Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister

Artikkel

Prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister siden 2008.

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Medisinsk fødselsregister siden 2008.


Innhold på denne siden

2019-prosjekter

2019 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

10-1313

Risikofaktorer for cerebral parese

Sykehuset i Vestfold HF

Guro L. Andersen

10-1352

RegFlu Del 2: Nevrologiske sykdommer

FHI

Siri Eldevik Håberg

15-1802

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

FHI

Liv Grøtvedt

15-1830

The development and outcome of severe mental disorders - environmental factors and their interaction with genetic susceptibility

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

16-1911

Congenital malformations in Norway 1967-2016

Universitetet i Bergen

Vasilis Sitras

17-1951

Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition

Universitetet i Oslo

Kristine B. Walhovd

17-1964

Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?

NTNU

Torstein Vik

17-2004

Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt?

Helse Fonna HF

Bjørn Egil Vikse

18-2014

Respiratory Syncytial virus Consortium in Europe (RESCEU)

FHI

Birgitte deBlasio

18-2028

Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics

Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng

18-2029

Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women

Universitetet i Oslo

Hedvig Nordeng

18-2040

Sikkerhet og bruk av antiepilektika i svangerskapet: En registerstudie i fire nordiske land

Universitetet i Bergen

Anne Kjersti N. Daltveit

18-2049

Barn og voksne som er født for tidlig - hva kan vi lære av nordiske registre?

NTNU

Kari R. Risnes

18-2054

Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi (FH)

Universitetet i Oslo

Kjetil Retterstøl

18-2057

MIPREG-studien: Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Ingvil Krarup Sørbye

18-2059

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood

FHI

Kari Furu

18-2072

For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier

Universitetet i Bergen

Svein Rasmussen

18-2094

Antihistaminer i svangerskapet, pregestasjonelle risikofaktorer og utvikling av tidlig preeklampsi

Stavanger universitetssykehus

Anne Sande

18-2095

Contingent life courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kjetil van der Wel

19-2060

Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCAN-AED study

Haukeland Universitetssykehus

Marte Helene Bjørk

19-2101

Klassifikasjon av keisersnitt i fødsel - et nytt verktøy for kvalitetsforbedring på norske avdelinger - NOR-WHY-CESAREAN STUDIEN

Haukeland Universitetssykehus

Jørg Kessler

19-2115

Svangerskap, fødsel og utkomme for barna ved myasthenia gravis

Universitetet i Bergen

 

19-2128

HUNT-MI: Studiedel på dysfunksjoner i bekkenbunnen

HUNT

 

19-2138

HUNT-MI: Studiedel på fødselsvekt og kardiovaskulær sykdom

HUNT

Gunn-Helen Moen

19-2172

Elicitation of EQ-5D-5L Normative Data for Norwegian Population

FHI

Andrew Malcolm Garratt

2018-prosjekter

2018 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd 

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

08-1107

"Congenital heart defects in Norway” – A nation-wide cohort study

FHI

Nina Øyen

08-1123

"Obstetric complications as a putative etiologic factor for schizophrenia in a gene-environment model", under TOP-prosjektet (tematisk område psykoser)

Oslo universitetsykehus Ullevål

Ole A. Andreassen

10-1313

Risikofaktorer for cerebral parese

Sykehuset i Vestfold HF

Guro L. Andersen

10-1335

Er folinsyretilskudd i svangerskapet et gode for den nyfødte, men farlig for mor?

Universitet i Bergen

Nina Øyen

10-1385

Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden

St. Olavs Hospital

Liv Bente Romundstad

11-1410

Maternelle dødsfall

Oslo universitetsykehus Rikshospitalet

Siri Vangen

11-1440

Validering av en metode for å måle brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Hilde Hestad Iversen

12-1598

Risikofaktorer for uønskede hendelser i svangerskap og under fødselen hos kvinner med epilepsi

Helse Bergen

Kim Christian Danielsson

13-1654

Recurrence of Preeclampsia and HELLP;  the role of the placenta

Akershus universitetssykehus

Anne Eskild

14-1718

Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i forhold til mors fødeland

Høgskolen i Bergen

Vigdis Aasheim

15-1800

PregnanT-studien: Svangerskap før og etter kirurgi for urinlekkasje

Oslo universitetssykehus Ullevål

Rune Svenningsen

15-1802

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

FHI

Liv Grøtvedt

16-1873

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases

Universitetet i Bergen

Rolv Skjærven

16-1909

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

Universitet i Oslo

Ruby Del Risco Kollerud

16-1911

Congenital malformations in Norway 1967-2016

Universitetet i Bergen

Vasilis Sitras

17-1912

A Scandinavian cohort of pregnant woman in opioid maintenance treatment during pregnancy: short and

FHI

Marte Handal

17-1931

Variations in childbirth interventions in high-income countries: a multinational observatory study

Høgskolen i Bergen

Anne Britt Vika Nilsen

17-1942

Tidlige miljøfaktorer i utvikling av MS

Universitetet i Bergen

Anne Kjersti N. Daltveit

17-1964

Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?

NTNU

Torstein Vik

17-1976

Preconception diet for health in the next generation – a novel target within public health?

Universitetet i Agder

Nina C. Øverby

17-1977

Congenital cytomegalovirusinfection and hearing impairment - a Norwegian population based registry study 2006-2012

Universitetssykehuset Nord-Norge

Claus Klingenberg

17-1979

Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

Statistisk Sentralbyrå

Astri Syse

17-2001

Vekt og vektøkning i diabetiske svangerskap, en populasjonsbasert studie

Haukeland universitetssykehus

 

17-2009

Perinatal asfyksi, neonatal encefalopati og neonatale kramper

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

 

18-2022

Perinatale infeksjoner som årsak til cerebral parese

NTNU

Torstein Vik

18-2024

Norsk sykdomsbyrdeprosjekt

FHI

Simon Nygaard Øverland

18-2035

Blør kvinner med PCOS mindre enn normale kvinner ved fødsel?

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Jan Roar Mellembakken

18-2040

Sikkerhet og bruk av antiepilektika i svangerskapet: En registerstudie i fire nordiske land

Universitetet i Bergen

Anne Kjersti N. Daltveit

18-2045

Endringer i svangerskapets varighet ved selvbestemt og nemndbehandlet abort?

Akershus universitetssykehus

Anne Eskild

18-2046

Predictors and outcomes of mental health problems in students

FHI

Børge Sivertsen

18-2048

Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn

FHI

Kristine Stangenes

18-2059

Epidemiological studies on benefits and harms of drug treatment - special focus on drug safety in pregnancy and childhood

FHI

Kari Furu

18-2072

For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier

Universitetet i Bergen

Svein Rasmussen

2017-prosjekter

2017 – Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister

Oppdrags-nummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

17-1912

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: short and long term consequences for the child

Folkehelseinstituttet, Avdeling for psykiske lidelser

Marte Handal

17-1913

Tubehjørnegraviditeter: behandling og fertilitetsutkomme

Oslo
universitetssykehus

Rune Svenningsen

17-1921

The Labour Progression study (LAaPS) - Does the use of a dynamic progression guideline in labour reduce the rate of emergency Caesarean sections in first time mothers? A multicentre, cluster randomised trial in Norway

Kvinneklinikken Sykehuset Østfold

Stine Bernitz

17-1922

Alvorlig svangerskapsforgiftning: HELLP syndrom og Eklampsi

Universitetet i Bergen, Klinisk

Institutt 2

Nils-Halvdan Morken

17-1923

Perinatale karakteristika og risiko for kreft i thyroidea blant mor og barn: En nordisk register-studie

Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tone Bjørge

17-1931

Variations in childbirth interventions in high-income countries: a multinational observational study

Høgskolen i Bergen, AHs, Institutt for sykepleie, JMU

Anne Britt Vika Nilsen

17-1938

Epigenetic effects of medications during pregnancy and the risk of neurodevelopmental disorders in childhood

OuS – Ullevål

Robert Lyle

17-1939

Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

UiT Norges arktiske universitet - Smerteavdelingen

Gunnvald Kvarstein

17-1942

Tidlige miljøfaktorer ut utvikling av MS.

UiB - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Anne Kjersti Daltveit

17-1948

Utlevering av data rapportert til MFR fra Kvinneklinikken i Bergen

Helse-Bergen

Cathrine Ebbing

17-1951

Aging starts in the womb: Lifespan mediators and moderators of healthy brain and cognition

UiO - Psykologisk institutt

Kristine B. Walhovd

17-1952

HUNT MI: Studiedel på gestasjonsalder

NTNU, HUNT

Kristian Hveem

17-1962

Fødselsvekt og risiko for hypertensjon og nyresykdom i Norsk Pasientregister

UiB

Bjørn Egil Vikse

17-1963

Fødselstall – sammenligning 1.tertial 2016 og 2017

Helsedirektoratet

Guri Snøfugl

17-1964

Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?

NTNU

Torstein Vik

17-1965

Kreftrisiko relatert til svangerskaps- og fødselskarakteristika

UiB

Anders Engeland

17-1966

Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall

Folkehelseinstituttet

Siri Håberg

2016-prosjekter

2016 – Prosjekter og manuskripter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd

Oppdrags-nummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig
institusjon

Prosjektleder

16-1849

Provosert abort i Norge: - kunnskapsgrunnlag for forebygging

UiO

Anne Eskild

16-1850

HELIX Gravid og miljø

FHI

Berit Granum

16-1856

Betydning av paritet på spredningsmønster av brystkreft

Kreftregisteret

Tom Borge Johannesen

16-1867

Fødsler der far er nyretransplanterte og bruker mykofenolat

UiO

Anders Åsberg

16-1868

Hvilken betydning har mors svangerskap og fødsel for datterens livskvalitet som voksen

UiB

Kjell Haug

16-1870

Genetikk og svangerskapsforgiftning

NTNU

Linda Tømmerdal

16-1871

The PURPLE study

UiO

Katarina Laine

16-1872

Mors landbakgrunn og barnets fødselsvekt: en populasjonsbasert registerstudie

OuS

Siri Vangen

16-1873

Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases

UiB

Rolv Skjærven

16-1881

Sammenhengen mellom svangerskapsrelaterte faktorer og mortalitet hos barn og unge med leukemi

Kreftregisteret

Tom Grotmol

16-1883

Risk Recurrent Stillbirth: Individual Participant Data (IPD) Meta-Analysis

University of Aberdeen

Sohinee Bhattacharya

16-1889

Forekomst av preeklampsi i påfølgende svangerskap hos kvinner med tidligere 

   

16-1892

HUNT MI: Studiedel på preeklampsi

NTNU

Ann-Charlotte Iversen

16-1894

Oppfølging og sekundær kirurgisk behandling av 3. og 4. grads perineal ruptur

Sykehuset-Innlandet

Ylva Sahlin

16-1896

Mode of vaginal delivery and urinary leakage (MODULE vaginal)

UiB

Steinar Hunskår

16-1897

Identifikasjon av karsinogene og kjemopreventive effekter av reseptpliktige legemidler

Kreftregisteret

Bettina Kulle Andreassen

16-1903

Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

FHI

Øyvind Erik Næss

16-1908

Åsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv

STAMI

Ingrid Sivesind Mehlum

16-1909

Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft

UiO

Ruby Del Risco Kollerud

16-1911

Congenital malformations i Norway 1967-2016

UiB

Nils-Halvdan Morken

2015-prosjekter

2015 – Prosjekter og manuskripter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd

Oppdragsnummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig
institusjon

Prosjektleder

15-1758

Velferdsstatens utvikling og utfordringer i dag: globalisering, utdannings- og familie-politikk

NHH

Kjell Salvanes

15-1759

Maternelle sfinkterskader og neonatale mekaniske skader ved vaginale setefødsler – en sammenligning med ikke-operative og operative vaginale hodefødsler

UNN

Pål Øian

15-1760

Uønskede svangerskapsutfall etter behandling av forstadier til livmorhalskreft

UiB

Tone Bjørge

15-1761

Sosioøkonomiske ulikheter i hjerte- karrisiko gjennom livsløpet og mellom generasjoner

FHI

Øyvind Næss

15-1763

Surveillance of postoperative infections in cesarean section in Norway - A longitudinal study 2004- 2020 with focus on completeness and accuracy of reporting, changing risk factors, use and effect of antibiotic prophylaxis

FHI

Hanne Merete Eriksen

15-1764

Betydningen av mors og fars alder for svangerskapsutfall

UiB

Nils-Halvdan Morken

15-1770

Trans-generational risk for eating disorder

FHI

Leila Torgersen

15-1777

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

FHI

Eivind Ystrøm

15-1778

Long-term outcomes of alcohol use and use disorders: a prospective twin study

FHI

Fartein Ask Torvik

15-1784

An investigation of influence of comorbidity on early death from lung cancer

NTNU

Yulan Lin

15-1788

Kreftrisiko i familier med barn med misdannelser

FHI

Tone Bjørge

15-1789

Fit Futures: Fødselsvekt og vektutvikling i barndom og overvekt, kroppssammensetning og beinhelse hos unge

UiT

Nina Emaus

15-1792

Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and not medicated maternal hypothyroidism - a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

UiO

Hedvig Nordeng

15-1797

Alvorlige komplikasjoner hos mor som følge av svangerskap og fødsel. Validering og rutiner for kobling mellom MFR og NPR

UiB

Hilde Enjom

15-1800

PregnanT-studien: Svangerskap før og etter kirurgi for urinlekkasje

OuS

Rune Svenningsen

15-1802

Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

FHI

Liv Grøtvedt

15-1803

Congenital heart defects in Norway – A nation-wide cohort study Cardiovascular Disease in Norway Project (CVDNOR)

UiB

Nina Øyen

15-1814

Outcomes of planned home births and planned hospital births in low-risk women in Denmark, Iceland, Norway and Sweden 2008-2013

Høyskolen i Oslo og Akershus

Ellen Blix

15-1819

The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus

NTNU

Marianne Wallenius

2014-prosjekter

2014 – Prosjekter og manuskripter med data fra Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd

Oppdrags-nummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig
institusjon

Prosjektleder

14-1690

Sammenhengen mellom foreldres sosioøkonomiske status og bruk av somatiske sykehustjenester

Uio

Jostein Grytten

14-1692

Hjertefunksjon hos moderat premature barn

NTNU

Beate H. Eriksen

14-1695

Er det en sammenheng mellom fødselsvekt og overvekt hos barn og brudd og peak bone mass hos norske gutter og jenter i alderen 16-19 år? Tromsøundersøkelsen: Fit Futures

UiT

Nina Emaus

14-1696

Prediktiv verdi av spermieparametre for reproduksjonsfunksjonen i en kohort av norske menn – en langtids oppfølgingsstudie

Høyskolen i Oslo og Akershus

Trine B. Haugen

14-1697

Forhold under graviditet og kreft blant mødre – en nordisk studie

UiB – FHI

Tone Bjørge

14-1700

Forbruk av helseressurser hos svært for tidlig fødte barn etter utskrivelse til hjemmet

NTNU

Dag Bratlid

14-1702

Kasus-Kontroll Studiet - Helicobacterfil som skal kobles mot MFR

FHI

Åse Vigdis Vikanes

14-1704

Kardiovaskulære risikoforløp hos kvinner med svangerskapskomplikasjoner

NTNU

Pål Romundstad

2013-prosjekter

Oppdrags- nummer

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig institusjon

Prosjektleder

13-1596

Svangerskapsutfall etter maternell organtransplantasjon i Norge

UiO Rikshospitalet

Trond Melbye Michelsen

13-1598

Risikofaktorer for uønskede hendelser i svangerskap og under fødselen hos kvinner med epilepsi

HUS-UiB

Kim Christian Danielsson

13-1599

Effekt av in utero epidemisk sesonginfluensa eksponering på føtal og nyfødt utkomme og sesongvariasjon for preterm fødsel

UiB

Nils-Halvdan Morken

13-1608

Sønner av kreftbehandlete mødre; prestasjon på militær sesjon

Kreftregisteret

Leif Åge Strand

13-1617

Implementering av medikamentell abort i Noreg 1995-2011

Universitetet i Bergen

Line Bjørge

13-1621

Effekten av preeklampsi på dødfødtrisiko

National Institute of Environmental Health Service (NIEHS)

Allen Wilcox

13-1624

Kost og risiko for type 1 diabetes

Universitetet i Oslo – Rikshospitalet

Kjersti Skjold Rønningen

13-1626

NORD-TEST

Kreftregisteret

Tore Tynes

13-1628

Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Vest

Helse Vest RHF

Britt Eide

13-1632

Hva er ”normal fødsel” og hvor ofte forekommer det?

UNN

Ellen Blix

13-1633

CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (Epi-CT)

Kreftregisteret

Kristina Kjærheim

13-1635

Tidlige årsaksfaktorer til migrene

UiO

John Anker Zwart

13-1637

Svangerskapsindusert hypertensjon og historie om for tidlig fødsel

UiB

Svein Rasmussen

13-1639

Evaluering av potensielle mottakelighetsgener felles for brystkreft og preeklampsi

NTNU

Linda Tømmerdal Roten

13-1640

For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier og ønske om "genealogi-fil"

Helse Bergen/UiB

Svein Rasmussen

13-1642

Nasjonalt tvillingregister

FHI

Thomas Nilsen

2012-prosjekter

Oppdrag

Prosjekttittel

Forskningsansvarlig
institusjon

Prosjektleder

11-1440

Brukererfaring med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. Validering av målemetode

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Hilde Herstad Iversen

11-1501

Mammografiprogrammet og brystkreft. Evaluering og forskningsstudier

Kreftregisteret

Giske Ursin

12-1503

Validering av preeklampsidiagnosen i MFR

FHI

Kari Klungsøyr

12-1504

ADHD – pre- og perinatale faktorers betyding og risikoprofil voksne-barn

FHI

Kari Klungsøyr

12-1505

Hirschsprungs sykdom i Europa

FHI-Eurocat

Kari Klungsøyr

05-0823

Fødsler og foreskrivning av medikamenter -tilleggsprosjekt

FHI

Anders Egeland

12-1510

IVF/ART og svangerskapsutfall

FHI

Anne Eskild

12-1511

Risikoselektert fødselsomsorg i kvinneklinikk

UiT

Pål Øian

12-1513

MFR + CONORdata

FHI

Øyvind Næss

05-0823

Fødsler og foreskrivning av medikamenter

FHI

Anders Engeland

10-1340

Endotelfunksjon og preeklampsi

NTNU

Rigmor Austgulen

12-1516

Fedmekirurgi og svangerskap i Norge 2000- 2011

HUSK

Sjur Lehmann o

12-1517

Kreftrisiko og IVF

Oslo universitetssykehus

Ritsa Storeng

12-1518

Downs og hjertefeil – EUROCAT

FHI – UIB

Kari Klungsøyr

12-1519

Diafragma hernie – EUROCAT

FHI – UIB

Kari Klungsøyr

12-1521

Representativitet av utvalgte data i MoBa –databasen

UiB – FHI

Svein Rasmussen

03-0582

Perinatale forholds betydning for faktorer i voksenlivet

Locus- ISF

Dag Moster

12-1524

Behandling og dødelighet av for tidlig fødte

UiO

Tor Iversen

12-1527

Kommunale aborttall- endringer?

AHUS

Anne Eskild

08-1077

Like fødes ulikt

BI-Oslo

Sørensen

12-1535

EUROmediCAT- medikamentbruk og misdannelser

FHI

Kari Klungsøyr

12-1537

Svangerskapshelse og inflammatorisk tarmsykdom i Norge 2007-2011

HUSK

Sjur Lehmann,

12-1538

Føtal vekst i svangerskap med preeklampsi

HUSK-FHI

Svein Rasmussen

12-1540

Eldre førstegangsfødende i Sverige og Norge, obstetriske prosedyrer og perinatalt utfall

Karolinska Inst. + HUSK

Svein Rasmussen

10-1385

Søknad om utvidelse av tidligere godkjent prosjektsøknad

St. Olav

Romundstad

08-1077

Perinatal mortality in non-Western migrants in Norway: comparison with their country of birth and with Norwegian women

BI-Oslo

ZainabNaimy

09-1250

Infertilitet og mental helse

Helse Fonna HF

Biringer

10-1379

Sammenheng mellom fødselsvekt og suicidrisiko. Norsk registerstudie. Ingen ny dataleleveranse, kun en oppdeling av tidligere innmeldt artikkel

NTNU

Fyllingen

12-1541

Er fødsel farligere for innvandrerkvinner og deres barn i Norge?

Vestre Viken HF

Kjersti Sletten

12-1543

Utdanningsløp: veivalg, begrensninger og kontekster

Institutt for samf. Forsking i Oslo

Ines Hardoy

12-1544

Risikofaktorer, gen-miljø interaksjoner og dødelighet av psykiske lidelser i CONOR

FHI

Gunn Peggy Knudsen

12-1545

Takayasus arteritt i Norge (TANOR-studien)

OUS Rikshospitalet

Øyvind Palm

08-1077

Like fødes ulikt

Handelshøyskolen BI

Sørensen

12-1555

Gjentagelse av provosert abort

FHI og AHUS

Eskild, Justad

12-1562

EUOCAT-Gastroschise

FHI

Kari Klungsøyr

12-1563

GBS-studien

UiO

Fugelseth

12-1564

Vaksinasjon de to første leveår, misdannelser, tidlig fødsel og vaksineeffekt

FHI

Øystein Rolandsen Riise

12-1571

A Sib-pair Analysis of the Relationship between Smoking and Preeclampsia

University of North 
Carolina at Chapel Hill

Stephanie Engel,

12-1572

Svangerskapsforgiftning og assistert befruktning

UiB

Anne Tandberg

12-1579

Malformasjonsrate og perinatale utfall hos barn født av mødre med epilepsi

UiB

Nils Erik Gilhus

12-1580

Behandling av alvorlig ROP hos premature

NTNU

Dordi Austeng

12-1581

Svangerskapslengde pr fødeinstitusjon

Bergens Tidende

Ingvild Rugland

12-1582

Oxytocinbruken i Norge

HIB

Turid Amanda Arnesen

12-1583

Medfødt hjertefeil – spiller eksponering for legemidler i mors liv en rolle

HiO

Hedvig Nordeng

12-1587

Fødsler etter keisersnitt – Norge 1967-2010

HUSK

Svein Rasmussen

12-1591

Seneffekter etter behandling for kimcellekreft i eggstokkene

OUS

Olesya Solheim

2011-prosjekter

Oppdrag

Oppdragstittel

Institusjon

Prosjektansvarlig/
førsteforfatter

11-1410

Maternelle dødsfall

Rikshospitalet

Siri Vangen|

07-0944

Risk of shoulder dystocia

Akershus universitetssykehus

Anne Eskild og
medarbeidere

10-1370

Keisersnitt og svangerskapsutfall- Tanzania - endringsmelding

Rikshospitalet

Ingvil Krarup Sørbye og
Medarbeidere

11-1415

Barnevekstundersøkelsen

FHI

Ragnhild Hovengen og
Medarbeidere

06-0921

Europeristat

Sykehuset i Vestfold

Guro Andersen, Jennifer
Zeitlin og medarbeidere

11-1420

Total svangerskapslengde i den norske befolkning

FHI

Gjessing, Dahl, og 
Medarbeidere

04-0713

MFRs deltakelse i EUROCAT

FHI

Kari Klungsøyr
og medarb.

05-0823

Reseptregisteret

FHI

Anders Egeland
og medarb.

11-1427

Akutt fødselshjelp i Norge – god kvalitet i desentralisert omsorg?

UiB/FHI

Ole Frithjof Norheim

11-1430

Forebyggelse av helseproblemer hos småbarn og skolebarn

UiB, FHI

Irgens, Markestad,
Haugland

10-1333

Helsemessige konsekvenser av svangerskaps-og fødselsforløp (Perinatalfil II)

FHI/UiB

Stein Emil Vollset
og medarbeidere

11-1429

Svangerskapsvarighet i Norge, endringer 1967-2009)

FHI/UiB

Lorentz M. Irgens
og medarbeidere

11-1431

Sosioøkonomiske gradienter i fødselshjelpen?

UiB/FHI

Lornetz M. Irgens og
medarbeidere

11-1437

Velamentøst feste av navlesnor

Haukeland 
universitetssykehus

Cathrine Ebbing

11-1438

Å leve med leppe-ganespalte

UiB

Åse Sivertsen,
Rolv Terje
Lie, og medarbeidere

11-1439

Anal inkontinens blant kvinner, forekomst og risikofaktorer

NTNU

Siv Mørkved, Berit
Schei,
og medarbeidere

04-0658

Spillover-effekter fra mors utdanning til barnas helse

NHH

Kjell Salvanes

08-1136

Placental weight – causes and consequences

Ahus

Anne Eskild, og 
medarbeidere

11-1443

Obstetrisk og perinatale utfall: ICSI mot IVF

OUS,RH

Yun Wang

11-1444

Seteleie og neonatalt utfall

Sørlandet sykehus

Ingvild Vistad og
medarb.

11-1445

Kjønnsratio i Norge 1970-2010,

UiT

Jan Øyvind Odland og
medarbeidere

08-1107

Congenital heart defects in Norway – A nationwide study. Oppdatering av tidligere søknad

UiB

Nina Øyen, G.Greve,
R.M.Nilsen, S.E.Vollset,
G.S.Tell

10-1313

Risiko for cerebral parese

Habiliterings- senteret, sykehuset 
Vestfold

Guro Andersen
og medarbeidere

10-1368

Medfødt hofteleddsdysplasi – generell 
ultralydsscreening – Søknad om ny prosjektsluttdato

Kongsberg sykehus

Hans Christian Blom
og medarbeidere

11-1440

Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Norge.
Validering av
målemetode

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste

Hilde Iversen, Sjetne,
Bjertnæs, Kjøllesdal

11-1448

NORFLU

FHI

Lill Trogstad, Håberg,
Magnus, Engeland,
Aavitsland

11-1451

Nordisk barnekreftstudie – senfølger og forebygging

Oslo
Universitetssykehus 
-Rikshospitalet

Finn Wesenberg og medarbeidere

11-1452

Perinatale forhold og dødelighet som voksen: Betydningen av maternelle faktorer

NTNU

Pål Romundstad, og
medarbeidere

05-0823

Prescription drug use among pregnant women in OMT - Reseptregisteret

FHI

Anders Engeland og 
medarbeidere

08-1136

Placental weight – causes and consequences

Akershus universitetssykehus

/ FHI

Eskild, Vatten,
Romundstad,
Sjøborg

11-1456

Bruk av antibiotika i barndommen, og risiko for type diabetes 1

UiO

Geir Joner

11-1461

Gardasil i fosterlivet

Kreftregisteret

Mari Nygård, Bo Berning 
Hansen

11-1467

MIH, mineralforstyrrelser blant rekrutter, årsaker og forekomst

UiO, seksjon for samfunnsodontologi

Jostein Grytten,
Asmyhr, Kværner

11-1468

Transportfødsler i Norge 1991-2010

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Bjørn Gunnarsson

11-1469

Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura i Norge

NTNU, St. Olav Hospital

Petter Quist-Paulsen,
Romundstad, Waage,
von Krogh

11-1472

Sykefravær – Uførhet, Normer
og Tiltak

Stiftelsen
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Ole Rogeberg,
Brantsberg,
Raaum, Røed,
Markussen, Kristiansen

04-658

Spillovereffekter fra mors utdanning til barns helse.- Orienteringssak

NHH

Kjell Salvanes,
Kjersti
Andersen Nerhus

05-823

Reseptregisteret – Orienteringssak

FHI

Anders Engeland

08-1161

Preeklampsi i MFR 1967 – i dag

FHI/UiB

Klungsøyr, Bjorstad, og medarbeidere

11-1473

Svangerskapsutfall etter paternell eksponering for immunosuppressiv medikamentell 
behandling blant menn

NTNU

Wallenius, Østensen,
Salvesen, Skomsvoll
og medarbeidere

11-1475

Eksponering for radon i
hjemmet og risiko for leukemi
og hjernekreft hos barn

Oslo kommune, 
UiO

Ruby Del Risco Kollerud

11-1478

Obstetriske problemstillinger blant kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge

UiB

Esperanza Diaz, Yngvild Hannested,
Guri Rørtveit

05-0823

Reseptregisteret

FHI

Anders Engeland

11-1482

Registerstudie av autisme

FHI

Camilla Stoltenberg,
Nina Gunnes, Per Magnus,
og medarbeidere

11-1136

Variation in placental weight - causes and consequences

FHI

Anne Eskild og 
medarbeidere

09-1235

Tell Trivsel-studien

FHI

Fredrik Frøen,
Brita Askeland Winje og medarbeidere

11-1491

Oppfølgingsstudie av nyfødte etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel eller nyfødtperioden

UiB

Dag Moster, RT Lie,
Vollset, Markestad

11-1499

CEFALO – Nordisk undersøkelse – hjernesvulst

Kreftregisteret

Tore Tynes, Klæbo,
Eggen 
og Aydin

2010-prosjekter

Oppdrag

Oppdragstittel

Institusjon

Prosjektansvarlig/
førsteforfatter

03-0582

Perinatale forholds betydning for faktorer i voksenlivet Nordisk samarbeid

UiB

Dag Moster og medarbeidere

05-0823

Risk of diabetes after gestational diabets and preeclampsia.

FHI

Anders Egeland og

medarbeidere

06-903

The impact of maternal age on fetal death: does length of gestation matter?

FHI

Aashi Sarfraz,

Anne Eskild

08-1175

Macrosomia; - mode of delivery and pregnancy outcome

UiB

Kaja Irgens og

medarbeidere

09-1287

Prehospital fødselsomsorg

UNN

Pål Øian

09-1297

Does preeclampsia directly damage kidney function?

UiB

Bjørn Egil Vikse og

medarbeidere

10-1301

Livsløp, kontekst og mental helse

NTNU

Kristen Ringdal

10-1304

The Risk of Congenital Anomalies in Multiple Births:

FHI

Kari Klungsøyr og

medarbeidere

10-1305

Overvåking av postoperative infeksjoner etter keisersnitt en longitudinell studie

FHI

Finn Egil Skjeldestad
og medarbeidere

10-1306

Barnevern i Norge 1990 – 2011

NOVA

Sten –Erik Clausen og 
Medarbeidere

10-1312

Genetikk og preeklampsi

NTNU

Guro Dalheim Olsen og 
Medarbeidere

07-1008

Fetal growth, preterm birth, neonatal and risk for CNS tumours in children: a Nordic population-and register-based study

Institut for Epidemiolo 
Kreftforskning

Lisbeth Samsø Schmidt og 
Medarbeidere

08-1173

The epidemiology of multiple births. Clinical implications
and association with reproductive technology

UiB

Anne Tandberg,Rolv Skjærv 
Tone Bjørge

10-1315

Miljøgifter i svangerskapet og i ammeperioden

UiT

Jon Øyvind Odland og

03-0632

Inter-and intra generational transmission of risk: A life-course epidemiological study on perinatal and adult outcomes

UiO

Øyvind Næss, Kjersti
Andersen Nerhus og
Medarbeidere

10-1312

Genetisk disposisjon for preeklampsi (utvidet med controller)

NTNU

Rigmor Austgulen,
Guro Dalheim Olsen og 
Medarbeidere

10-1321

Operativ forløsning og bruk av smertelindrende behandling hos kvinner 30 år eller eldre: en sammenlikning av klinisk praksis over tid, fra 1970-tallet og 2008, og mellom Norge og Sverige

Karolinske Inst. HiB/MFR/UiB

Ulla Waldenstrøm,
Svein Rasmussen og
medarbeidere

10-1325

Sfinkterskader ved fødsel – En analyse av kliniske data og praksis etter en intervensjon

UNN

Pål Øian

10-1326

Kroniske smerter hos ungdom – basert på UNG-HUNT 3

NTNU

Marite Rygg og medarbeider

10-1313

Cerebral pareseregisteret i Norge, CPRN

Sykehuset i Vestfold Habilitetssenteret

Guro Andersen og
Medarbeidere

10-1335

Er folinsyretilskudd i svangerskapet et gode for den nyfødte, 
men farlig for mor?

UiB

Nina Øyen og Tone Bjørge

03-0582

Betydning av gestasjonsalder på senere utfall (underprosjekt av 03/582)

UiB

Dag Moster og medarb.

03-0632

Fornyet søknad til prosjekt om foreldres dødelighet og barns fødselsvekt

UiO

Øyvind Næss og medarb.

05-0813

Forekomsten av utv. medfødte medfødte misdannelser i Norge vs Arkangelskaja oblast i forhold til mors alder

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Arild Vaktskjold og medarb.

06-0903

Temporal changes in fetal mortality in Norway during 40 years: different trends for different gestational ages

KK Akershus

Aahshi Sarfraz og medarb.

10-1340

Endotelfunksjon og preeklampsi

NTNU

Rigmor Austgulen og medar

05-0823

Reseptregisteret – A nationwide study of opioid analgesic use in pregnancy and during breastfeeding in Norway 2004- 2008

FHI

Anders Engeland og medarb

08-1161

Preeklampsi i MFR fra 1967 til i dag

UiB/FHI

Kari Klungsøyr og medarb

10-1348

Kjønnsforskjeller: er menn mer ekstreme enn kvinner?

UiO

Petter Laake, og medarb

10-1351

Ung-HUNT – Vektproblemer, respirasjonsproblemer…

NTNU

Turid Lingaas Holmen og m

10-1352

RegFlu

FHI

Elisabeth Hagen/Cappelen

10-1353

Eurocat – Antidepressant use in pregnancy

FHI/UiB

Kari Klungsøyr og medarb

10-1354

Graviditetsutfall hos organtransplanterte i Norge 1967-2010

UiB

Hils-Halvdan Morken og me

02-0547

Abruptio placentae

UiB

Sven Rasmussen og medarb.

05-0823

Poor registration of medicine use during pregnancy in

MBRN (Reseptregisteret)

FHI

Anders Engeland og medarb

07-0984

Delivery outcome of women with epilepsy

UiB

Ingrid Borthen og medarb.

10-1367

Uterus ruptur i dagens fødselshjelp

Rikshospitalet

Iabal Al-Zirqi og medarb.

10-1368

Medfødt hofteleddsdysplasi – generell ultralydscreening

Kongsberg sykehus

Hans Christian Blom og med

07-1008

Childhood cancer and birth characteristics

Inst.for Epidemiologi

Kreftforskning

Lisbeth Samsø Schmidt og

Medarbeidere

06-0903

Lav fosterdødrisiko etter termin i Norge

Akershus Univers.sy

Anne Eskild, Camilla

Haavaldsen og medarbeidere

08-1173

Maternal birth characteristics and perinatal mortality in twin offspring. An intergenerational population-based study in Norway 1967-2008.

UiB

R.Skjærven,Anne Tandberg
og medarbeidere

10-1370

Keisersnitt og svangerskapsutfall i Tanzania

Rikshospitalet

Ingvild Krarup Sørbye,

Johanne Sundby,Olola Onek

10-1373

Respiratory rate in newborn infants

Sykehuset Innlandet

Trond Markestad og

Medarbeidere

10-1374

Keisersnitt og fødselstall for de enkelte fødeinstitusjonene

St.Olav Hospital

Bjørn Backe og medarbeider

10-1377

Data fra egen fødsel, relatert til egen graviditet hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom

St. Olav Hospital

Eszter Vanky og medarb.

10-1379

Sammenheng mellom fødselsvekt og suicide risiko. Norsk registerstudie

NTNU

Even Hovig Fyllingen og me

10-1380

Utsettelse av svangerskap (MoBa-studie)

Haukeland Univers.

Svein Rasmussen, Ulla

Wallenstrøm og medarb.

10-1382

Alvorlig svangerskapskvalme hos mor og risiko for kreft hos barn

FHI

Åse Vikanes og medarb.

07-0984

Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi

Haukeland Univ.

Ingrid Borthen,Gilhus

Daltveit

08-1136

Placental weight – causes and consequences

Akershus univ/FHI

Eskild, Vatten ,Rommundsta

Sjøborg

09-1236

Forskjellige risikofaktorer for større blodtap ved planlagt og akutt keisersnitt

UNN

Pål Øian,

Finn Egil Skjeldestad

10-1385

Svangeskap og barn etter IVF-metoden

St.Olav`s hospital

Rommundstad,

Nybø Andersen,

10-1386

”Hands-on” teknikk ved sphincter rupturer

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Atle Fretheim

10-1363

Analysis of the characteristics of the fetal/placental pair

Medical Genetics inst, S.C.

Rafael Elejalde

10-1396

Effekt av graviditet på overlevelse ved svulst i det sentrale nervesystem

Kreftregisteret

Tom Børge Johannesen

10-1399

Graviditet og fødsel etter tidligere keisersnitt- perinatal og neonatal sikkerhet

OUS, KK

Vangen, Wang

10-1400

Robson's kriterier for keisersnitt – fokus på seteforløsning – tidstrender Norge 1990 – 2009

UiT – KK

Finn Egil Skjeldestad

10-1401

Preeklampsi og risiko for Alzheimer's sykdom og

dødelighet pga demens

NTNU

Lars Vatten

10-1402

Preeklampsi og risiko for brystkreft

NTNU

Lars Vatten

10-1404

Fars alder og risikoen for leppe-ganespalte hos fosteret

MFR, HUSK, UiB

Erik Berg, Rolv Terje Lie,
Dag Moster, Åse Sivertsen

10-1405

Svangerskapsutfall hos kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom

NTNU

Marianne Wallenius,

10-1406

Risikofaktorer og svangerskapsutfall – Hyperemesis gravidarum

FHI

Per Magnus, Andrej 
Grjibovski

10-1407

Predictors of alimemazine

FHI

Jørgen G. Bramness, 
Svetlana Skurtveit

2009-prosjekter

Oppdrag

oppdragstittel

Institusjon

Prosjektansvarlig/
førsteforfatter

04-0648

Sammenhenger mellom kreft i barnealder og perinatale faktorer
som fødselsvekt

FHI

Sven Ove Samuelsen

08-1175

Økende fødselsvekt, en obstetrisk utfordring?

Universitetet i Bergen

Kaja U. Irgens og

medarbeidere

09-1194

Svangerskapsforgiftning og senere nyresykdom

HUS / UiB

Mariam K. Sandvik og

medarbeidere

03-0564

Diabetes mellitus in pregnancy and risk for adverse

pregnancy related outcomes and end-stage renal disease or death

HUS / UiB

Mariam K. Sandvik og medarbeidere

09-1197

Foreldreskap og kreft i barne- og ungdomsalderen

Utvidelse – post-treatment reproduction in patients with cancer at age 0 – 16 years

Radiumhospitalet

Sophia D. Fosså og medarbeidere

09-1206

Utfall etter planlagte hjemmefødsler i Norge 1990-2007

Universitetet i Nord-Norge

Ellen Blix

08-1210

Maternal infections and nutritional status during pregnancy and risk of type 1 diabetes in children

Akershus Universitets-

sykehus

Aahshi A. Arfraz og

medarbeidere

08-1136

Variation in placenta weight; causes and consequences

Akershus Universitets-

sykehus

A. Eskild og

medarbeidere

03-0640

Svangerskapsforhold/svangerskapsutfall og luftforurensning i Oslo 1992-2002

FHI

Christian Madsen og

medarbeidere

01-0471

Predicting neurosensory disabilities and developmental delay at two years of age in a national cohort of extremely premature infants

Haukeland Universitets-
sykehus

Kathrine Tyborg Leverse
og medarbeidere

09-1218

Pasientforløp ved biopsiverifisert lupusnefropati i Norge 1988-2007

Haukeland Universitets-
sykehus

Bjørn Egil Vikse og

medarbeidere

09-1217

Mortality and Case Fatality of Congenital Heart Disease in Norway, a comparison with North/West Russian data 1967-2006

Northern State Medical Universi Arkhangelsk

Lorentz M. Irgens og medarbeidere

09-1216

Adverse pregnancy outcome in mothers with a congenital heart disease in Norway 1967-2006

Northern State Medical Universi
Arkhangelsk

Lorentz M. Irgens og

medarbeidere

09-1208

Betydningen av maternell og paternell alder for forløsningsmåte og perinatal dødelighet

Rikshospitalet/FHI

Siri Vangen

og medarbeidere

09-1231

Forekomst av preeklampsi i Norge og Murmansk

UiT

Jon Øyvind Odland og

medarbeidere

09-1232

Bihulebetennelser og luftveisinfeksjoner hos gravide – forekomst og antibiotikabruk hos mor og barn

UiO

Jørund Strand

01-0471

”Predicting neurosensory disabilities and development delay at two years of age in a national cohort of extremely premature infants

Haukeland Universitets- sykehus

Kathrine Tyborg Leverse og medarbeidere

09-1218

Pasientforløp ved biopsiverifisert lupusfropati I Norge 1988-2007

St. Olavs Hospital

Knut Aasarød og

medarbeidere

00-0412

Gjennombruddsprosjektet

Universitetet i Nord-Norge

Pål Øian og medarbeidere

09-1235

Femina - fosterbevegelsers betydning for morbiditet for det nyfødte barn – Tell trivsel

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

Fredrik Frøen og

medarbeidere

09-1236

Forskjellige risiko faktorer for større blod tap ved planlagt og akutt keisersnitt

Universitetet i Nord-Norge

Pål Øian og medarbeidere

06-0903

Fosterdød – betydningen av infeksjoner og svangerskapslengde (endringer i allerede godkjent prosjekt)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

Aashi Sarfraz, Anne Eski medarbeidere

09-1239

Sikkerhet ved bruk av makrolider/erytromycin i svangerskapet

UiO – Farmasøytisk institutt

Hedvig Nordeng og medarbeidere

09-1243

Farmakokinetikk av antidepressiva og antipsykotika hos gravide.

St. Olavs Hospital, avd. for farmakologi

Andreas Austgulen Westi og medarbeidere

09-1244

Genetisk variasjon i G-protein-medierte signalveier ved preeklampsi og andre svangerskapskomplikasjoner.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

NTNU, Institutt for samfunnsmedisin

Jostein Holmen og medarbeidere

09-1245

Er intracytoplasmatisk spermieinjeksjon m/spermier uthentet fra testikkel eller bitestikkel en sikker metode?

Oslo Universitetssykehus HF,

Rikshospitalet

Nan B. Oldereid

09-1247

Kvinner med porfyri – svangerskap og fødsel

Helse-Bergen / FHI

Mette C. Tollånes

05-0823

SSRIs and adverse effects on the offspring, SSRIs exposure, Congenital Malformation, Abortions, Perinatal deaths and Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn in the Nordic Countries

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

Anders Engeland

09-1250

Infertilitet og mental helse – Infertility and mental health

Helse Fonna HF

Eva Biringer og

medarbeidere

09-1251

Sikkerhet ved bruk av triptaner i svangerskapet – en studie basert på norsk reseptregister og MFR

Universitetet i Oslo (UiO)

Hevig M.E. Nordeng og medarbeidere

09-1252

Langtidskonsekvenser av kreft blant barn og ungdom

UiB / MFR / FHI

Tone Bjørge og medarbeidere

 

09-1253

 

Er antall barn du får i løpet av livet en risikomarkør for utvikling av nyresvikt?

 

Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitets-
sykehus

 

Bjørn Egil Vikse og medarbeidere

03-0582

Hvilken betydning gestasjonsalder innenfor og etter termin har for senere utfall

Universitetet i Bergen (UiB)

Dag Moster og medarbeidere

04-0734

Greater Intrasex Phenotype Variability in Males Than Females is a Fundamental Aspect of the Gender Differenced in Humans

Universitetet i Oslo (UiO)

Anne-Cathrine Lehre

07-0959

EUROCAT – Lamotrigin og Leppe/ganespalte Phase I + II

EUROCAT / FHI

Kari Klungsøyr, Helen D

Lolkje de Jong den Berg

09-1254

NOMBIR – Alvorlige svangerskapsutfall etter keisersnitt

NOMBIR – HUS/FHI

Per Børdahl og

medarbeidere

09-1257

Infertilitet - prevalens, endringer i prevalens og psykososiale konsekvenser

NTNU

Berit Rostad og

medarbeidere

09-1258

Effekten av sosioøkonomiske faktorer på sannsynligheten for å utvikle kreft

SSB

Marte Rønning og medarbeidere

09-1259

Epidemiologi ved overtidige svangerskap i Norge

Haukeland Universitetssykehus

Nils-Halvdan Morken og medarbeidere

08-1053

Predicting stillbirth from a history of placental dysfunction

Haukeland Universitetssykehus

Svein Rasmussen og medarbeidere

09-1260

Sosioøkonomisk status og vaginal fødsel etter keisersnitt

Universitetet i Bergen

Svein Rasmussen og

medarbeidere

09-1263

Forsøksprosjekt i studenthelsetjenesten og hos fastleger med gratis hormonelle prevensjonsmidler til kvinner 20-24 år

SINTEF

Anita Øren og

medarbeidere

09-1265

Svangerskapsforgiftning og kardiovaskulære risikofaktorer 10 år senere

UiB

Miriam Sandvik og

medarbeidere

09-1262

Intracranial haemorrhage among neonates born on term

Ullevål Universitetssykehus

Torkil Benterud

05-0796

Yrkeseksponering av Sjøforsvaret og reproduksjonsutfall 2005

UiB

Bente Moen og
medarbeidere

09-1264

Vaccine impact in population

Kreftregisteret

Mari Nygård

09-1269

Medfødt hofteleddsdysplasi og risiko for tidlig coxartrose

UiB Helse Bergen

Karen Rosendahl og

medarbeidere

09-1275

Et toårsmaterial om fødselsinduksjoner ved et sentralsykehus, sett i relasjon til generelle retningslinjer og utkomme.

Førde Sentralsjukehus

Bjørg Ladehaug og medarbeidere

07-1024

CHeartED: Medfødte hjertefeil hos barn av mødre med diabetes

UiB - ISF

Lorentz M. Irgens og medarbeidere

09-1279

Psykiske symptomer og deres samvariasjon med biologiske faktorer hos ungdom

St.Olavs hospital – NTNU

Marit S. SKrove, Marit

Indredavik(prosjektleder)

09-1294

Levealdersutvikling og dødsårsaker for personer med Downs syndrom i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for og helse

Øyvind Kirkevold og

medarbeidere

08-1136

Placental weight – causes and consequences - kobling

Akershus universitetssykehus

A.Eskild og medarbeider

05-0784

Årsaker til og følger av hyperemesis gravidarum

FHI

Åse Vikanes og med-

arbeidere

2008-prosjekter

Oppdrag

oppdragstittel

Institusjon

Prosjektansvarlig/
førsteforfatter

08-1053

Tidligere føtal veksthemning, for tidlig fødsel, preeklampsi og abruptio placentae og senere risiko for føtal død

MFR/FHI

Svein Rasmussen og medarbeidere

02-0507

Kobling MFR/Mor og Barn (frafallsanalyse)

UiB/FHI

Per Magnus

Roy M. Nilsen

08-1061

Placental syndromes in pregnancy and cardiovascular risk factors: Paternal influences

NTNU

Pål Romundstad

08-1065

Redusert nyrefunksjon og risikoen for preeklampsi

Artikkel: Stages of nephropathy as a predictor of pre-eclampsia

NTNU

Stein Hallan

08-1069

Topfa study – Late terminations of pregnancy after prenatal

diagnosis of fetal abnormality in Europe

EUROCAT

Barbara Norton

08-1078

Maternal diabetes

EUROCAT

Ester Garne

Maria Loane

08-1070

Pregnancy outcome in women before and after cervical conisation

HUS/UiB/ MFR/FHI

Susanne Albrechtsen og medarbeidere

08-1071

Occurence and heritability of abruptio placentae in relatives

HUS/MFR/

FHI

Svein Rasmussen og

medarbeidere

08.1072

Forekomst i familier og arvelighet av seteleie

HUS/FHI

Svein Rasmussen og

medarbeidere

08-1073

Cesarean section and maternal education; secular trends in Norway, 1967-2004

UiB/MFR/ FHI

Mette C. Tollånes og medarbeidere

08-1074

Caesarean section among relatives

UiB/MFR/ FHI

Mette C. Tollånes og medarbeidere

08-1075

Reduced Fertility after Cesarean Delivery – A Maternal Choice

UiB/FHI

Mette C. Tollånes og

medarbeidere

08-1056

Assisted reproductive technologies (ART); Preterm delivery and other adverse obstetric outcomes in Norway 1999-2006

Sykehuset Telemark HF

Hans Ivar Hanvik

08-1076

Down syndrome diagnosis in the MFR of Norway; Validity of registration and the time trends

UiB/FHI/ UUS/UNN/

Sykehuset Telemark HF

Kari Klungsøyr og medarbeidere