Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sykehus: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Sykehus: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH

Artikkel

Sykehus: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, NOIS-PIAH

Informasjon til helsepersonell om hva som overvåkes, når og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres, datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett).

Informasjon til helsepersonell om hva som overvåkes, når og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres, datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett).


Innhold på denne siden

Sykehus er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).

Prevalensundersøkelser i sykehus i 2023

Tabell 1. Prevalensundersøkelser i sykehus i 2023

Undersøkelsestidspunkt

Innleveringsfrist

10. mai

9. juni

1. november

1. desember

Frivillige undersøkelsestidspunkt:

 • 8. februar
 • 6. september

De frivillige undersøkelsestidspunktene stenges for innlevering av data en måneds tid før etterfølgende nasjonale undersøkelse.

Datainnlevering og resultatrapporter (PIAHnett)

Data fra prevalensundersøkelsene skal leveres til Folkehelseinstituttet ved hjelp av vårt internettbaserte dataverktøy, PIAHnett. Det er kun helsepersonell (registrert i HPR-registeret) som får tilgang til PIAHnett, og pålogging krever enten MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Logg inn i PIAHnett

 

Helsepersonell kan registrere data manuelt eller importere dem i en xml-fil i PIAHnett. Import av xml-filer krever at sykehusets infeksjonsmodul (del av elektronisk pasientjournal) er tilrettelagt for dette, og at filene har korrekt xml-format. Du finner mer informasjon om import av xml-filer i PIAHnett under Teknisk informasjon nedenfor.

For å få tilgang til mer enn ett sykehus i PIAHnett, må du henvende deg til Folkehelseinstituttet. Slik utvidet tilgang gis kun til helsepersonell med tjenstlige behov, for eksempel smittevernleger med ansvar for mer enn ett sykehus. Utvidet tilgang kan fås ved å sende en e-post til prevalens@fhi.no og oppgi:

 • Navn, tittel/funksjon og arbeidssted
 • Hvilke sykehus du ønsker tilgang til

I PIAHnett kan helsepersonell også hente resultatrapporter fra eget sykehus, samlede resultater fra eget helseforetak, eget regionale helseforetak og nasjonalt.

Nasjonale resultater fra prevalensundersøkelsene i sykehus finner du i:

Dette registreres i undersøkelsene - registreringsmal

Prevalensundersøkelsene består av to deler, én hvor noen utvalgte helsetjenesteassosierte infeksjoner registreres og én hvor all systemisk bruk av antibiotika registreres. 

I sykehus registreres helsetjenesteassosierte infeksjoner av følgende type:

 • Urinveisinfeksjon
 • Nedre luftveisinfeksjon
 • Infeksjon i operasjonsområdet
 • Blodbaneinfeksjon

I antibiotikadelen av undersøkelsen registreres all systemisk bruk (ikke bare bruk knyttet til de fire typene helsetjenesteassosierte infeksjoner). Antibiotika er definert som:

 • Antibakterielle medikamenter (inkl. metenamin)
 • Antimykotika
 • Enkeltmedikamentene vankomycin, fidaksomicin, metronidazol og rifampicin 

En fullstendig beskrivelse av prevalensundersøkelsene i sykehus finner du i NOIS-PIAH – Registreringsmal for sykehus

Merk:

I 4. kvartal 2019 skal fortsatt antall opererte siste år inkluderes ved implantatkirurgi. Deretter som beskrevet i registreringsmalen. 

Definisjoner - enhetlig registrering

For at forekomsten av infeksjoner skal kunne sammenlignes over tid og mellom sykehus, må overvåkingen være enhetlig. Alle sykehus skal derfor benytte samme definisjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og av de ulike typene helsetjenesteassosierte infeksjoner (kasusdefinisjoner) som registreres.

EU-kommisjonen fastsatte i 2012 at det ved rapportering av smittsomme sykdommer til det europeiske nettverket skal benyttes kasusdefinisjoner utarbeidet av European Centre for Disease Prevention and Control. Folkehelseinstituttet leverer data fra de nasjonale prevalensundersøkelsene til det europeiske nettverket. Følgelig skal de europeiske definisjonene benyttes i prevalensundersøkelsene i sykehus:

Frem til 2014 ble det benyttet definisjoner utarbeidet av Centers for Disease Control and Prevention i USA i prevalensundersøkelsene i sykehus. 

Teknisk informasjon

Informasjonen er primært beregnet for leverandører av elektroniske pasientjournaler og it-personell i sykehus. Nedenfor finnes informasjon om tekniske detaljer nødvendige for å kunne utvikle og produksjonssette løsninger som skal kunne samhandle med PIAHnett. Kodeverket oppdateres ved årsskiftet.

Referansegruppe

Referansegruppen for NOIS-PIAH i sykehus skal gi smittevernfaglige råd til Folkehelseinstituttet om utforming, drift og bruk av data fra overvåkingssystemet, slik at det blir et nyttig verktøy for sykehus og myndigheter. Den skal også gjøre overvåkingssystemet og resultater fra dette kjent regionalt, nasjonalt og i relevante fagmiljøer, eksempelvis gjennom distribusjon av rapporter, presentasjon på fagmøter og vitenskapelige publikasjoner.

Referansegruppen består av en smittevernrådgiver/hygienesykepleier og en smittevernlege fra hver helseregion, som oppnevnes av de regionale helseforetakene for to år av gangen. Nåværende referansegruppe er oppnevnt for perioden november 2021 - november 2023 og består av:

Tabell 2. Referansegruppen
Regionalt helseforetak Smittevernsykepleier Smittevernlege
Helse Nord Tina Bogetvedt Hege Sjåvik
Helse Midt Arnold Måsøval-Jensen Andreas Radtke
Helse Vest Marit Mathisen Fredrik Grøvan
Helse Sør-Øst Ellen Brustad Dagfinn Skaare