Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

Artikkel

CERAD - Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø

FHI er partner i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD. Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.

Illustrasjon stråling
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

FHI er partner i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, CERAD. Senteret har som hovedmål å fremskaffe det vitenskapelige grunnlag for risikovurderinger som benyttes i situasjoner med radioaktiv stråling.


Innhold på denne siden

CERAD (Centre for Environmental Radioactivity), ledes fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. 

CERAD er et  "Senter for fremdragende forskning" (SFF) for perioden 2013-2022, og er finansiert av Norges forskningsråd. SFF-ordningen er Forskningsrådets virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning med langsiktig og romslig finansiering av sentre. Forskningen i SFFene forutsettes å ligge i internasjonal front og innbefatter både menneskeskapte og naturlige kilder til radioaktiv stråling.

Forsker på helseeffekter av stråling 

Gjennom CERAD har vi oppnådd ny og viktig kunnskap om gentoksisitet (skader på arvestoffet), kreft, reproduksjon, adferd og flergenerasjonseffekter, samt underliggende mekanismer som genekspresjon og epigenetiske (arvelige reversible ikke-genetiske endringer i arvestoffet) endringer. Vi har studert effektene av stråling i kombinasjon med andre påvirkninger som kan inntreffe samtidig (selenmangel, arsen, UV). Videre har forskningen inkludert undersøkelser av biologiske effekter som resultat av direkte eksponering,  samt effekter med potensial for overføring til kommende generasjoner.

FHI fokuserer på å forstå effekter på mennesker, og bidra til å fylle kunnskapshull, med mål å gi enda bedre risikovurdering og risikohåndtering/risikokommunikasjon om eksponering for radioaktiv stråling.

Forskningsgruppen ved FHI har gjennom tidligere fellesprosjekter med NMBU bidratt betydelig i arbeidet for å etablere en viktig bestrålingsenhet (Figaro) for gnagere og genmodifiserte dyr (GMO-dyr), som er unik i verdenssammenheng. Dette har muliggjort studier av effekter etter relevante eksponeringer hvor kunnskapen trenger forsterking, det vil si etter langvarige lave doserater og doser radioaktiv stråling. Gnagere fungerer som modell for mennesker for undersøkelse av biologiske effekter.  

FHI har bred faglig bakgrunn innen toksikologi (toksiske effekter av fysiske (for eksempel stråling) og kjemiske stoffer), gentoksisitet , reproduksjon, epigenetikk (arvelige reversible ikke-genetiske endringer i arvestoffet), veterinærmedisin, adferd, molekylærbiologi og biokjemi. Gruppen har betydelig kompetanse av forskning med forsøksdyr i in vivo-studier (involverer hele dyr) og in vitro-modeller (utenfor kroppen, cellekulturer).

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Forskningen i CERAD har dratt betydelige veksler på samarbeid med forskningsmiljøer både internasjonalt og nasjonalt, med en rekke samarbeidsprosjekter finansiert via EUs stråleprogram EURATOM og Norges forskningsråd, via ulike forskningsprosjekter (FP7 NoE DoReMI).

Arbeidspakken i CERAD som omhandler biologiske effekter (Forskningsområde 3, RA3 Biologiske effekter) ledes av FHI (ved seniorforsker Ann-Karin Olsen) sammen med NMBU (ved professor Dag Brede). Basert på kunnskapshull har CERAD fokusert på tre områder:  

 • 3A – Mekanismer for radiosensitivitet i ulike arter
 • 3B – Kombinert toksisitet og kumulativ risikovurdering 
 • 3C – Transgenerasjonell arvelighet, reproduksjon og epigenetiske effekter.  

Visjon og mål 

CERADs visjon er å skaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av redskap som er nødvendig for å foreta en mer korrekt vitenbasert vurdering av situasjoner som involverer radioaktiv stråling i Norge og internasjonalt, ved å redusere usikkerheter. Det gjelder både situasjoner som kan assosieres med radioaktive kilder utenfor Norge som kan påvirke norsk territorium, samt områder i Norge forurenset av stråling. 

Biologiske effekter av radioaktiv stråling etter høye doser - i hovedsak kreft - er godt dokumentert. Et betydelig kunnskapshull eksisterer når det gjelder biologiske effekter av lavere doser og doserater, som vi kan utsettes for over lengre perioder. Dette til tross for at det som oftest er eksponering for lavere doser og doserater som er relevante for befolkningen. 

CERAD har som mål å bidra med kunnskap om eksponering og effekter, for utvikling av kreft, men også andre biologiske effekter, for eksempel effekter på reproduksjon, hjerte og kar, katarakt, kognitive og nevrodegenerative effekter og potensielle flergenerasjonseffekter. 

Personer ved Folkehelseinstituttet som er tilknyttet CERAD

 • Toril Attramadal, fagdirektør, tidligere styremedlem i SFF CERAD
 • Christine Instanes, fagdirektør, styremedlem i SFF CERAD
 • Hubert Dirven, avdelingsdirektør “Kjemikalietoksikologi” 
 • Kristine Bjerve Gutzkow, avdelingsdirektør “Luft og støy” 
 • Ann-Karin Olsen, seniorforsker, koordinator av SFF CERAD ved FHI
 • Dag Marcus Eide, seniorforsker, veterinær 
 • Nur Duale, seniorforsker 
 • Hildegunn Dahl, CERAD PhD-student 
 • Birgitte Lindeman, seniorforsker 
 • Marcin Wlodzimierz Wojewodzic, seniorforsker
 • Torstein Tengs, seniorforsker
 • Jarle Ballangby, forsker/ingeniør
 • Oddvar Myhre, seniorforsker
 • Tim Hofer, seniorforsker 
 • Malene Lislien, overingeniør
 • Dina Behmen, avdelingsingeniør 
 • Jill Mari Andersen, overingeniør
 • Arip Ihksani, ingeniør
 • Gunnar Brunborg, tidligere forskningssjef/avdelingsdirektør  

Publikasjoner fra Folkehelseinstituttet

Hildrestrand, Gunn; Rolseth, Veslemøy; Kunath, Nicolas; Suganthan, Rajikala; Jensen, Vidar; Bugaj, Anna; Fernandez, Marion; Bøe Sikko, Sunniva; Vetlesen, Susanne; Kuśnierczyk, Anna; Olsen, Ann-Karin; Bjerve Gützkow, Kristine; Rowe, Alexander; Wang, Wei2; Moldestad, Olve; Dahl Syrstad, Monica; Slupphaug, Geir; Eide, Lars; Klungland, Arne; Sætrom, Pål; Luna, Luisa; Ye, Jing1; Scheffler, Katja; Bjørås, Magnar, NEIL1 and NEIL2 DNA glycosylases regulate anxiety and learning in a cooperative manner. Communications Biology volume 4, Article number: 1354 (2021). https://www.nature.com/articles/s42003-021-02864-x 

Dahl H, Eide DM, Tengs T, Duale N, Kamstra JH, Oughton DH, Olsen AK. Perturbed transcriptional profiles after chronic low dose rate radiation in mice. PLoS One. 2021 Aug 24;16(8):e0256667. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428250/  

Damián Muruzabal 1, Julen Sanz-Serrano 1, Sylvie Sauvaigo 2, Bertrand Treillard 2, Ann-Karin Olsen 3, Adela López de Cerain 1 4, Ariane Vettorazzi 5 6, Amaya Azqueta 1 4Muruzabaal. Validation of the in vitro comet assay for DNA cross-links and altered bases detection. Arch Toxicol. 2021 Aug;95(8):2825-2838. doi: 10.1007/s00204-021-03102-3. Epub 2021 Jul 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196753/ 

Martina Schuster, Gargi Tewary, Xuanwen Bao, Prabal Subedi, Stefanie M Hauck, Ann K Olsen, Dag Marcus Eide, Klaus R Trott, Sebastian Goetz, Michael J Atkinson, Michael Rosemann. In-vitro cellular and proteome assays identify Wnt pathway and CDKN2A regulated senescence affected in mesenchymal stem cells from mice after a chronic LD gamma irradiation in utero. Radiation and Environmental Biophysics volume 60, 397–410 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s00411-021-00925-7 

Kjell Vegard F Weyde, Ann-Karin Olsen, Nur Duale, Jorke H Kamstra, Thea S Skogheim, Ida H Caspersen, Stephanie M Engel, Guido Biele, Yankai Xia, Helle M Meltzer, Heidi Aase, Gro D Villanger. Gestational blood levels of toxic metal and essential element mixtures and associations with global DNA methylation in pregnant women and their infants. Sci Total Environ. 2021 Sep 15;787:147621. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147621. Epub 2021 May 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34000534/ 

Hans-Christian Teien, Olena Kashparova, Brit Salbu, Sviatoslav Levchuk, Valentyn Protsak, Dag Markus Eide, Karl Andreas Jensen, Valery Kashparov. Seasonal changes in uptake and depuration of 137 Cs and 90 Sr in silver Prussian carp (Carassius gibelio) and common rudd (Scardinius erythrophthalmus). Sci Total Environ. 2021 Sep 10;786:147280. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147280. Epub 2021 Apr 23.   
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33965823/ 

Erica Maremonti, Dag Anders Brede; Ann-Karin Olsen; Dag M. Eide and Einar Sverre Berg. Ionizing radiation, genotoxic stress, and mitochondrial DNA copy-number variation in Caenorhabditis elegans: droplet digital PCR analysis. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. Oct-Dec 2020;858-860:503277. doi: 10.1016/j.mrgentox.2020.503277. Epub 2020 Oct 25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33198926/ 

Nur Duale, Dag M. Eide, Maria L. Amberger, Anne Graupner, Dag A. Brede and Ann-K. Olsen. Using prediction models to identify miRNA-based markers of low dose rate chronic stress. Sci Total Environ. 2020 Feb 4;717:137068. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137068. PMID: 32062256 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062256/ 

den Broeder MJ, Ballangby J, Kamminga LM, Aleström P, Legler J, Lindeman LC, Kamstra JH. Inhibition of methyltransferase activity of enhancer of zeste 2 leads to enhanced lipid accumulation and altered chromatin status in zebrafish. Epigenetics Chromatin. 2020 Feb 12;13(1):5. doi: 10.1186/s13072-020-0329-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32051014/ 

Erica Maremonti, Dag Markus Eide, Lisa Rossbach, Ole Christian Lind, Brit Salbu, Dag Anders Brede. In vivo assessment of ROS production and oxidative stress effects induced by chronic exposure to gamma radiation in Caenorhabditis elegans. Free Radic Biol Med. 2020 May 20;152:583-596. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.11.037. Epub 2019 Dec 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31805397/ 

Maremonti E, Eide DM, Oughton DH, Salbu B, Grammes F, Kassaye YA, Guédon R, Lecomte-Pradines C, Brede DA. Gamma radiation induces life stage-dependent reprotoxicity in Caenorhabditis elegans via impairment of spermatogenesis. Sci Total Environ. 2019 Dec 10;695:133835. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.133835. Epub 2019 Aug 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31425988/ 

Lindeman LC, Kamstra JH, Ballangby J, Hurem S, Martín LM, Brede DA, Teien HC, Oughton DH, Salbu B, Lyche JL, Aleström P. Gamma radiation induces locus specific changes to histone modification enrichment in zebrafish and Atlantic salmon. PLoS One. 2019 Feb 13;14(2):e0212123. doi: 10.1371/journal.pone.0212123. eCollection 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373941/ 

Perdry H, Gutzkow KB, Chevalier M, Huc L, Brunborg G, Boutet-Robinet E. Validation of gelbond® high-throughput alkaline and fpg-modified comet assay using a linear mixed model. Environ Mol Mutagen 2018 Aug 9. doi: 10.1002/em.22204. [Epub ahead of print]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30091211/ 

Hurem S, Gomes T, Brede DA, Mayer I, Lobert VH, Mutoloki S, Gutzkow KB, Teien HC, Oughton D, Aleström P, Lyche JL. Gamma irradiation during gametogenesis in young adult zebrafish causes persistent genotoxicity and adverse reproductive effects. Ecotoxicol Environ Saf. 2018 Feb 13;154:19-26. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.02.031. [Epub ahead of print] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29453161/ 

Gomes T, Song Y, Brede DA, Xie L, Gutzkow KB, Salbu B, Tollefsen KE. Gamma radiation induces dose-dependent oxidative stress and transcriptional alterations in the freshwater crustacean Daphnia magna. Sci Total Environ. 2018 Feb 9;628-629:206-216. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.039. [Epub ahead of print]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29432932/ 

Enciso JM, Gutzkow KB, Brunborg G, Olsen AK, López de Cerain A, Azqueta A. Standardisation of the in vitro comet assay: influence of the time of lysis and lysis buffer composition for DNA damage induced by X-rays. Mutagenesis. 2018 Jan 10. doi: 10.1093/mutage/gex039. [Epub ahead of print] 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29329446/ 

Serge M. Candéias, Sylwia Kabacik, Dag M. Eide, Dag A. Brede, Ann-Karin Olsen, Simon Bouffler, Christophe Badie. Ionizing radiation does not impair the mechanisms controlling genetic stability during T cell receptor gene rearrangement in mice. Int J Radiat Biol. 2018 Apr;94(4):357-365. doi: 0.1080/09553002.2018.1439195. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29431562/ 

T Hofer, H Dahl, J M Andersen, F Boix, DM Eide, A Graupner, B Salbu, D Oughton, AK Olsen, O Myhre. Restoration of Cognitive Performance in Mice Carrying a Deficient Allele of 8-Oxoguanine DNA Glycosylase by X-ray Irradiation. Neurotox Res. 2017 Nov 3. doi: 10.1007/s12640-017-9833-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29101721/ 

Hansen SH, Pawlowicz AJ, Kronberg L, Gützkow KB, Olsen AK, Brunborg G. Using the comet assay and lysis conditions to characterize DNA lesions from the acrylamide metabolite glycidamide. Mutagenesis. 2017 Dec 12. doi: 10.1093/mutage/gex036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29240951/ 

Godschalk R, Remels A, Hoogendoorn C, van Benthem J, Luijten M, Duale N, Brunborg G, Olsen AK, Bouwman FG, Munnia A, Peluso M, Mariman E, van Schooten FJ. Paternal exposure to environmental chemical stress affects male offspring's hepatic mitochondria. Toxicol Sci. 2017 Nov 14. doi: 10.1093/toxsci/kfx246. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29145655/ 

Ann-Karin Olsen, Stephen D. Dertinger, Christopher Krüger, Dag M. Eide, Christine Instanes, Gunnar Brunborg, Andrea Hartwig, and Anne Graupner. The Pig-a gene mutation assay in mice and human cells; a review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2017 Sep;121 Suppl 3:78-92. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28481423/  
 
Selma Hurem, Tânia Gomes, Dag A. Brede, Elisabeth Lindbo Hansen, Stephen Mutoloki, Cristian Fernandez, Carmel Mothersill, Brit Salbu, Yetneberk A. Kassaye, Ann-Karin Olsen, Deborah Oughton, Peter Aleström, Jan L.Lyche. Parental gamma irradiation induces reprotoxic effects accompanied by genomic instability in zebrafish (Danio rerio) embryos. Environ Res. 2017 Sep 8;159:564-578. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28892785/  

Anne Graupner, Dag M Eide, Dag Brede, Michele Ellender, Elisabeth Lindbo Hansen, Deborah H Oughton, Simon D Bouffler, Gunnar Brunborg, Ann Karin Olsen. Genotoxic effects of high dose rate X-ray and low dose rate gamma radiation in APCMin/+ mice. Environ Mol Mutagen. 2017 Aug 30. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28856770/ 

Veslemøy Rolseth, Luisa Luna, Ann Karin Olsen, Rajikala Suganthan, Katja Scheffler, Christine G Neurauter, Ying Esbensen, Anna Kuśnierczyk, Gunn A Hildrestrand, Anne Graupner, Jill M. Andersen, Geir Slupphaug, Arne Klungland, Hilde Nilsen and Magnar Bjørås. No cancer predisposition or increased spontaneous mutation frequencies in NEIL DNA glycosylases-deficient mice. Sci Rep. 2017 Jun 29;7(1):4384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28663564/ 

Graupner A, Eide DM, Instanes C, Andersen JM, Brede DA, Dertinger SD, Lind OC, Brandt-Kjelsen A, Bjerke H, Salbu B, Oughton D, Brunborg G, Olsen AK. Gamma radiation at a human relevant low dose rate is genotoxic in mice. Sci Rep. 2016 Sep 6;6:32977. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27596356/ 

Brunborg G, Collins A, Graupner A, Gutzkow KB, Olsen AK. Reference cells and ploidy in the comet assay. Front Genet. 2015 Feb 27;6:61. doi: 10.3389/fgene.2015.00061. PMID: 25774164 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25774164/ 

Anne Graupner, Christine Instanes, Jill M. Andersen, Anicke Brandt-Kjelsen, Stephen D. Dertinger, Brit Salbu, Gunnar Brunborg, Ann-Karin Olsen. Genotoxic effects of two-generational selenium deficiency in mouse somatic and testicular cells. Mutagenesis. 2015 Mar;30(2):217-25. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25358475/ 

Goodson WH 3rd, Lowe L, Carpenter DO, Gilbertson M, Manaf Ali A, Lopez de Cerain Salsamendi A, Lasfar A, Carnero A, Azqueta A, Amedei A, Charles AK, Collins AR, Ward A, Salzberg AC, Colacci A, Olsen AK, Berg A, Barclay BJ, Zhou BP, Blanco-Aparicio C, Baglole CJ, Dong C, Mondello C, Hsu CW, Naus CC, Yedjou C, Curran CS, Laird DW, Koch DC, Carlin DJ, Felsher DW, Roy D, Brown DG, Ratovitski E, Ryan EP, Corsini E, Rojas E, Moon EY, Laconi E, Marongiu F, Al-Mulla F, Chiaradonna F, Darroudi F, Martin FL, Van Schooten FJ, Goldberg GS, Wagemaker G, Nangami GN, Calaf GM, Williams G, Wolf GT, Koppen G, Brunborg G, Lyerly HK, Krishnan H, Ab Hamid H, Yasaei H, Sone H, Kondoh H, Salem HK, Hsu HY, Park HH, Koturbash I, Miousse IR, Scovassi AI, Klaunig JE, Vondráček J, Raju J, Roman J, Wise JP Sr, Whitfield JR, Woodrick J, Christopher JA, Ochieng J, Martinez-Leal JF, Weisz J, Kravchenko J, Sun J, Prudhomme KR, Narayanan KB, Cohen-Solal KA, Moorwood K, Gonzalez L, Soucek L, Jian L, D'Abronzo LS, Lin LT, Li L, Gulliver L, McCawley LJ, Memeo L, Vermeulen L, Leyns L, Zhang L, Valverde M, Khatami M, Romano MF, Chapellier M, Williams MA, Wade M, Manjili MH, Lleonart ME, Xia M, Gonzalez MJ, Karamouzis MV, Kirsch-Volders M, Vaccari M, Kuemmerle NB, Singh N, Cruickshanks N, Kleinstreuer N, van Larebeke N, Ahmed N, Ogunkua O, Krishnakumar PK, Vadgama P, Marignani PA, Ghosh PM, Ostrosky-Wegman P, Thompson PA, Dent P, Heneberg P, Darbre P, Sing Leung P, Nangia-Makker P, Cheng QS, Robey RB, Al-Temaimi R, Roy R, Andrade-Vieira R, Sinha RK, Mehta R, Vento R, Di Fiore R, Ponce-Cusi R, Dornetshuber-Fleiss R, Nahta R, Castellino RC, Palorini R, Abd Hamid R, Langie SA, Eltom SE, Brooks SA, Ryeom S, Wise SS, Bay SN, Harris SA, Papagerakis S, Romano S, Pavanello S, Eriksson S, Forte S, Casey SC, Luanpitpong S, Lee TJ, Otsuki T, Chen T, Massfelder T, Sanderson T, Guarnieri T, Hultman T, Dormoy V, Odero-Marah V, Sabbisetti V, Maguer-Satta V, Rathmell WK, Engström W, Decker WK, Bisson WH, Rojanasakul Y, Luqmani Y, Chen Z, Hu Z. Assessing the carcinogenic potential of low-dose exposures to chemical mixtures in the environment: the challenge ahead. Carcinogenesis. 2015 Jun;36 Suppl 1:S254-96. doi: 10.1093/carcin/bgv039. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26106142/ 

Langie SA, Koppen G, Desaulniers D, Al-Mulla F, Al-Temaimi R, Amedei A, Azqueta A, Bisson WH, Brown DG, Brunborg G, Charles AK, Chen T, Colacci A, Darroudi F, Forte S, Gonzalez L, Hamid RA, Knudsen LE, Leyns L, Lopez de Cerain Salsamendi A, Memeo L, Mondello C, Mothersill C, Olsen AK, Pavanello S, Raju J, Rojas E, Roy R, Ryan EP, Ostrosky-Wegman P, Salem HK, Scovassi AI, Singh N, Vaccari M, Van Schooten FJ, Valverde M, Woodrick J, Zhang L, van Larebeke N, Kirsch-Volders M, Collins AR. Causes of genome instability: the effect of low dose chemical exposures in modern society. Carcinogenesis. 2015 Jun;36 Suppl 1:S61-88. doi: 10.1093/carcin/bgv031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26106144/  

Anne Graupner, Christine Instanes, Stephen D. Dertinger, Jill M. Andersen, Birgitte Lindeman, Tonje Danielsen Rongved, Gunnar Brunborg, Ann-Karin Olsen. Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) and Pig-a mutation assay in vivo – tools for genotoxicity testing from a regulatory perspective: a study of benzo[a]pyrene in Ogg1-/- mice. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2014 Sep 15;772:34-41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25308545/  

Brunborg G, Jackson P, Shaposhnikov S, Dahl H, Azqueta A, Collins AR, Gutzkow KB. High throughput sample processing and automated scoring. Front Genet. 2014 Oct 28;5:373. doi: 10.3389/fgene.2014.00373. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389434/  

Doktoravhandlinger

Graupner, A. Genotoxic effects of continuous chronic low dose rate gamma irradiation and selenium deficiency [thesis]. Oslo: Universitetet i Oslo. 2015.

Masteroppgaver

Linn Rolstadaas, (FHI/biophysics NTNU): “Towards minimizing variations in the comet assay: The electric potential during electrophoresis and implications of circulating the electrophoresis solution”. 2016

Bacheloroppgaver

Lena Anderson, Heidi Plum Bjønnes, Silje Eirin Hansen og Hanne Fostveit Olaussen tok sin oppgave ved FHI/Høyskolen i Oslo og Akershus. Oppgavens tittel var «Påvirkning av UVB-og røntgenstråling på det mitokondrielle genom i ZF4- og TK6-celler». 2016.

Aktiviteter

Kommende aktiviteter

Dato

Deltakelse på kombinert konferanse med 4th International Comet Assay Workshop (ICAW) og Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) meeting

22.–28. mai 2022, Maastricht

Deltakelse på 5th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity (ICRER), with DSA and CERAD in central organisational roles

Sept. 2022, Oslo

Deltakelse på RadioProtection Week 2022 (RPW)

Okt. 2022, Estoril 

CERAD partnere 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Folkehelseinstituttet (FHI)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 

Meteorologisk institutt (NMI)

Historikk

07.03.22: Faglig revidert av seniorforsker Ann-Karn Hardie Olsen, avdeling for kjemikalietoksikologi