Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eksempler på åtebekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Eksempler på åtebekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler

Artikkel

Eksempler på åtebekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler

Bekjempelse av skjeggkre med forgiftet åte har vist seg å være svært effektivt. I ulike forsøk er åtebekjempelse av skjeggkre testet ut i en boligblokk, et rekkehus, en barnehage, et næringslokale og i biblioteker.

Skjeggkre
Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) har blitt vanlig innendørs i de senere år. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Bekjempelse av skjeggkre med forgiftet åte har vist seg å være svært effektivt. I ulike forsøk er åtebekjempelse av skjeggkre testet ut i en boligblokk, et rekkehus, en barnehage, et næringslokale og i biblioteker.


Nedenfor gis eksempler på bekjempelse av skjeggkre i ulike lokaler:

Skjeggkrebekjemping i boligblokk

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i en boligblokk bestående av 38 leiligheter. I denne typen bygg har skjeggkre gode muligheter til å bevege seg mellom leilighetene, og uten en helhetlig og byggomfattende tilnærming vil det ofte ta lengre tid før man oppnår ønsket resultat.

Metode: Bekjempning ble utført med punktbehandling. Punktbehandling betyr at mange små dråper med åte (Advion ant i dette tilfellet) blir plassert langs lister og på naturlige skjulesteder i alle rom i leilighetene. I tillegg ble det sørget for støvsuging i forkant av den første behandlingen. Skadedyrsteknikere fikk tilgang til alle leiligheter på samme dag, både for startbehandling og oppfølgende behandling etter 3-4 mnd. Tekniske rom og fellesarealer ble også behandlet. Utviklingen av bestanden ble overvåket i 14-dagers perioder i 16 leiligheter.

Resultater: Skjeggkrebestanden falt raskt fra høye nivåer med irritasjon for beboere til nivåer der insektene ikke ble ansett som et problem (Se Figur). Mer enn 90% reduksjon ble oppnådd etter 8 uker, og etter 28 uker ble det ikke observert noen dyr i de 16 leilighetene. Den demografiske utviklingen av bestanden viser også en meget god effekt ved at de 5 siste målingene inneholder mer enn 85% av de yngste stadiene.

Figur Effekt av bekjemping med åte i boligblokk 38 leiligheter 201219.jpg

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre. Det raske fallet i antall skjeggkre i kombinasjon med den demografiske utviklingen tyder på at en byggomfattende tilnærming med forgiftet åte er en fornuftig tilnærming. Siden sekundærforgiftningen i laboratoriestudier er omfattende,  får man en god effekt selv med små mengder forgiftet åte. Dette er gunstig fordi metoden gir svært liten forgiftningsfare for beboere.

Skjeggkrebekjemping i boligblokk (eksempel 2)

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i et boligkompleks bestående av 152 leiligheter. I denne typen bygg har skjeggkre gode muligheter til å bevege seg mellom leilighetene og de forskjellige delene av bygget. Uten en helhetlig og byggomfattende tilnærming vil det ofte ta lengre tid før man oppnår ønsket resultat.

Metode: Bekjempning ble utført med punktbehandling. Punktbehandling betyr at mange små dråper med åte (Advion cockroach i dette tilfellet) blir plassert langs lister og på naturlige skjulesteder i alle rom i leilighetene. Beboerne ble oppfordret til å støvsuge i forkant av behandlingen. Tekniske rom og fellesarealer ble også behandlet. Utviklingen av bestanden ble overvåket i 14-dagers perioder i 32 leiligheter som fordelte seg jevnt utover hele borettslaget. Dette er et pågående studie som vil oppdateres fortløpende.

Resultater: Skjeggkrebestanden falt raskt fra høye nivåer der insektene ble ansett som et problem til mer enn 90% reduksjon etter 12 uker (Se Figur). Boligsameiet er en del av en test som undersøker variasjon i hyppighet av besøk og tetthet av dråper under punktbehandling. Figuren viser totaleffekten på tvers av behandlingene.

Figur Effekt av bekjemping med åte i boligblokk 152 leligheter 201219.jpg

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre. Det raske fallet i antall skjeggkre i kombinasjon med den demografiske utviklingen tyder på at en byggomfattende tilnærming med forgiftet åte er en fornuftig tilnærming. Siden sekundærforgiftningen i laboratoriestudier er omfattende,  får man en god effekt selv med små mengder forgiftet åte. Dette er gunstig fordi metoden gir svært liten forgiftningsfare for beboere.

Skjeggkrebekjemping i rekkehus

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i et rekkehus bestående av tre boenheter. I denne typen bygg har skjeggkre gode muligheter til å bevege seg mellom enhetene. Ved å behandle hele bygningen samtidig oppnår man raske resultater og unngår ubehandlete «lommer» i bygningsmassen.

Metode: Bekjempning besto av punktbehandling med Advion Cockroach og ferdigproduserte kakerlakk-åtestasjoner. Punktbehandling betyr at mange små dråper med åte blir plassert langs lister og på naturlige skjulesteder i alle rom i leilighetene. Beboerne sørget for grundig støvsuging i forkant av punktbehandlingen. Åtestasjonene ble plassert ut seks uker senere. Utviklingen av bestanden ble overvåket i 14-dagers perioder i samtlige leiligheter.

Resultater: Fire uker etter punktbehandlingen var antall skjeggkre redusert med 76% (se figur). Beboerne beskrev dette som å gå fra å være et synlig, daglig irritasjonsmoment til at de ikke så dyr i det hele tatt. Etter 12 uker var det oppnådd 90% reduksjon, og i en leilighet ble det da ikke funnet skjeggkre. Studiet pågår, og resultatene oppdateres fortløpende.

Figur Effekt av bekjeming med åte i rekkehus 3 enheter 201219.jpg

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre. Resultatene indikerer at i mindre komplekse bygg/boliger kan én punktbehandling være tilstrekkelig for å få bukt med en skjeggkreinfestasjon. Dette er gunstig fordi metoden gir svært liten forgiftningsfare for beboere. Laboratoriestudier har vist at sekundærforgiftningen er omfattende. Dermed får man en god bekjempingseffekt selv med små mengder forgiftet åte. Sekundærforgiftning og åtestasjoner bidrar trolig til å opprettholde bekjempingseffekt over tid.

Skjeggkrebekjemping i rekkehus (eksempel 2)

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i et rekkehus bestående av fire boenheter. I denne typen bygg har skjeggkre gode muligheter til å bevege seg mellom enhetene. Ved å behandle hele bygningen samtidig oppnår man gode resultater og unngår ubehandlete «lommer» i bygningsmassen.

Metode: Bekjempning besto av punktbehandling med Advion Ant. Punktbehandling betyr at mange små dråper med åte blir plassert langs lister og på naturlige skjulesteder i alle rom i leilighetene. Beboerne sørget for grundig støvsuging i forkant av punktbehandlingen. 5 runder med utplassering av åte ble benyttet. Dette var et tidlig eksperiment som benyttet hyppig behandling. Studier i ettertid har vist at hyppig gjentatt behandling er overflødig. Utviklingen av bestanden ble overvåket i 14-dagers perioder i samtlige leiligheter.

Resultater: Åtte uker etter første punktbehandlingen var antall skjeggkre redusert med ca 90% og etter dette fulgte en gradvis reduksjon frem til siste individ ble observert etter 34 uker.

Figur Effekt av bekjemping med åte i rekkehus 4 enheter 201219.jpg

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre. Laboratoriestudier har vist at sekundærforgiftningen er omfattende og at utplassert åte er funksjonell i lang tid. Dermed får man en god bekjempingseffekt selv med små mengder forgiftet åte. Sekundærforgiftning og gjenværende rester av åte bidro trolig til å opprettholde bekjempingseffekt over tid i denne bekjempingssituasjonen.

Skjeggkrebekjemping i barnehage

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i en barnehage med fire avdelinger, ulike personalrom og en uinnredet kjeller. For å redusere forgiftningsfare blant barnehagebarn var forgiftet åte kun utplassert i helger og ferier.

Metode: I barneavdelingene ble små dråper forgiftet åte (Advion Cockroach) plassert på maskeringstape langs veggene med en halv meters mellomrom slik at den kunne fjernes før barna kom tilbake. Denne åten var bare ute når barnehagen var stengt (en langhelg og i sommerferien – totalt 22 netter). I personalrom og kjeller ble åten plassert direkte på gulvet langs veggene og var tilstede i hele perioden. Utviklingen av bestanden ble overvåket med limfeller plassert i alle rom i utvalgte helger.

Resultater: Skjeggkrebestanden falt raskt etter første behandling. Målingen etter 12 uker viste en reduksjon i antall observerte skjeggkre på over 90 % i barneavdelingene (Se Figur), og i øvrige arealer var det på dette tidspunktet ingen skjeggkre i fellene. Studiet pågår, og resultatene oppdateres fortløpende.

Effekt av bekjemping med åte i barnehage
Effekt av bekjemping med åte i barnehage.

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre. Resultatene viser at bekjempelse er mulig også når åten blir fjernet etter en kort periode. Dette understreker rollen til sekundærforgiftning i skjeggkrebekjemping og muliggjør bekjempelse i lokaler der personer som er spesielt ømfintlige for kjemikalier oppholder seg. Bekjempelsen kan utføres når lokalene ikke benyttes. I barnehager er for eksempel ferier godt egnede perioder.

Skjeggkrebekjemping i næringslokaler

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet i fem næringslokaler knyttet til første etasje i et borettslag. Alle fem lokalene hadde våtrom og kjøkken, og de lå vegg i vegg på gateplan med garasjeanlegg i underetasjen.

Metode: Små dråper forgiftet åte (Advion Cockroach) ble plassert langs veggene med en halv til en meters mellomrom. Åtedråpene ble i så stor grad som mulig plassert skjult for å hindre utilsiktet kontakt og fjerning av åte ved renhold. Utviklingen av bestanden ble overvåket med 140 limfeller fordelt mellom lokalene i henhold til areal.

Resultater: Skjeggkrebestanden falt svært raskt etter første behandling og målingen etter 12 uker resulterte kun i fangst av 3 små individer. Dette utgjør en reduksjon av bestanden på hele 99 % (Se Figur). Studiet pågår og resultatene oppdateres fortløpende.

Figur Effekt av bekjemping med åte i næringslokaler 201219.jpg

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre i næringslokaler. Resultatene viser at bekjempelseseffekten er stor, selv med en enkelt utplassering av åte. En stor andel av skjeggkreene slås raskt ut og blir dermed liggende på skjulte steder i lokalene og fungerer da som naturlig åte. Over tid fortæres de av andre skjeggkre, og man oppnår trolig en balansert blanding av direkte- og sekundærforgiftning som presser bestanden nedover.

Skjeggkrebekjemping i bibliotek

Introduksjon: Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) ble bekjempet med åte i tre biblioteker. Et av bibliotekene hadde 5 etasjer, mens de to siste hadde 4 etasjer.

Metode: Alle rom i bibliotekene ble kartlagt for skjeggkre ved prosjektstart. I rom med funn og tilstøtende rom ble det plassert små dråper forgiftet åte (Advion Cockroach) langs veggene med en halv til en meters mellomrom. Åtedråpene ble i så stor grad som mulig plassert skjult for å hindre utilsiktet kontakt og fjerning av åte ved renhold. Bekjempingseffekten ble overvåket med 170 limfeller jevnt fordelt mellom bibliotekene. Fellene ble skiftet ut hver 14 dag i 20 uker.

Resultater: Skjeggkrebestanden falt svært raskt etter behandlingen og stabiliserte seg på et lavt nivå. Allerede etter 4 uker var gjennomsnittlig fangst redusert med 90% (se figur). Studiet pågår. Etter et halvt år vil alle rom kartlegges igjen, og en eventuell oppfølgende behandling vurderes.

Effekt av bekjemping med åte i biblioteker
Effekt av bekjemping med åte i biblioteker.

Konklusjon: Forgiftet åte med virkestoffet Indoxacarb gir en meget god effekt mot skjeggkre i biblioteker. Resultatene viser bekjempelseseffekt av en enkelt utplassering av åte. En stor andel av skjeggkreene slås raskt ut og blir mest sannsynlig liggende på skjulte steder i lokalene. De fungerer da som naturlig åte, og over tid fortæres de av andre skjeggkre. På denne måten oppnår man en balansert blanding av direkte- og sekundærforgiftning som presser bestanden nedover. I komplekse lokaler som dette forventer man en lengre periode med lav fangst siden det finnes mange tilstøtende arealer som foreløpig ikke er undersøkt og behandlet. Det er sannsynlig at man vil kunne oppleve et lite tilskudd av skjeggkre fra disse områdene.

 

Historikk

14.03.2023: Faglig gjennomgått, ingen endringer.