Hopp til innhold

Artikkel

Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK)

Publisert Oppdatert

BIVAK inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. BIVAK inneholder direkte personidentifiserbare opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell i Norge. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.

BIVAK inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. BIVAK inneholder direkte personidentifiserbare opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell i Norge. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.


Om BIVAK

Registeret inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. BIVAK inneholder direkte personidentifiserbare opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell i Norge. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.

Formål med BIVAK

Formålet til registeret er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften § 1-3. Den sier at SYSVAK skal holde oversikt over eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon eller mistanke om slike. BIVAK er opprettet for å kunne holde denne oversikten.

BIVAK sender data fra bivirkningsmeldingene den behandler videre til Legemiddelverkets bivirkningsregister, hvis formål er hjemlet i Bivirkningsregisterforskriften.

Helsepersonell har plikt til å melde fra til Folkehelseinstituttet om alvorlige og/eller ukjente bivirkninger som man mistenker har sammenheng med vaksine. Denne meldingsplikten er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften § 2-1 og Bivirkningsregisterforskriften § 3-1. Det er ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasient for å melde bivirkninger.

Hva blir registrert i BIVAK?

  • Navn og fødselsnummer på vaksinert person
  • Opplysninger om vaksinen som er brukt
  • Beskrivelse av hendelsen (symptomer, tidsangivelse, varighet)
  • Melders kontaktinformasjon og type helsepersonell
  • FHI sin vurdering av årsakssammenheng og råd for videre vaksinasjon

Tilgang til data

På sikt kan man søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Har du spørsmål, kontakt oss på bivak@fhi.no

Det er foreløpig kun avidentifiserte opplysninger i BIVAK som kan gjøres tilgjengelig for statistikk. Det arbeides med å få på plass en løsning for at personidentifiserende opplysninger i BIVAK kan sammenstilles (kobles) med andre registre.

Merk at data i BIVAK kun omfatter mistenkte bivirkninger meldt av helsepersonell. Henvendelser om en fullstendig oversikt over alle bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon fra helsepersonell, pasient/pårørende og produsent rettes til Bivirkningsregisteret.

    Kontakt