Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Krav til data som skal sendes til MFR for kobling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Krav til data som skal sendes til MFR for kobling

Artikkel

Krav til data som skal sendes til MFR for kobling

Medisinsk fødselsregister (MFR) stiller en del krav til data som skal sendes til MFR for kobling. Kravene gjelder blant annet filformat, feltnavn, datatype og datainnhold.

Medisinsk fødselsregister (MFR) stiller en del krav til data som skal sendes til MFR for kobling. Kravene gjelder blant annet filformat, feltnavn, datatype og datainnhold.


Kravene er utarbeidet for å spare både søkerne og MFRs oppdragsgruppe for merarbeid og forsinkelser.

Datalagringsmedium

MFR aksepterer følgende datalagringsmedier når de er lesbare i Microsoft Windows:

 • CD
 • DVD
 • Minnepenn

Andre datalagringsmedier kan aksepteres etter avtale med MFRs oppdragsgruppe.

CD’er eller DVD’er skal sendes rekommandert i vanlig post.

Datafiler med personopplysninger skal pakkes og krypteres (256-bits) i Zip-filer slik at de er lesbare med WinZip 9.0 eller nyere.

Dokumentasjon

Data som sendes til MFR, skal alltid ledsages av elektronisk dokumentasjon. Den kan f.eks. lagres i tabeller i Word, Excel eller i PDF-format.

Dokumentasjonen skal minimum inneholde:

 • Feltnavn (se avsnittet ”Feltnavn”)
 • Feltbeskrivelse
 • Datatype  (se avsnittet ”Datatype”)
 • Feltlengde
 • Verdier/format/forklaring
 • MFR-record_basis.090710 (doc) - eksempel

Filformat

Oppdragsgiver skal alltid oppgi filformat og filformatversjon dataene er lagret i.

MFR aksepterer følgende filformater:

Filformat

Programvare/filformat

Versjon

Lesbart i

SAS

8.2 eller nyere

SAS for Microsoft Windows

SPSS

 12.0 eller nyere

SPSS for Microsoft Windows

Tekstfil i separert format

 

 

Andre filformater kan aksepteres etter avtale med MFRs oppdragsgruppe.

Feltnavn

Krav til felt/variabelnavn:

 • Alle felter skal ha unike navn
 • Feltnavn skal maksimalt ha 30 tegn
 • Feltnavn skal kun bestå av tegnene A-Z, 0-9 og _ (underscore)
  • Små bokstaver bør unngås
  • Alle øvrige tegn bør unngås inkludert æ, ø, å, Æ, Ø og Å

Datatyper

Datatyper skal følge disse reglene:

Regler for datatyper

Datatype

Eksempler

Beskrivelse

Eksempel

Dato/tid

date
date_time 

Datofelter
Dato-/tidfelter 

Fødselsdato, operasjonsdato, dødsdato

Tall

number
numeric
integer 

Felter som har en verdi det er naturlig å foreta regneoperasjoner med. 

Vekt, lengde, måleverdier

Streng/tekst

character
string
text

Kodete felter *

Fødselsnummer, kommunenummer, ICD-koder

Streng/tekst

character
string
text 

Tekstfelter
Alle andre felter 

Navn, stedsnavn, beskrivelser i fritekst

* Mange felter inneholder data som er kodet. Disse kodene består ofte kun av sifre, men dette er allikevel ikke numeriske felter. Kodede felter skal lagres som strenger (tekst). Hvis de lagres som numeriske felter, kan de korrumperes, spesielt ved konvertering mellom filformater og programmer. F.eks. kan ledende nuller forsvinne, fortegn, desimaler og flyttallsnotasjon innføres.

Datainnhold

Ledende nuller
Koder som kun inneholder sifre og er lagret i strenger, skal (normalt) inneholde ledende nuller (0) slik at alle koder har samme lengde. Dette gjelder bl.a. norske fødselsnumre og kommunenumre. (Se avsnittet ”Datatyper”)

Fødselsnumre
Krav til fødselsnumre:

 • Lagres som streng (tekst) med 11 tegn
 • Skal være teknisk gyldig (dvs. passere fødselsnummerkontroll)

Utdypende informasjon for interesserte om fødselsnummer og fødselsnummerkontroll:

 • Fødselsnummerets oppbygging og kontroll er beskrevet i ”Folkeregistrering” fra Skatteetatens vevsider 20.12.2000.

 

 

 

Historikk

Faglig gjennomgått, ingen endring, datoen oppdatert.