Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til pasient ved melding om eller varsling av smittsomme sykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til pasient ved melding om eller varsling av smittsomme sykdommer

Artikkel

Informasjon til pasient ved melding om eller varsling av smittsomme sykdommer

Når en lege eller annet helsepersonell varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet om en enkeltsykdom, eller melder om et tilfelle av smittsom sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal han/hun i henhold til Smittevernlovens § 2-3 gi informasjon til den opplysningene angår. Det skal opplyses om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

lege som snakker med ung kvinne på legekontor
Legekonsultasjon. Foto: Colourbox.com

Når en lege eller annet helsepersonell varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet om en enkeltsykdom, eller melder om et tilfelle av smittsom sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal han/hun i henhold til Smittevernlovens § 2-3 gi informasjon til den opplysningene angår. Det skal opplyses om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.


Det anbefales at legen eller annet helsepersonell gir følgende informasjon til pasienten:

Ved varsling

  • Varselet inneholder personopplysninger, mistenkt diagnose og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak.
  • Formålet med varsling er å raskt kunne følge opp de enkelte sykdomstilfellene for å forebygge videre smitte som kan gi alvorlig sykdom.
  • Opplysninger varsles umiddelbart til kommunelegen eller Folkehelseinstituttet på en slik måte at varsleren kan forvisse seg om at mottakeren har mottatt varselet. Vanligvis vil dette være per telefon.
  • Varslene lagres i en egen varslingsdatabase i Folkehelseinstituttet. Varslingsdatabasen driftes i henhold til gjeldende lovverk om taushetsbelagte opplysninger. Kun et begrenset antall personer med tjenstlige behov har tilgang til data i varslingsdatabasen.

Ved melding

  • Meldingen inneholder personopplysninger, diagnosen og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak.
  • Formålet med melding til MSIS er å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen i landet, og for å oppdage og oppklare eventuelle utbrudd av smittsom sykdom.
  • Opplysningene sendes på eget skjema elektronisk eller per post til Folkehelseinstituttet, med kopi per post til kommunelegen i den smittedes bostedskommune.
  • Opplysningene registreres ved Folkehelseinstituttet i en database (MSIS). Personopplysningene lagres kryptert. MSIS-registeret driftes i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven. Kun et begrenset antall personer med tjenstlige behov har tilgang til databasen.

Se også: