Hopp til innhold

Artikkel

Statistikk om skadedyr

Publisert Oppdatert

FHI ved avdeling for Skadedyrkontroll fører statistikk over henvendelser om skadedyr. Vi mottar også rapport fra skadedyrfirmaer om antall bekjempelser de utfører for elleve utvalgte skadedyr hver måned.

Statistikk skadedyr illustrasjonsbilde 2b.jpg

FHI ved avdeling for Skadedyrkontroll fører statistikk over henvendelser om skadedyr. Vi mottar også rapport fra skadedyrfirmaer om antall bekjempelser de utfører for elleve utvalgte skadedyr hver måned.


Antall bekjempelser av utvalgte skadedyr i Norge

I samarbeid med landets skadedyrfirmaer fører Folkehelseinstituttet statistikk over antall bekjempelser av utvalgte skadeinsekter. Kun enkeltoppdrag eller nye angrep er tatt med. Dette gir oss informasjon om forekomst av skadedyrene, og hvordan dette endrer seg over tid.

Figurer over antall bekjempelser

For hvert av 11 utvalgte skadeinsekter vises figurene:

  1. Totalt antall bekjempelser pr. år.
  2. Sesongvariasjon der prosentvis andel bekjempelser er oppgitt for hver måned. Gjennomsnittet for oppgitte år er vist og standardavvik er tatt med.
Skadedyrstatistikk 2007-2018a.jpg
Skadedyrstatistikk 2007-2018b.jpg

Prosent veggedyrbekjempelser utført på overnattingssteder:

2014: 38 %

2015: 36 %

2016: 23 %

Prosent svart jordmaurbekjempelser utført på skoler/i barnehager:

2014: 31 %

2015: 17 %

2016: 15 %

Skadedyrfirmaer som deltar

Det er frivillig for skadedyrfirmaene å delta, men deltagelsen har vært god. Vi antar derfor at innrapporterte bekjempelser er nært opptil det faktiske antallet bekjempelser som utføres i Norge. Deltagende firmaer endrer seg fra år til år, først og fremst fordi firmaer slås sammen, nye etableres og noen firmaer legges ned.

Har ditt firma ikke fått forespørsel om å delta med informasjon? Da er det fint om du tar kontakt med oss på skadedyr@fhi.no.

Antall henvendelser til Avdeling for skadedyrkontroll

Avdeling for skadedyrkontroll mottar insekter og andre skadedyr til identifisering. Innsendte prøver kommer fra blant annet skadedyrfirmaer, næringsmiddelbedrifter og privatpersoner.

Figuren nedenfor viser skadedyrene som oftest er blitt sendt inn for identifisering.

Skadedyrprøver_oftest innsendt 2017.jpg

 

Hopp til innhold