-levende vaksiner som mRNA-vaksiner og virusvektorvaksiner ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp, verken for mor eller barnet i magen.

Grunnvaksinering med koronavaksine anbefales også til kvinner dersom de planlegger å bli gravide. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid til etter vaksinasjon. Også kvinner som får/planlegger fertilitetsbehandling (f.eks IVF) anbefales vaksine(6).

Bivirkninger

Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Det betyr at de kan få smerter i armen, slapphet, kroppsverk og feber. Bivirkningene er kortvarige og går over i løpet av én til to dager.

Hva vet vi om covid-19-vaksinering av gravide?

Vaksinasjon i svangerskap krever spesielle vurderinger, fordi kvinnen og fosteret er i en sårbar fase i livet. Tidligere har det vært en noe restriktiv holdning til all vaksinasjon i svangerskapet, men de siste tiårene har det tilkommet mer kunnskap om at det både er viktig, gir god effekt, og er trygt for mor og foster. Globalt er det vaksinasjonsprogram for gravide mot influensa (WHO anbefaling fra 2005), mot stivkrampe i lav- og mellominntektsland (WHO anbefaling fra 2006) og mot kikhoste (WHO anbefaling fra 2015). I tillegg blir flere andre vaksiner, både inaktiverte og enkelte levende, svekkede vaksiner, anbefalt til gravide dersom de er utsatt for smitte. mRNA-vaksinene er ikke-levende vaksiner, og kan ikke oppformere (replikere) seg, og verken mor eller barnet kan få koronavirusinfeksjon av vaksinen. Store studier av mRNA-vaksinene indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.

De fleste land anbefaler vaksinering av gravide og det er god erfaring med dette, spesielt med mRNA-vaksinene. Data fra vaksinerte gravide i blant annet USA, Israel og Norge har ikke vist signaler om skadelige bivirkninger1,2,3. Det er heller ikke vist økt risiko for spontanabort, misdannelser eller for tidlig fødsel hos gravide som er vaksinert mot koronaviruset4.  

Studier viser også at gravide har tilsvarende vaksinerespons som ikke-gravide kvinner5, og at antistoffer overføres til barnet ved vaksinering i tredje trimester6. Vaksinasjon av gravide vil på denne måten bidra til å beskytte barnet mot covid-19 etter fødsel. Det er vist at covid-19-vaksinering av kvinner i svangerskap gir lavere innleggelse av nyfødte med covid-197.

Risikoen for alvorlig forløp av covid-19 øker dersom den gravide har underliggende sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom og/eller fedme7. Nordiske studier gjenfinner dette, og har vist økt risiko for kvinner med fedme eller som hadde innvandrerbakgrunn8. Gravide kvinner med risikofaktorer anbefales vaksine fra første trimester.

Referanser

 1. Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021.
 2. Goldshtein I, Nevo D, Steinberg DM, et al. Association Between BNT162b2
 3. Magnus MC, Örtqvist AK, Dahlqwist E,et.al. Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes. JAMA. 2022 Apr 19;327(15):1469-1477. doi: 10.1001/jama.2022.3271. PMID: 35323851; PMCID: PMC8949721.
 4. Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, et al. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):2008-2010. doi: 10.1056/NEJMc2114466. Epub 2021 Oct 20. PMID: 34670062; PMCID: PMC8552533.
  Vaccination and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Pregnant Women. JAMA. 202
 5. Gray KJ, Bordt EA, Atyeo C, et al. COVID-19 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol.
 6. Rottenstreich A, Zarbiv G, Oiknine-Djian E, Zigron R, Wolf DG, Porat S. Efficient maternofetal transplacental transfer of anti- SARS-CoV-2 spike antibodies after antenatal SARS-CoV-2 BNT162b2 mRNA vaccination. Clin Infect Dis. 2021.
 7. Halasa NB, Olson SM, Staat MA, et al. Effectiveness of Maternal Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccine During Pregnancy Against COVID-19–Associated Hospitalization in Infants Aged <6 Months — 17 States, July 2021–January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:264–270. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7107e3external icon
 8. Allotey J, Stallings E, Bonet M, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;370:m3320.

Det er ikke holdepunkt for at koronavaksinene påvirker kvinners fruktbarhet. Det har vært rapportert om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinering, men ikke i svangerskapet.

Influensavaksine

Vi anbefaler at alle gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester som også har risikofaktorer, i tillegg tar sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusvaksine.

Helsepersonell som er gravide

Helsepersonell skal bruke anbefalt personlig beskyttelsesutstyr ved mottak og behandling av pasient med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19 uavhengig av helsepersonells vaksinasjonsstatus. Det er ikke andre anbefalinger til gravide enn for annet helsepersonell i en underliggende risikogruppe. Se lenke for bruk av personlig beskyttelsesutstyr i helsetjenesten:

For helsepersonell som er gravide og som i tillegg har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, kan arbeidsplasser vurdere omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. 

Svangerskapsoppfølging

Det er anbefalt at all svangerskapsoppfølging skal følge vanlige retningslinjer for behandling i helsetjenesten.

Uvaksinerte gravide som har kronisk sykdom bør diskutere med egen lege om det er grunn til å være ekstra forsiktig, og om det er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen. Ved økt smitterisiko i samfunnet og ved arbeid hvor man ikke kan ivareta råd om anbefalt avstand til andre, bør omplassering til andre oppgaver vurderes.

Dersom den gravide er bekymret for egen eller fosterets helse, vil det bli gjennomført ekstra undersøkelser etter vanlige kriterier. Norsk gynekologisk forening har utarbeidet råd om svangerskapsoppfølging for kvinner i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Testing

Testing for SARS-Cov-2 anbefales av personer med symptomer dersom behandlende lege vurderer svaret som nyttig for videre oppfølging og/eller behandling av pasient.

Fødsel og barseltid

Det er foreløpig usikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. De fleste barn født av mødre med covid-19 og som ble smittet etter fødsel, har hatt ingen eller milde symptomer. Samtidig er det i sjeldne tilfeller påvist virus i prøver fra barnets blod eller forandringer i morkaken der det samtidig har vært alvorlig sykdom hos foster eller nyfødte.

Alvorlige hendelser hos foster/nyfødte ble rapportert hyppigere med deltavarianten av viruset (9). Det har vært påvist virus i navelstrengsblod, noe som tyder på at barnet har mulighet til å bli påvirket av viruset i fosterlivet. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Syke mødre kan smitte sitt nyfødte barn etter fødsel, og skal da følge smittevernråd gitt av helsepersonell.

Fødende kvinner som har fått påvist covid-19 like før fødsel, kan være sammen med sitt nyfødte barn etter fødselen med mindre mor er alvorlig syk, eller barnet er svært prematurt eller sykt.

Etter hjemreise fra sykehuset er det viktig å huske at nybakte mødre kan være sårbare og trenge støtte fra de rundt, også under koronapandemien. De som kommer på besøk til nyfødte, bør være friske og symptomfrie.

Amming

Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amme som normalt. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er gjort en stor oppsummering av dokumentasjon om effekten på amming etter koronavaksinasjon. Det er ingenting som tyder på at amming etter vaksinering er farlig for barnet. Det er påvist antistoffer (både IgA og IgG) mot covid-19 i brystmelk 1-2 uker etter vaksinering hos ammende(11).

Hva vet vi om covid-19-vaksinering av ammende?

For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er fremdeles få studier på ammende som er vaksinert med koronavaksinene.

Ammende har god immunrespons på vaksinen (1). Når mor vaksineres, vil barnet få overført antistoffer fra mor gjennom morsmelken (2-4).

To studier fant ikke mRNA fra vaksinene i morsmelk (5, 6), mens en ikke-fagfelle vurdert studie som benyttet en enda mer sensitiv metode fant svært begrensede mengder mRNA i morsmelk (4). Det er imidlertid svært lite sannsynlig at selv små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne ha noen effekt, da vaksinen ikke inneholder levende virus og eventuelt små rester vil brytes ned i fordøyelsessystemet.

WHO anbefaler ingen restriksjoner i forbindelse med amming. Kvinner som vaksineres bør fortsette å amme.

Referanser

 1. Collier A-rY, McMahan K, Yu J, Tostanoski LH, Aguayo R, Ansel J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. JAMA. 2021;325(23):2370-80.
 2. Gray KJ, Bordt EA, Atyeo C, Deriso E, Akinwunmi B, Young N, et al. Coronavirus disease 2019 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. Am J Obstet Gynecol.
 3. Jakuszko K, Kościelska-Kasprzak K, Żabińska M, Bartoszek D, Poznański P, Rukasz D, et al. Immune Response to Vaccination against COVID-19 in Breastfeeding Health Workers. Vaccines (Basel). 2021;9(6).
 4. Low JM, Gu Y, Ng MSF, Amin Z, Lee LY, Ng YPM, et al. BNT162b2 vaccination induces SARS-CoV-2 specific antibody secretion into human milk with minimal transfer of vaccine mRNA. medRxiv. 2021:2021.04.27.21256151.
 5. Mattar CN, Koh W, Seow Y, Hoon S, Venkatesh A, Dashraath P, et al. Addressing anti-syncytin antibody levels, and fertility and breastfeeding concerns, following BNT162B2 COVID-19 mRNA vaccination. medRxiv. 2021:2021.05.23.21257686.
 6. Golan Y, Prahl M, Cassidy A, Lin CY, Ahituv N, Flaherman VJ, et al. Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk. JAMA Pediatr. 2021.

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Referanser

 1. Aharon, Devora MD; Lederman, Matthew MD; Ghofranian, Atoosa MD; Hernandez-Nieto, Carlos MD; Canon, Chelsea MD; Hanley, William BA; Gounko, Dmitry MA; Lee, Joseph A. BA; Stein, Daniel MD; Buyuk, Erkan MD; Copperman, Alan B. MD In Vitro Fertilization and Early Pregnancy Outcomes After Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination, Obstetrics & Gynecology: January 25, 2022 - Volume - Issue - 10.1097/AOG.0000000000004713 doi: 10.1097/AOG.0000000000004713.
 2. Magnus MC, Örtqvist AK, Dahlqwist E, et al. Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes. JAMA. Published online March 24, 2022. doi:10.1001/jama.2022.3271
 3. Fell DB, Dhinsa T, Alton GD, et al. Association of COVID-19 Vaccination in Pregnancy With Adverse Peripartum Outcomes. JAMA. Published online March 24, 2022. doi:10.1001/jama.2022.4255
 4. Vousden N, Ramakrishnan R, Bunch K, et al
  Severity of maternal infection and perinatal outcomes during periods of SARS-CoV-2 wildtype, alpha, and delta variant dominance in the UK: prospective cohort study
  BMJ Medicine 2022;1:e000053. doi: 10.1136/bmjmed-2021-000053

Historikk

01.06.2023: Oppdatert referanser, samkjørt med informasjonsside om koronavaksiner.

15.02.2023: Fjernet anbefaling om test, fjernet råd om skjerming ved graviditet og oppdatert tekst i samråd med råd til risikogrupper.

28.11.2022: Gravide anbefales oppfriskningsdose høsten 2022, så lenge det er 20 uker siden forrige vaksinedose.

28.03.2022: Oppdatert tekst med nye studier. Anbefalt kontakt med egen lege, eventuelt bekreftende prøve, ved positiv hjemmetest.

10.02.2022: Lagt til lenke Råd om tilrettelegging av besøk på sykehus

31.01.2022: Endret anbefaling til å gjelde alle gravide uavhengig av trimester.

05.01.2022: Oppdatering av lenke til info om hvem som regnes som full-/delvaksinert

01.12.2021: La inn lenk til informasjonsark og plakat for gravide

25.11.2021: Presisering av råd om at man ikke trenger å vente med å bli gravid etter vaksinering.

18.11.2021: Spesifisering om vaksinasjon av gravide.

09.09.2021: Ny anbefaling om at helsepersonell som er gravide og i tillegg har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Satt inn lenke til Risikogrupper for alvorlig covid-19.

03.09.2021: Endret rekkefølge på avsnitt og forenklet teksten. Presisert at for uvaksinert og delvaksinert helsepersonell som er gravide, er det anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med covid-19, så langt det er mulig.

18.08.2021: Endret tekst ift. At gravide anbefales å vaksinere seg mot covid-19 med mRNA-vaksine. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Kvinner som planlegger graviditet kan vaksineres.

09.07.2021: : Lagt til kollapsboks om kunnskap om vaksinering av ammende.

21.05.2021: Lagt til kollapsboks om kunnskapsgrunnlaget for vaksinering av gravide.

29.04.2021: Oppdatert tekst ut fra ny kunnskap. Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene, også for gravide i områder med høy smittespredning og som ikke har andre underliggende sykdommer.

03.03.2021: Lagt til at enkelte studier kan tyde på at det er mulig at barnet kan smittes før fødsel, selv om dette er sjeldent, samt at partners tilstedeværelse under fødsel og i barselstiden er viktig.

22.01.2021: Endret tekst om vaksiner, og presisert at vaksinerte inntil videre bør følge de samme rådene som andre

23.12.2020: Lagt til informasjon om de nye koronavaksinene. Språklige justeringer.

22.09.2020: Språkvask

18.09.2020: Omtale av ny stor litteraturgjennomgang om covid-19 hos gravide med oppsummering av funn. Studien finnes her: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320

08.09.2020: Språkvask av artikkel, ikke endret innhold. 

08.06.2020: Oppdatert kunnskapsgrunnlag, fjernet informasjon om SARS og MERS som ikke virker relevant lenger, flyttet og forkortet avsnitt om "Er det noen gravide som har spesiell risiko" til et kulepunkt innledningsvis.

23.3.20: Avsnitt om barn og unge er flyttet fra denne artikkelen til en egen artikkel om barn og unge.

20.3.2020: Lagt inn avsnitt om tilpasning på arbeidsplassen, graviditet og kronisk sykdom/risikogruppe, svangerskapsoppfølging, graviditet blant helsepersonell, amming.

16.3.2020: Lagt til under avsnitt om smittemåte om beregninger for antall hver enkelt smitter videre.