Hopp til innhold

Artikkel

Resistensovervåkning av hiv: Rutiner for helsepersonell

Publisert

Som ledd i overvåkningen av antiviral resistens, skal det tas prøve til resistensbestemmelse av hiv fra alle pasienter med nyoppdaget eller nydiagnostisert hiv-infeksjon i Norge.

HIV virus (illustrasjonsbilde)
Virus (HIV). Foto: Colourbox.com

Som ledd i overvåkningen av antiviral resistens, skal det tas prøve til resistensbestemmelse av hiv fra alle pasienter med nyoppdaget eller nydiagnostisert hiv-infeksjon i Norge.


Formålet med overvåkningen er å kartlegge forekomst, utbredelse og endringer av resistens mot antiviralia, og å skaffe kunnskapsgrunnlag for å forebygge utvikling av antiviral resistens.

Hiv-infeksjon er nominativt meldepliktig til MSIS, og rutiner for melding er beskrevet under Skjemaer og meldingsgang MSIS

Det anbefales at laboratoriet som melder et nytt hiv-tilfelle, informerer rekvirerende lege om rutiner for innsending av prøve til resistensundersøkelse.

Det er utarbeidet et informasjonsskriv som kan sendes sammen med prøvesvaret:

Prøven sendes sammen med utfylt rekvisisjon til referanselaboratoriet for hiv ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Informasjon om prøvetaking og forsendelse finnes i OUS Brukerhåndbok i mikrobiologi på www.ousmik.no.