Hopp til innhold

Artikkel

Fastlegens rolle i pasientforløp

Publisert Oppdatert

Læringsnettverkene er opptatt av fastlegens rolle i det gode pasientforløpet. (Denne artikkelen er fra 2015).

Læringsnettverkene er opptatt av fastlegens rolle i det gode pasientforløpet. (Denne artikkelen er fra 2015).


Samarbeid mellom Allmennlegeforeningen, SKIL(senter for kvalitet i legekontor), KS og Kunnskapssenteret førte til blant annet en workshop med fire kommuner fra læringsnettverkene. 

I dette forbedringsarbeidet ble man enige om innholdet i en sjekkliste for gode pasientforløp.

I Sandefjord kommune har man jobbet videre med denne sjekklisten og resultatet finner dere her:

Om artikkelen / endringshistorikk