Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon til pasient ved melding om eller varsling av smittsomme sykdommer

Publisert

Når en lege eller annet helsepersonell varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet om en enkeltsykdom eller melder om en smittsom sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal han/hun i henhold til Smittevernlovens § 2-3 gi informasjon til den opplysningene angår. Det skal opplyses om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

lege som snakker med ung kvinne på legekontor
Legekonsultasjon. Foto: Colourbox.com

Når en lege eller annet helsepersonell varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet om en enkeltsykdom eller melder om en smittsom sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal han/hun i henhold til Smittevernlovens § 2-3 gi informasjon til den opplysningene angår. Det skal opplyses om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.


Det anbefales at legen eller annet helsepersonell gir følgende informasjon til pasienten:

Ved varsling

  • Varselet inneholder personopplysninger, mistenkt diagnose og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak
  • Formålet med varsling er å raskt kunne følge opp de enkelte sykdomstilfellene for å forebygge videre smitte som kan gi alvorlig sykdom
  • Opplysninger varsles per telefon til kommunelegen eller Folkehelseinstituttet
  • Varslene lagres i en egen varslingsdatabase i Folkehelseinstituttet. Varslingsdatabasen driftes i henhold til gjeldende lovverk om taushetsbelagte opplysninger. Kun et begrenset antall personer med tjenstlige behov har tilgang til data i varslingsdatabasen.

Ved melding

  • Meldingen inneholder personopplysninger, diagnosen og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak.
  • Formålet med melding til MSIS er å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen i landet, og for å oppdage og oppklare eventuelle utbrudd av smittsom sykdom.
  • Opplysningene sendes på eget skjema per post til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen i den smittedes bostedskommune.
  • Opplysningene registreres ved Folkehelseinstituttet i en database (MSIS). Personopplysningene lagres kryptert. MSIS-registeret driftes i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven. Kun et begrenset antall personer med tjenstlige behov har tilgang til databasen.

Se også: