Hopp til hovedinnhold

Fra kunnskap til beslutning

Vi bidrar til at helsebeslutninger støttes av den beste tilgjengelige globale forskningen for å nå målet om universell helsedekning.

Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland
Bilde mangler
Samarbeid om innføring av metodevurdering i lav- og middelinntektsland

Folkehelseinstituttet inngår partnerskap med lav- og middelinntektsland for å samarbeide om lokal innføring av metodevurdering eller Health Technology Assessment (HTA).

Oppdatert