Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Når bør det sendes ut råd om å koke drikkevannet?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Når bør det sendes ut råd om å koke drikkevannet?

Artikkel

Råd til vannverkseiere

Når bør det sendes ut råd om å koke drikkevannet?

Det kan være vanskelig å bestemme når man bør sende ut et kokevarsel. Artikkelen gir råd som kan være til hjelp når du som vannverkseier skal vurdere om du må anbefale koking av drikkevannet.

illustrasjonsfoto av varsel til drikkevann
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det kan være vanskelig å bestemme når man bør sende ut et kokevarsel. Artikkelen gir råd som kan være til hjelp når du som vannverkseier skal vurdere om du må anbefale koking av drikkevannet.


Situasjoner som kan utløse et kokevarsel

Et kokevarsel benyttes for å sikre befolkningen tilgang til trygt drikkevann i situasjoner der den hygieniske kvaliteten er eller kan være forringet. Verdens Helseorganisasjon (1) anbefaler å koke drikkevannet dersom:

 • Vannkvaliteten er vesentlig forverret (f.eks. økt turbiditet, farge, avvikende lukt/smak osv.)
 • Det er større driftsavvik på distribusjonssystemet (for eksempel ledningsbrudd)
 • Det er feil på desinfeksjonen
 • Det er påvist indikatorbakterier
 • Det er påvist et sykdomsutbrudd

Det er viktig å gjøre en helhetsvurdering av situasjonen før man går ut med råd om å koke drikkevannet. Dokumentasjonen som ligger til grunn kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Positive funn fra rutineprøver er kanskje mest tradisjonelt årsak til utsendelse av råd om koking, men andre grunner som kan påvirke vannkvaliteten er også situasjoner hvor råd om koking til abonnenter bør vurderes. Dette kan være for eksempel ledningsbrudd, vannavstengninger eller planlagte tiltak som reduserer nivået av hygieniske barrierer.

All tilgjengelig informasjon bør inngå i vurderingen av om det er sannsynlig at drikkevannet er blitt forurenset. Som et eksempel, dersom det foreligger funn av fekale indikatorbakterier i rutineanalyser av drikkevannet, bør følgende faktorer vurderes før utsendelse av kokevarsel:

 • Hvor pålitelig analyseresultatene er -
  Eksempel: Hvor sannsynlig er det at prøven ble forurenset ved prøvetaking eller  i analyselaboratoriet?
 • Om råvannet er sårbart for forurensning -
  Eksempel: Er det aktivitet i tilsigsområdet eller mistanke om andre forurensningsforhold som kan ha medført forurensning av råvannet?
 • Bevis for at råvann eller drikkevann er forurenset -
  Eksempel: Finnes det resultater fra vannprøver eller er det rapportert hendelser?
 • Avvik på behandlingsprosess -
  Eksempel: Har det blitt registrert feil på desinfeksjonen og dermed risiko for at udesinfisert vann har blitt levert fra behandlingsanlegg?
 • Driftsavvik på distribusjonssystemet -
  Eksempel: Har det vært ledningsbrudd som kan ha ført til undertrykk?

Her finner du hjelp til tolkning av mikrobiologiske analyseresultater. 

Verdens Helseorganisasjon anbefaler at rutiner om råd for koking utarbeides og blir utført i samråd med kommuneoverlege/smittevernoverlege (1). Kokevarsler skal i tillegg meldes til Mattilsynet.

Effekt av koking av vann til drikke og matlaging

Det foreligger dokumentasjon på at et oppkok er effektivt overfor bakterier, virus og parasitter (2). For å sikre denne effekten må vannet, etter det har fosskokt, få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende. Råd til husholdningene kan leses her.

Det kan være en utfordring å sikre god nok hygiene i husholdningen ved koking av vann til drikke og matlaging (håndtering/rengjøring av beholdere osv.), men en kunnskapsoppsummering tilsier at til tross for dette har koking av vann til drikke og matlaging en beskyttende effekt mot sykdom (3).

Det er viktig å nå abonnentene med rådet om koking

Selv om det er godt dokumentert at koking av vann både gjør det trygt å drikke, og beskytter befolkningen, så er man avhengig av at folk mottar, oppfatter og etterlever rådet om å koke vannet for å få ønsket effekt (4).
Studier viser at det er stor forskjell mellom en krisesituasjon hvor media spiller en stor rolle og mindre alvorlige situasjoner hvor vannverkseier/kommunen står for utsendelsen (4). Effekten av et kokevarsel er derfor sterkt avhengig av at abonnentene mottar og forstår kokerådet. En gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi er viktig (for eksempel formulering av meldingen til abonnenter, kommunikasjonskanaler, sårbare abonnenter, språkbarriere osv.) for å ivareta alle abonnenter i ulike situasjoner (5).

Oppheving av et kokevarsel

Når et kokevarsel sendes ut, er det viktig å allerede ha en plan for når det skal oppheves. Verdens Helseorganisasjon anbefaler å benytte følgende kriterier til å vurdere når et kokevarsel kan oppheves, hvor minst ett eller flere av de nevnte kriterier bør være oppfylt (1):

 • Dokumentasjon på at vannkvaliteten er tilfredsstillende, for eksempel minst to påfølgende prøveomganger med fravær av fekale indikatorbakterier (E. coli og/eller intestinale enterokokker).
 • Eventuelle feil med vannbehandlingen og/eller desinfeksjonen er rettet opp.
 • Dokumentasjon på at mikrobiell forurensning som er påvist i vannforsyningssystemet er lokalisert og fjernet/stoppet.
 • Dokumentasjon på at tiltak som utspyling med eventuell klorering av ledningsnettet, har sørget for å fjerne forurensing i vannforsyningssystemet.
 • Antallet nye sykdomstilfeller går ned og det tyder på at utbruddet er over.

Referanser

 1. WHO. Guidelines for drinking-water quality- 4th ed. 2011.
 2. World Health Organization. Boil water - technical brief: WHO; 2002 [Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/155821/WHO_FWC_WSH_15.02_eng.pdf;jsessionid=21DC835D99F05C9B7EBF16CC7A37F6B2?sequence=1.
 3. Cohen A, Colford JM. Effects of Boiling Drinking Water on Diarrhea and Pathogen-Specific Infections in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Trop Med Hyg. 2017;97(5):1362-77.
 4. Vedachalam S, Spotte-Smith KT, Riha SJ. A meta-analysis of public compliance to boil water advisories. Water research. 2016;94:136-45.
 5. Hyllestad S, Veneti L, Bugge AB, Rosenberg TG, Nygård K, Aavitsland P. Compliance with water advisories after water outages in Norway. 2019;19(1):1188.