Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Røyk og snus

Her finner du faktaark, nyheter og annen informasjon om røyk og snus.

Kontaktinformasjon/få nyhetsbrev

English website

Smoking and tobacco

røyking
FHR_ill_Royking-snus_no.jpg

Folkehelserapporten

Røyking og snusbruk

Sidan byrjinga av 1970-talet har røyking gått ned i befolkninga og sidan 2000 har det vore ein jamn parallell nedgang hos begge kjønn. Snusbruken har derimot gått opp, og blant unge er snusing no den vanlegaste formen for tobakksbruk. Røyking påverkar framleis folkehelsa negativt og er den livsstilsfaktoren som bidreg mest til tapte leveår i befolkninga.

Oppdatert

Fakta om røyk og snus

Rapporter om røyk og snus

Nyheter om røyk og snus

Relatert: