Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking av HPV i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåking av HPV i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Artikkel

Overvåking av HPV i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Effekten av vaksinen evalueres. Fra 2017 overvåkes forekomst av HPV-genotyper i livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft i MSIS.

Modell av HPV-virus
HPV-virus. colourbox.com

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Effekten av vaksinen evalueres. Fra 2017 overvåkes forekomst av HPV-genotyper i livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft i MSIS.


Innhold på denne siden

Bakgrunn

Etter innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 skal forekomst og endringer av humane papillomavirus (HPV) genotyper i forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft i befolkningen følges opp.

Endringer følges ved at prøver fra livmorhalsen tatt i forbindelse med utredning av forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft HPV-testes. Resultatene fra disse testene skal lagres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Informasjonen i registeret

Kreftregisteret melder opplysninger til MSIS om pasienter som har fått påvist kreft eller forstadier til kreft (MSIS-forskriften § 2-3 siste ledd).

Et utvalg prøver tatt fra livmorhalsen i forbindelse med utredning av forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft sendes fra patologilaboratoriene og testes for HPV ved det nasjonale HPV-referanselaboratoriet.

Formålet med testingen er evaluering av effekt av HPV-vaksinen på forekomst av HPV og fordeling av HPV-genotyper. Når referanselaboratoriet har testet og genotypet materialet, vil analysesvar bli overført til MSIS. Resultatet av prøven har ingen praktisk betydning for pasienten eller behandlingen, og resultatet blir ikke formidlet til pasienten. Pasienten kan ikke reservere seg mot registrering av positive HPV-svar.

Etter at HPV-testingen er utført blir en liten del av vevsprøven lagret i en biobank tilknyttet MSIS slik at materialet kan testes på nytt ved eventuell overgang til nye analysemetoder. Pasienten har adgang til å reservere seg mot lagring av denne vevsprøven (jmf. MSIS-forskriften §1-8a).

For prøver som ikke tester positivt for HPV beholdes kun anonymisert informasjon i MSIS og prøvematerialet lagres ikke i biobank.

Informasjonsgangen for HPV i MSIS

  • Informasjon om HPV-vaksineevalueringen og reservasjonsrett gis av helsepersonell ved prøvetakning.
  • Kreftregisteret registrerer tilfeller og følger kreftforekomst.
  • Det nasjonale referanselaboratoriet for HPV ved Akershus universitetssykehus. analyserer prøver fra livmorhals for HPV-genotype.
  • Folkehelseinstituttet registrer positive HPV-resultater i MSIS og overvåker endringer i HPV-genotype.
  • En rest fra HPV-positive prøver lagres i en biobank tilknyttet MSIS. Kvinnen har mulighet til å reservere seg mot lagring av denne prøven.
  • Folkehelseinstituttet beholder kun anonymisert informasjon om prøver hvor det ikke påvises HPV.