Hopp til innhold

WHO, EU, bilateralt samarbeid

Temasiden handler om global helse og Folkehelseinstituttets forskningssamarbeid og prosjekter med internasjonale partnere.

Global Health_cropped.

Folkehelseinstituttets samarbeid innen EU og WHO

Bilateralt samarbeid