Hopp til hovedinnhold

Cann2021-undersøkelsen

  • Status: Pågående

Cann2021 er en undersøkelse om ungdoms erfaringer med, meninger om, holdninger til og kunnskaper om cannabisrelaterte tema.