Hopp til innhold

Artikkel

Elektronisk melding av fødsel - informasjon til IT-personell

Publisert Oppdatert

Fødselsmeldingene skal sendes inn elektronisk via fødeinstitusjonens nettsider. Systemer som skal levere elektronisk melding må godkjennes av MFR.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fødselsmeldingene skal sendes inn elektronisk via fødeinstitusjonens nettsider. Systemer som skal levere elektronisk melding må godkjennes av MFR.


For opplysninger om systemer som til enhver tid innfrir MFRs krav, kan man henvende seg direkte til MFR. MFR kan, med hjemmel i forskrift, nekte å motta meldinger fra elektroniske systemer som ikke tilfredsstiller MFRs krav til utfylling.

Implementering av elektronisk fødsel startet i 2006. Fødeinstitusjonene skal melde fødselsopplysningene ved bruk av standardiserte meldingsformater i henhold til MFRs kravspesifikasjon for innrapportering til Medisinsk fødselsregister.

Nedenfor finner du oversikt over aktuelle lenker. Opplysningene skal overføres gjennom Norsk Helsenett i henhold til KITHs Rammeverk for meldingsutveksling i helsevesenet.

Hvordan implementere elektronisk meldesystem?

Tabell 1.   Dokumenter for IT-personell vedrørende implementering

Medisinsk   melding av fødsel

Versjon

Gyldig

Dokumenter

Kravspesifikasjon

1.1

Fra - 01.07.2014

2015-kravspek fødsel
2015-koder kravspek   mfr
2015-fødselsmelding   kravspek (pdf)

Kravspesifikasjon

1.0

Fra - 01.01.2006

XSD mfrFodsel (pdf)
xsd mfrKoder (pdf)
KITH epj     
Krav og gyldige   verdier (pdf)

 

 

 

 

Test og godkjenningsprosedyrer

1.0

Fra - 01.12.2005

Oversikt-120307 (doc)
Kravliste-120307 (doc)
Testmeldinger-120307 (zip)
Medisinsk melding Testkasuistikker-120307 (zip)

Medisinsk melding av nyfødte overflyttet   barneavdeling

Versjon

Gyldig

 Dokumenter

Kravspesifikasjon

0.51

Til -

2014-MFR-IK1002 (pdf)   
2014-MFR-mfrkoder_051 (pdf)   
2014-MFR-Beskrivelse   og formelle krav Implementasjonsguide (pdf)