Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk om skadedyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk om skadedyr

Artikkel

Statistikk om skadedyr

FHI ved seksjon for Skadedyrkontroll fører statistikk over henvendelser om skadedyr. Vi mottar også rapport fra skadedyrfirmaer om antall bekjempelser de utfører for elleve utvalgte skadedyr hver måned.

Statistikk skadedyr illustrasjonsbilde 2b.jpg

FHI ved seksjon for Skadedyrkontroll fører statistikk over henvendelser om skadedyr. Vi mottar også rapport fra skadedyrfirmaer om antall bekjempelser de utfører for elleve utvalgte skadedyr hver måned.


Innhold på denne siden

Antall bekjempelser av utvalgte skadedyr i Norge

I samarbeid med landets skadedyrfirmaer fører Folkehelseinstituttet statistikk over antall bekjempelser av utvalgte skadeinsekter. Kun enkeltoppdrag eller nye angrep er tatt med. Dette gir oss informasjon om forekomst av skadedyrene, og hvordan dette endrer seg over tid.

Figurer over antall bekjempelser

For hvert av 11 utvalgte skadeinsekter vises figurene:

  1. Totalt antall bekjempelser pr. år. Det kan se ut som koronapandemien har hatt innvirkning på antall bekjempelser for noen av artene.
  2. Sesongvariasjon der prosentvis andel bekjempelser er oppgitt for hver måned. Gjennomsnittet for oppgitte år er vist og standardavvik er tatt med.
Skadedyrstatistikk 2007-2021a.jpg
Skadedyrstatistikk 2007-2021b.jpg
Skadedyrstatistikk 2007-2021c.jpg

Prosent veggedyrbekjempelser utført på overnattingssteder:

2014: 38 %

2015: 36 %

2016: 23 %

Prosent svart jordmaurbekjempelser utført på skoler/i barnehager:

2014: 31 %

2015: 17 %

2016: 15 %

Skadedyrfirmaer som deltar

Det er frivillig for skadedyrfirmaene å delta, men deltagelsen har vært god. Vi antar derfor at innrapporterte bekjempelser er nært opptil det faktiske antallet bekjempelser som utføres i Norge. Deltagende firmaer endrer seg fra år til år, først og fremst fordi firmaer slås sammen, nye etableres og noen firmaer legges ned.

Har ditt firma ikke fått forespørsel om å delta med informasjon? Da er det fint om du tar kontakt med oss på .

Antall henvendelser til seksjon for skadedyrkontroll

Seksjon for skadedyrkontroll mottar insekter og andre skadedyr til identifisering. Innsendte prøver kommer fra blant annet skadedyrfirmaer, næringsmiddelbedrifter og privatpersoner. I 2021 ble 245 dyr identifisert. Denne tjenesten viser hvilke skadedyr folk er opptatt av og lurer på hva er. Du finner informasjon om tjenesten på nettsiden Identifisering av skadedyrprøver og skadedyrtelefonen.

Figuren nedenfor viser skadedyrene som oftest ble sendt inn for identifisering i 2021. "Ikke-dyr" er enten ting som er blitt forvekslet med dyr som f.eks. frø og andre ting som kan ligne på små dyr, eller ting som er opphav til innbilte insektplager.

Topp 10 innsendte 2021.jpg