Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK)

Artikkel

Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK)

BIVAK inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.

BIVAK inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.


Om BIVAK

Registeret inneholder opplysninger om mistenkte vaksinebivirkninger meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag. FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler for BIVAK.

Formål med BIVAK

Formålet til registeret er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften § 1-3. Den sier at SYSVAK skal holde oversikt over eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon eller mistanke om slike. BIVAK er opprettet for å kunne holde denne oversikten.

BIVAK registrerer data fra bivirkningsmeldingene den behandler i Bivirkningsregisteret (Legemiddelverket), hvis formål er hjemlet i Bivirkningsregisterforskriften.

Helsepersonell har plikt til å melde fra til Folkehelseinstituttet om alvorlige og/eller ukjente bivirkninger som man mistenker har sammenheng med vaksine. Denne meldingsplikten er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften § 2-1 og Bivirkningsregisterforskriften § 3-1. Det er ikke nødvendig å innhente samtykke fra pasient for å melde bivirkninger.

Hva blir registrert i BIVAK?

  • Navn og fødselsnummer på vaksinert person
  • Meldings-ID/referansenummer i Bivirkningsregisteret (Legemiddelverket)

BIVAK kan hente ut strukturerte bivirkningsdata fra Bivirkningsregisteret (Legemiddelverket) og koble disse til fødselsnummer:

  • Opplysninger om vaksinen som er brukt
  • Beskrivelse av hendelsen (symptomer, tidsangivelse, varighet)
  • Melders kontaktinformasjon og type helsepersonell
  • FHI sin vurdering av årsakssammenheng og råd for videre vaksinasjon

Tilgang til data

På sikt kan man søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Har du spørsmål, kontakt oss på

Merk at data i BIVAK kun omfatter mistenkte bivirkninger meldt av helsepersonell. Henvendelser om en fullstendig oversikt over alle bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon fra helsepersonell, pasient/pårørende og produsent rettes til Bivirkningsregisteret (Legemiddelverket).