Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Veiledning for helsetjenesten om melding til Abortregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Veiledning for helsetjenesten om melding til Abortregisteret

Artikkel

Veiledning for helsetjenesten om melding til Abortregisteret

Brukerveiledning for helseinstitusjoner som sender melding om abort. Meldingene skal sendes inn elektronisk via helseinstitusjonens egne nettsider. Her finner du også lenke til henvisningsskjema for leger.

Brukerveiledning for helseinstitusjoner som sender melding om abort. Meldingene skal sendes inn elektronisk via helseinstitusjonens egne nettsider. Her finner du også lenke til henvisningsskjema for leger.


Innhold på denne siden

Landets helseinstitusjoner som utfører svangerskapsavbrudd har ansvar for å melde opplysninger om svangerskapsavbruddet og om behandlingen av kvinnens begjæring. Informasjonen skal meldes til Folkehelseinstituttet ved avdeling for Medisinsk fødselsregister (MFR).

Slik meldes svangerskapsavbrudd

Meldingene om svangerskapsavbrudd skal sendes inn elektronisk via helseinstitusjonens egne nettsider. Meldingen sendes fortløpende, og senest en uke etter at behandlingen er foretatt. Det skal sendes en melding per sak. 

Elektronisk meldesystem 

Meldingene skal sendes inn elektronisk via helseinstitusjonens egne nettsider. Systemer som skal levere elektronisk melding om svangerskapsavbrudd må godkjennes av Abortregisteret. For opplysninger om systemer som til enhver tid innfrir Abortregistrets krav, kan men henvende seg direkte til registeret, se kontaktinformasjon øverst til høyre. Abortregisteret kan med hjemmel i forskrift, nekte å motta meldinger fra elektroniske systemer som ikke tilfredsstiller Abortregisterets krav til utfylling.

Folkehelseinstituttets Avdeling for medisinsk fødselsregister har utviklet en kravspesifikasjon for elektronisk melding om svangerskapsavbrudd for den datatekniske løsningen. XML skjemaene og implementeringsguiden redegjør for hva meldingene skal inneholde, og hvilke tekniske løsninger som trengs for å kunne melde svangerskapsavbrudd elektronisk til Abortregisteret.

Forskrift om elektronisk melding 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestemt at helseopplysninger i forbindelse med alle svangerskapsavbrudd skal meldes elektronisk fra 1.7.2006. Hensikten er å effektivisere og bedre meldekvaliteten av melding om svangerskapsavbrudd. Med hjemmel i abortforskriften § 19 og Forskrift 2007-12-14- nr 1418: om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften) § 2 -2 og 3, er helseinstitusjonene pålagt å følge de rutiner og tidsfrister og det formatet som er fastsatt av Folkehelseinstituttet.

Henvisningsskjema for legekontor 

Abortregisteret har også laget et standard henvisningsskjema for legekontorer som henviser kvinnen til helseforetak/sykehus for behandling av hennes begjæring om svangerskapsavbrudd. Skjemaet er utformet med de samme feltene som registreringsløsningen har i første del av meldeskjemaet, og kan derfor forenkle utfyllingen av opplysningene for sykehusene.

  • Henvisningsskjema for legekontor til helseforetak/sykehus (pdf-skjema)
  • Lovpålagt skjema: Begjæring om svangerskapsavbrudd, IS-1142-skjemaet kan ikke lenger bestilles som trykksak hos Helsedirektoratet, men kan lastes ned elektronisk. Nytt i skjemaet, med virkning fra 01.01.2015, er at legen ikke lenger skal skrive under begjæringen. For sykehus som melder til Abortregisteret kan dette by på noen praktiske utfordringer i innmeldingen. Det skal fremdeles krysses JA for  ‘’Begjæringen er signert av kvinnen og legen’’ i de tilfellene der ledeteksten står slik. Feltet for legens navn skal stå blankt.

Papirblankett for melding av svangerskapsavbrudd

Fra 2017 er det er ikke lenger mulig å melde svangerskapsavbrudd via papirblankett.