Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til personer som reiser til OL i Brasil 2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd til personer som reiser til OL i Brasil 2016

Nyhet

Råd til personer som reiser til OL i Brasil 2016

Reisende til de olympiske og til de paralympiske sommerleker i Brasil i august og september kan være utsatt for myggoverførte og matbårne sykdommer. Under oppholdet bør man være spesielt oppmerksom på å beskytte seg mot myggstikk og være nøye med personlig hygiene og mathygiene.

OL i Rio 2016 - logo
OL i Rio 2016. Foto: Colourbox.com

Reisende til de olympiske og til de paralympiske sommerleker i Brasil i august og september kan være utsatt for myggoverførte og matbårne sykdommer. Under oppholdet bør man være spesielt oppmerksom på å beskytte seg mot myggstikk og være nøye med personlig hygiene og mathygiene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Risikoen for å pådra seg en smittsom sykdom ved opphold i Brasil avhenger av hvor i landet man skal reise, type bosted og lengden på oppholdet. Dessuten spiller alder og egen helsetilstand inn.

Beskyttelse mot myggoverførte sykdommer

Det er spesielt fem myggoverførte sykdommer som finnes i ulike deler av Brasil: zikafeber, denguefeber, chikungunyavirus-sykdom, gulfeber og malaria. OL arrangeres i løpet av vintersesongen i Rio de Janeiro, når kjøligere og tørrere vær vil redusere myggpopulasjonen. Dette vil redusere risikoen for myggoverførte sykdommer for besøkende, bortsett fra i Manaus i Amazonasområdet, hvor noen fotballkamper vil bli arrangert.

Denguefeber og zikafeber forekommer i hele landet. Gulfeber forekommer i hele landet med unntak av kystområdene fra Fortaleza og sørover. Malaria forekommer bare i Amazonasområdet inkludert byen Manaus. Chikungunyavirussykdom har blitt påvist i Rio siden 2015.

De viktigste forebyggende tiltakene mot myggoverførte sykdommer er å beskytte seg mot myggstikk ved

 • påkledning (langermet skjorte, lange bukser og sokker)
 • bruk av myggmidler. Disse bør benyttes både dag- og kveldstid og innsmøringen bør gjentas ved svetting eller bading.
 • sove under myggnett hvis rommet ikke er myggfritt.

 I tillegg til myggstikkforebygging anbefales gulfebervaksine til alle som skal oppholde seg i områder med gulfeber (se Vaksinasjon) og medikamentell profylakse mot malaria ved opphold i Amazonasområdet, inkludert Manaus.

Reisevaksinasjonsklinikk/ fastlege kan gi nærmere informasjon om hvilke områder dette gjelder.

For mer informasjon om malariaendemiske områder i Brasil og eventuell bruk av medikamentell profylakse se her.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisiner mot zikafeber, chikungunyavirus-sykdom eller denguefeber.

Spesielle råd i forbindelse med det pågående zikavirus-utbruddet

Brasil er det landet som er hardest rammet av det pågående zikavirus-utbruddet. Man regner med at mellom 0,5 og 1,5 millioner mennesker ble smittet i løpet av 2015, og alle landets 27 stater har rapportert om smitte. Zikaviruset smitter hovedsakelig via myggstikk, men kan også i noen tilfeller overføres ved seksuell kontakt.

Zikavirus-infeksjon gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet, men fordi infeksjon med viruset under svangerskapet kan forårsake mikrokefali og andre hjerneskader hos fosteret, anbefaler Folkehelseinstituttet spesielle forholdsregler for følgende grupper:

 • Gravide kvinner. Folkehelseinstituttet fraråder gravide kvinner å reise til Brasil på grunn av økende forekomst av zikavirus.
 • Kvinner som forsøker å bli gravide. Kvinner som har oppholdt seg i Brasil eller andre områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus bør vente 8 uker etter hjemkomst før de blir gravide.
 • Menn som har en gravid partner. Menn som har oppholdt seg i Brasil eller andre områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.
 • Menn som planlegger barn med sin partner. Dersom menn som har oppholdt seg i Brasil eller andre områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør benyttes i 8 uker om mannen ikke har hatt symptomer på zikavirus-sykdom. Dersom mannen har hatt symptomer på sykdommen anbefales prevensjon i 6 måneder. 
 • Seksualpartnere. Kondombruk reduserer risiko for smitte med zikavirus.  Menn som har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Kondom bør benyttes i 8 uker etter hjemkomst dersom han/hun ikke har hatt symptomer på zikavirus-sykdom. Ved symptomer på sykdommen hos mannen bør kondom benyttes i 6 måneder.

Beskyttelse mot matbårne og andre sykdommer

Det viktigste tiltaket for å unngå å bli smittet med en matbåren smittsom sykdom og mange andre sykdommer er god håndhygiene. Det vil si håndvask etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider. Bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er et alternativ når håndvask ikke er mulig. Man bør ikke ta for gitt at alle serveringssteder har god kjøkkenhygiene.  Folkehelseinstituttet anbefaler reisende å:

 • Velge restauranter som man antar har god hygiene.
 • Sørge for at fjørfe og kjøttprodukter er godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
 • Vask frukt og grønnsaker med flaskevann
 • Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk og rå egg.

Mat som kan ha stått lunken over lengre tid kan også forårsake matforgiftninger og bør unngås. Vær oppmerksom på dette særlig når strandselgere serverer mat som ikke varmebehandles mens du ser på.  Strand-/gateselgere selger også ofte drikke fra store kanner/beholdere, det anbefales å velge forseglede flasker/bokser.

Vaksinasjon

 • Generelt bør alle reisende til Brasil være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år. 
 • Personer som ikke tidligere har fått 2 doser vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, bør vaksinere seg før reisen.
 • Hepatitt A-vaksine anbefales for alle reisende til Brasil. For noen kan det også være aktuelt med hepatitt B-vaksine.
 • Gulfeber vaksine anbefales til alle som skal oppholde seg i gulfeberområder. Gulfebervaksinasjon bør dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonssertifikat av autorisert gulfebervaksinatør.  
 • Rabies forekommer i hele Brasil. Vaksine mot rabies kan være aktuelt dersom man har tenkt å forlenge oppholdet utover OL og reise til mer fjerntliggende / landlige områder hvor rask tilgang til medisinsk hjelp kan være vanskelig. Reisende som blir utsatt for bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud av et dyr (særlig hund) må søke medisinsk hjelp umiddelbart for å få forebyggende behandling. Dette gjelder også de som er vaksinert mot rabies. Rådfør deg med reisevaksinatøren angående dette.
 • Personer som er 65 år eller eldre og andre som tilhører definerte risikogrupper bør vaksineres mot influensa årlig. Folkehelseinstituttet har influensavaksine for den sørlige halvkule tilgjengelig på lager.

Individuelle råd om vaksiner fås hos kommunehelsetjenesten, fastlegen eller reisevaksinasjonsklinikker. Vaksinasjon bør påbegynnes i god tid før avreise.

Kondombruk

Risikoen for å bli smittet av hivinfeksjon eller en annen kjønnssykdom ved tilfeldig, ubeskyttet sex er høyere i Brasil enn i Norge. Det anbefales alltid å bruke kondom ved seksuell aktivitet med tilfeldige kontakter.  Kondom beskytter også mot seksuell smitte med zikaviruset.

Faste medisiner

Dersom du bruker faste legemidler bør du ta med nok for hele oppholdet. Legemidler i utlandet går ofte under andre salgsnavn enn det som brukes i Norge, utleveres ofte bare på resept skrevet av en lege i landet og de kan være vanskelige å få tak i.

Sykeforsikring

Legebesøk og sykehusopphold kan bli svært dyrt i utlandet. Tegn derfor syke- og ulykkesforsikring før reisen

Andre gode reiseråd

Beskytt deg mot solen med hodeplagg og solkrem for å unngå solbrenthet og heteslag

Drikk nok vann og vær sikker på at vannet er fra en trygg kilde, vanlig springvann anses ikke som trygt.

Vær måteholden med alkohol: Høyt alkoholforbruk gjør at man kan glemme vanlige forholdsregler samtidig som man er mer utsatt for skader og ulykker.

Hvis du føler deg syk under arrangementet, søk hjelp hos førstehjelpspersonell eller annet helsepersonell som vil være tilgjengelig på alle arenaer.

 For generell råd ved utenlandsreiser se: