Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Zikafeber: Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Zikafeber: Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene

Nyhet

Zikafeber: Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene

På bakgrunn av økt antall rapporterte tilfeller av zikavirus i Thailand og Filippinene fraråder nå norske helsemyndigheter gravide å reise til disse landene. Personer som nylig har oppholdt seg i Thailand og Filippinene bør ta forholdsregler etter hjemkomst.

zika aedis aegypti
Foto: CDC/James Gathany

På bakgrunn av økt antall rapporterte tilfeller av zikavirus i Thailand og Filippinene fraråder nå norske helsemyndigheter gravide å reise til disse landene. Personer som nylig har oppholdt seg i Thailand og Filippinene bør ta forholdsregler etter hjemkomst.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Bakgrunn for våre anbefalinger

Norske helsemyndigheter har til nå ikke frarådet gravide å reise til land i Asia, med unntak av Singapore.  Det har heller ikke vært ansett nødvendig å ta spesielle forholdsregler etter hjemkomst fra land i Asia, fordi situasjonen i Asia har vært svært ulik situasjonen på det amerikanske kontinentet.

Mens zikaviruset nylig ble introdusert på det amerikanske kontinentet og har resultert i en uoversiktlig utbruddssituasjon med antatt høy smitterisiko, er de asiatiske landene regnet som endemiske områder, det vil si at viruset har vært til stede i mange år. Mange innbyggere er dermed immune mot sykdommen og sprer følgelig ikke viruset. 

De siste ukene har det imidlertid blitt rapportert en økning i antall zikatilfeller i Thailand og Filippinene. Flere land har dessuten meldt om zikafeber hos reisende som har oppholdt seg i Sørøst-Asia.

– Økningen kan skyldes endringer i overvåkingen av zikafeber i disse områdene og økt testaktivitet, men den kan også gjenspeile en økende forekomst av zikavirus og dermed økt risiko for å bli smittet, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Norske helsemyndigheter nye råd for reisende til Thailand og Filippinene er basert på foreliggende opplysninger om rapportert forekomst av sykdommen. I tillegg har man valgt en føre-var-holdning ettersom zikasituasjonen er uklar. Flere andre lands helsemyndigheter (blant annet i USA, Storbritannia og Australia) fraråder eller råder nå gravide til utsette ikke-viktige reiser til enkelte land i Sørøst-Asia.

Råd til gravide

  • Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene.
  • Gravide som likevel velger å reise til berørte områder bør være spesielt nøye med myggbeskyttelse under oppholdet.
  • Gravide som nylig har oppholdt seg i disse områdene bør få tatt en zikaprøve hos sin fastlege etter hjemkomst, uavhengig om den gravide har hatt symptomer på zikafeber eller ikke.

Råd til andre reisende som har oppholdt seg i Thailand eller Filippinene

I tillegg bør alle som nylig har oppholdt seg i Thailand eller Filippinene ta forholdsregler etter hjemkomst:

  • Kvinner som har oppholdt seg i området bør vente åtte uker etter hjemkomst før de blir gravide.
  • Menn som har oppholdt seg i området og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
  • Dersom menn som har oppholdt seg i området og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør benyttes i åtte uker om mannen ikke har hatt symptomer på zikavirussykdom. Dersom mannen har hatt symptomer på sykdommen anbefales prevensjon i seks måneder. 
  • Kondombruk reduserer risiko for smitte med zikavirus. Personer som har vært i området kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Kondom bør benyttes i åtte uker etter hjemkomst dersom han/hun ikke har hatt symptomer på zikavirussykdom. Ved symptomer på sykdommen hos mannen bør kondom benyttes i seks måneder.

Da man foreløpig ikke vet nok om seksuell smitte og hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, er disse rådene etter hjemkomst foreløpige og kan endres når ny kunnskap foreligger.

Råd til alle reisende til Thailand og Filippinene 

  • Bruke klær som dekker kroppen (langermet skjorte, lange bukser og sokker).
  • Bruke myggmidler, eventuelt sove under myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Myggmidler bør benyttes også på dagtid og innsmøringen gjentas ved svetting. 

God myggstikkbeskyttelse er spesielt viktig for personer med immunsvikt eller alvorlige kroniske sykdommer. Disse pasientgruppene bør som alltid rådføre seg med sin lege før reise.

Kvinner som risikerer å bli gravide bør bruke effektiv prevensjon for å unngå å bli gravid under opphold i Thailand og Filippinene. Ved langtidsopphold bør råd fra lokale helsemyndigheter følges.

Andre land i Sørøst Asia

I dag er det kun Thailand, Filippinene og Singapore i Sørøst-Asia hvor man har sett økende rapportering. Enkelte andre land i området har meldt om sporadiske enkelttilfeller, men det er uavklart i hvilken grad de tester for zika. I alle land i Sørøst-Asia vil det være viktig å beskytte seg mot myggstikk, også med tanke på risiko for andre myggoverførte sykdommer som for eksempel denguefeber. Dette gjelder spesielt gravide.

Norske helsemyndigheter følger utviklingen i Sørøst-Asia nøye og vil vurdere å eventuelt utvide reiseråd til flere land i Sørøst-Asia dersom situasjonen skulle forandre seg.

Se oversikten over berørte områder her.