Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Artikkel

Om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bidrar til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

Helsefagperson med PC
Colourbox.com

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bidrar til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.


MSIS er et lovbestemt helseregister etter helseregisterloven § 11. MSIS-forskriften gir bestemmelser om regler for innsamling og behandling av opplysninger i MSIS. Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS.

Overvåker smittsomme sykdommer

MSIS bidrar til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse og rapportering om forekomst av smittsomme sykdommer.

Meldingssystemet skal legge grunnlaget for å:

  • beskrive forekomsten av smittsomme sykdommer over tid og etter geografiske og befolkningsmessige forhold
  • oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer
  • gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om smitteverntiltak
  • evaluere virkninger av smitteverntiltak
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning om smittsomme sykdommers utbredelse og årsaker

Overvåkingen av tuberkulose skal i tillegg også evaluere virkninger av behandlingstiltak og sikre kvaliteten av disse.

MSIS skal i tillegg videreformidle covid-19-relaterte prøvesvar til nasjonal kjernejournal.

Opplysninger i registeret kan også behandles til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen.

Historie

MSIS ble landsomfattende fra 1975. Grunnprinsippet er at leger melder enkeltvis tilfeller av viktige smittsomme sykdommer hos personer i Norge til Folkehelseinstituttet, og til kommunelegen i pasientens bostedskommune. I tillegg melder laboratorier tilfeller direkte til Folkehelseinstituttet.

I 1986 ble det innført anonymisert meldingsplikt for hivinfeksjon, og fra 1993 anonymisert meldingsplikt for gonoré og syfilis. Det sentrale tuberkuloseregisteret ble opprettet i 1962. I 2014 ble det nedlagt som et eget helseregister og ble en del av MSIS-registeret.

Fra 2019 opphørte den anonymiserte meldingsplikten av seksuelt overførbare sykdommer, og fra 2020 kan MSIS også inneholde mikrobiologiske prøvesvar for smittsomme sykdommer som ikke er meldingspliktige uten direkte identifiserbare kjennetegn.

MSIS-labdatabasen ble etablert våren 2020. Fra 1.april 2020 inneholder MSIS-labdatabasen alle covid-19-relaterte prøvesvar, og skal gradvis utvides til å inneholde alle mikrobiologiske prøvesvar.

MSIS-forskriften og smittevernloven

Regler for innsamling og behandling av helseopplysninger i MSIS er gitt i MSIS-forskriften (med merknader) med hjemmel i Helseregisterloven.  

  • LOV-2014-06-20-43 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
  • FOR 2003-06-20 nr 740 - Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).

Folkehelseinstituttets ansvar for å overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen og kommunelegens ansvar for å ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, er gitt i Smittevernloven.