Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS-CoV-2 (det nye koronaviruset)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS-CoV-2 (det nye koronaviruset)

Artikkel

Informasjon til gravide

Utvidet registrering av opplysninger i Medisinsk fødselsregister tilknyttet utbrudd av SARS-CoV-2 (det nye koronaviruset))

I mars 2020 startet Medisinsk fødselsregister en utvidet datainnsamling til registeret om gravide med covid-10 som ble lagt inn i sykehus i Norge. Et elektronisk registreringsskjema ble utviklet for å samle inn relevante helseopplysninger om gravide med COVID-19. Skjemaet blir utfylt basert på informasjon fra helsepersonell på sykehuset, og opplysningene blir overført til Medisinsk fødselsregister.

I mars 2020 startet Medisinsk fødselsregister en utvidet datainnsamling til registeret om gravide med covid-10 som ble lagt inn i sykehus i Norge. Et elektronisk registreringsskjema ble utviklet for å samle inn relevante helseopplysninger om gravide med COVID-19. Skjemaet blir utfylt basert på informasjon fra helsepersonell på sykehuset, og opplysningene blir overført til Medisinsk fødselsregister.


Innhold på denne siden

Informasjon om utvidet registrering av opplysninger tilknyttet utbrudd av SARS-CoV-2:

I lys av nåværende situasjon, der Norge er rammet av en epidemi forårsaket av SARS-CoV-2, er det nødvendig å hente inn opplysninger om hvordan viruset påvirker svangerskapet. Ettersom dette er et relativt nytt virus, finnes det svært begrenset informasjon om hvordan en infeksjon med SARS-CoV-2 i svangerskapet vil kunne påvirke mor og foster. Vi ønsker derfor å registrere opplysninger om gravide kvinner som er lagt inn på sykehus grunnet COVID-19. Denne utvidede registreringen faller inn under Medisinsk fødselsregister forskriften paragraf 1-7 og journalopplysninger kan derfor innhentes uten kvinnens samtykke.

Innhenting av opplysninger vil gjøre det mulig å kartlegge forekomsten av COVID-19 hos gravide, hvordan sykdommen utvikler seg, faktorer som påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen, hvilken behandling som er effektiv, og det vil gjøre det mulig å følge opp hvordan det går med både mor og barn. Opplysningene vil bidra til ny og nødvendig kunnskap om SARS-CoV-2 i svangerskap.

Opplysninger som samles inn og hvordan de brukes

I samarbeid med International Network of Obstetric Surveillance Systems er et internasjonalt registreringsskjema blitt tilpasset norsk bruk og blitt benyttet for å samle inn relevante helseopplysninger for å kartlegge gravide med COVID-19 som legges inn i sykehus.

Skjemaet blir fylt ut elektronisk i samråd med helsepersonell på sykehuset og lagres på sikker server.  Opplysningene i registreringsskjemaet blir overført til Medisinsk fødselsregister (MFR). For å kvalitetssikre de innsamlede opplysningene og for å følge opp hvordan det går med mor og barn, vil det gjennomføres koblinger til Norsk Intensiv og Pandemiregister (NiPAR), Norsk pasientregister (NPR) og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette er også sentrale helseregistre i Norge. Dersom det ikke er samsvar mellom opplysningene i registrene vil MFR kontakte sykehuset kvinnen var innlagt på og kontrollere hva som er rett opplysninger basert på pasientjournalen.

Det internasjonal samarbeidet gjør det mulig å sammenligne resultater fra flere land og å undersøke alvorlige, sjeldne komplikasjoner der antallet fødsler i Norge ikke vil være tilstrekkelig til å gjøre pålitelige analyser. Det er resultater som sammenlignes, helseopplysninger for den enkelte gravide deles ikke.

Dine rettigheter som registrert

Det er viktig å vite at alle opplysningene i registeret behandles strengt fortrolig. Opplysningene behandles i henhold til personvernforordningen. Navn og fødselsnummer lagres kryptert, og det er kun autorisert helsepersonell som arbeider med registeret som har tilgang til opplysningene. Som registrert i Medisinsk fødselsregister har du også rett til informasjon og innsyn i de opplysningene som er registrert om deg og barnet. For å få innsyn må du rette en skriftlig henvendelse til Folkehelseinstituttet. Du har også rett til informasjon og innsyn om opplysninger i Norsk Intensiv og Pandemiregister.

Informasjon om Medisinsk fødselsregister

Medisinsk fødselsregister er et nasjonalt helseregister som inneholder opplysninger om alle fødsler i Norge. Opplysningene brukes til helsestatistikk, helseovervåkning, forskning, og kvalitetsforbedring av helsetjenesten og pasientsikkerheten. Alle fødeinstitusjoner i Norge har plikt å melde visse opplysninger om alle fødsler til Medisinsk fødselsregister, dette finnes det informasjon om i eget skriv du vil få utdelt ved din aktuelle fødeinstitusjon.

Formålet med Medisinsk fødselsregister er å bidra til en bedre helsetjeneste for gravide og nyfødte. Registeret gir nyttig og nødvendig informasjon om sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og helseutfall hos mor og barn, og det gir nødvendig informasjon og kunnskap om effekten av ulike tiltak og behandlingsformer som blir satt i verk.

Mer informasjon

Føringer for driften av Medisinsk fødselsregister er nedfelt i Helseregisterloven og Medisinsk fødselsregisterforskriften. Innsamling av personopplysningene i forbindelse med svangerskap er forankret i Helseregisterloven § 11 og Medisinsk fødselsregisterforskriften § 1-7, punkt 3.6 og 3.7. Du finner mer informasjon om Norsk Intensiv og Pandemi Register på deres nettside.

Kontaktinformasjon

Folkehelseinstituttet, Avdeling for helseregistre
Besøks- og postadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen
Tlf.: 21 07 70 00
E-post: