Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om tallene for alkoholomsetning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om tallene for alkoholomsetning

Artikkel

Om tallene for alkoholomsetning i statistikkbanken

I folkehelseprofilene 2018 er det for første gang publisert omsetningstall for alkohol i dagligvarehandelen. Dette er også første gang stordata eller «big data» brukes i folkehelseprofilene.

I folkehelseprofilene 2018 er det for første gang publisert omsetningstall for alkohol i dagligvarehandelen. Dette er også første gang stordata eller «big data» brukes i folkehelseprofilene.


I 2018 har folkehelseprofilene for kommunene for første gang inkludert tall for alkoholomsetningen i kommunene. Tallene er basert på omsetningstall fra dagligvarebutikkene i kommunen og Vinmonopol i eller i nærheten av kommunen.

Til grunn for alkoholomsetningstallene ligger følgende beregninger:

  • Tall for alkoholomsetning i dagligvarebutikkene er basert på hvor mye det omsettes av øl, cider og rusbrus i forhold til andre dagligvarer.
  • Tall for alkoholomsetning gjennom vinmonopolutsalg er gjennomsnittsberegninger for kommuner som er i samme økonomiske region. En økonomisk region er en gruppe av kommuner som er knyttet sammen gjennom handel, pendling o.l. (Statistisk sentralbyrå). På denne måten tar man hensyn til at det i noen kommuner ikke er vinmonopolutsalg, og at innbyggerne derfor handler i nabokommuner. Fylkestall er beregnet ved å summere kommunetall.
  • De samlede omsetningstallene fra vinmonopolutsalg og dagligvarebutikker regnes om til antall liter ren alkohol, og fordeles på antall innbyggere som er 15 år og eldre. Aldersgruppen er valgt på grunn av at dette er standard i internasjonale sammenlikninger.

Alkoholomsetningen i dagligvarehandelen og vinmonopolutsalg tilsvarer 5 liter ren alkohol per innbygger. Dette utgjør omtrent 75 prosent av det totale alkoholforbruket i Norge på knappe 7 liter ren alkohol per innbygger som er 15 år eller eldre, se figur 1 og tall presentert i Folkehelserapporten. Totaltallet inkluderer omsetningen på skjenkesteder og i taxfree-butikker, samt et anslag over alkohol som er handlet i utlandet (grensehandel osv.).

Diagram
Diagram

Figur 1Alkoholforbruket fra ulike kilder i 2016. Skjenkesteder omfatter spisesteder, barer og hoteller. 

Tallene for kommuner må tolkes i lys av lokal kunnskap. I noen kommuner (og fylker) er for eksempel salgstallene lave på grunn av grensehandel eller annen handling i utlandet. Det er justert for perioder med skoleferie, men salgstallene kan fortsatt være påvirket av helge- og hytteturister som handler i kommunen.

For tips om hvilke virkemidler kommunene har for å begrense alkoholforbruket, se artikkelen Alkohol, narkotika og folkehelse.

Har du spørsmål og kommentarer til alkoholtallene? Ta kontakt med