Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kosmetiske produkter: Meld fra om bivirkninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kosmetiske produkter: Meld fra om bivirkninger

Artikkel

Kosmetiske produkter: Meld fra om bivirkninger

Du kan enten selv rapportere direkte til Mattilsynet via internett eller du kan oppsøke helsepersonell (lege, apotekfarmasøyter, tannlege eller helsesykepleier), som deretter rapporterer videre til Mattilsynet. Folkehelseinstituttet vil bistå Mattilsynet med kunnskap om bivirkninger basert på vitenskapelig basert rådgivning

bivirkninger_kosmetikk.
bivirkninger_kosmetikk.

Du kan enten selv rapportere direkte til Mattilsynet via internett eller du kan oppsøke helsepersonell (lege, apotekfarmasøyter, tannlege eller helsesykepleier), som deretter rapporterer videre til Mattilsynet. Folkehelseinstituttet vil bistå Mattilsynet med kunnskap om bivirkninger basert på vitenskapelig basert rådgivning


Innhold på denne siden

Rapportering via internett

Du kan melde inn bivirkninger ved å bruke meldeskjemaet som du finner ved å logge deg inn på Altinn. Selv om du logger deg inn ved å bruke fødsels- og personnummer, vil denne informasjonen bli fjernet før meldingen din legges inn i bivirkningsregisteret. Meldingen kan på den måten ikke spores tilbake til den som sendte inn meldingen.

Du kan sende inn en bivirkningsmelding både på vegne av deg selv eller andre personer.

Dersom bivirkningene er kraftige og/eller langvarige, bør du kontakte lege.

Rapportering via helsepersonell

Henvend deg til apotek, lege, tannlege eller helsesykepleier, slik at de kan fylle ut meldeskjemaet på dine vegne. Helsepersonell er pålagt å melde fra ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk. Bivirkningsmeldingene sendes til Mattilsynet for videre behandling.

Hvorfor er det lurt å melde?

Undersøkelser blant forbrukere viser at mange opplever å få bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad ved bruk av kosmetiske produkter. I 2008 innførte derfor Folkehelseinstituttet og Mattilsynet Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter (kosmetikkbivirkningsregisteret). Kosmetiske produkter omfatter blant annet hudkrem, såpe, sjampo, deodorant, fuktighetskrem og tannkrem. Også tatoveringsprodukter og enkelte injeksjonsprodukter regnes i Norge som kosmetiske produkter.

Bivirkningene ved bruk av kosmetiske produkter kan variere fra mild irritasjon til alvorlige symptomer. De kan oppstå etter første gangs bruk, eller etter flere års bruk av et produkt. Folkehelseinstituttet ønsker at alle former for bivirkninger skal meldes inn. Selv om symptomene forsvinner når man slutter å bruke produktet, ønsker vi at bivirkningen blir innrapportert. Jo flere som melder fra om bivirkninger de opplever, jo bedre oversikt får vi over hvilke produkter som kan gi problemer. Dette vil kunne hjelpe oss å gjøre produktene du kjøper tryggere.

Råd for bruk av kosmetiske produkter

Det er så å si umulig å forutsi om du vil få bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter, men det er enkelte ting du kan gjøre for å redusere mulige problemer:

  • Sjekk holdbarhetsdatoen. Enkelte produkter er ikke merket med holdbarhetsdato, men er merket med hvor lenge produktet er holdbart etter åpning. Ikke bruk produkter hvor utløpsdatoen eller tidsangivelsen for holdbarhet er utløpt
  • Bruk kosmetiske produkter som det de er ment for. Bruk for eksempel ikke hårfargeprodukter ment til håret på øyebryn eller øyevipper
  • Unngå å bruke produkter som inneholder stoffer du er allergisk mot
  • Stopp bruken av et produkt dersom du mistenker at dette produktet gir deg bivirkninger
  • Kontakt lege ved alvorlige bivirkninger eller dersom bivirkningene vedvarer

Produkter som kan meldes inn til bivirkningsregisteret

Følgende produkter defineres som kosmetiske produkter og kan meldes inn til registeret:

  • Kosmetikk og kroppspleieprodukter: Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten (hud, hår, negler, lepper og ytre kjønnsorganer), tenner eller slimhinnene i nese- og munnhulen og som har som formål å beskytte, bevare eller påvirke utseendet, rengjøre og parfymere, samt påvirke kroppslukt.
  • Legemiddelnære kroppspleieprodukter: Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten, tenner eller slimhinnene i nese- og munnhulen som har som formål å lindre, kurere eller forebygge helseplager som ikke kommer av sykdom.
  • Tatoveringsprodukter: Stoffer som føres inn i huden for å oppnå permanent eller langvarige tegninger og lignende (inkluderer permanent sminke og tatoveringsvæske).
  • Injeksjonsprodukter: Stoffer som blir ført inn i huden for å endre utseendet til huden på andre måter enn de nevnt i punktet ovenfor.

Nødvendig informasjon ved rapportering av bivirkninger

Produktinformasjon

Da Mattilsynet er avhengig av å få tilstrekkelig med informasjon om selve produktet for å kunne gå videre med behandlingen av din melding, er det en fordel om du har produktet eller emballasjen tilgjengelig når du fyller inn skjemaet eller oppsøker helsepersonell.

Det er viktig at navnet på produktet gjengis så nøyaktig som mulig. Oppgi også leverandør eller produsent av produktet dersom du vet dette. Dersom du fremdeles har produktet, ønsker vi også at du oppgir batch-/lotnummer. 

Eksempler på batch-/lotnumre: 

eksempler batchnumre

En god beskrivelse av hendelsesforløpet, for eksempel hvor lenge ble produktet bruk, hvor mange ganger ble det påført, har produktet blitt brukt ved tidligere anledninger, er også nyttig informasjon for å kunne gjøre en vurdering av meldingen.

Bivirkninger

En god beskrivelse av bivirkningene og hendelsesforløpet er av stor betydning for vurderingen av hver enkelt melding som sendes inn til bivirkningsregisteret, for eksempel etter hvor lang tids bruk oppstod bivirkningene, hvor lenge vedvarte de, hva slags type bivirkninger oppstod.