Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter i Trondheim »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter i Trondheim

Nyhet

Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter i Trondheim

Folkehelseinstituttet er varslet om nok et tilfelle av blodforgiftning forårsaket av bakterien Bacillus cereus hos personer som tar stoff med sprøyter. Personen hører hjemme i Stavangerområdet. Det er tidligere rapportert om tre tilsvarende tilfeller i Trondheimsområdet, de to siste i april.

Sprøyte heroin
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Folkehelseinstituttet er varslet om nok et tilfelle av blodforgiftning forårsaket av bakterien Bacillus cereus hos personer som tar stoff med sprøyter. Personen hører hjemme i Stavangerområdet. Det er tidligere rapportert om tre tilsvarende tilfeller i Trondheimsområdet, de to siste i april.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

To av de syke har de siste ukene vært innlagt St. Olavs hospital. I tillegg har det i etterkant blitt rapportert et tilfelle som var innlagt i desember 2015. De syke har hovedsakelig injisert amfetamin.

Narkotika kan være forurenset

- Personer som tar stoff med sprøyter og helsepersonell som er i kontakt med denne gruppen må være oppmerksomme på muligheten for at narkotika som sirkulerer i Trondheimsområdet kan være forurenset med sporer fra Bacillus cereus-bakterien, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet.  

Det kan heller ikke utelukkes at forurenset narkotika sirkulerer i andre deler av landet. Det er nødvendig å ha oppmerksomhet på symptomer på blodforgiftning hos sprøyterbrukere. I tillegg er det viktig med god hygiene ved injisering og alltid bruke rene sprøyter.

Symptomer, prøvetaking og helsehjelp

Tidlige symptomer på blodforgiftning kan være influensaliknende plager med muskelverk og sykdomsfølelse. Senere symptomer kan være feber, frostanfall, rask puls, rask pust og generell dårlig allmenntilstand. De som selv injiserer stoff, eller er i kontakt med mennesker som tilhører denne gruppen, bør ta kontakt med helsetjenesten (legevakt, lege, rusomsorgen i egen kommune) ved symptomer. Sprøytebrukere som utvikler kliniske tegn på sykdom, skal henvises til sykehus for vurdering og prøvetaking.

Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) er kort, antagelig noen få dager.

Tiltak

Smittevernoverlegen i Trondheim har informert legevakt, fastleger og relevante institusjoner som er i kontakt med misbrukere om å informere disse om faren for smitte ved injeksjon, samt om å være oppmerksom på symptomer hos brukere. Det er distribuert skriftlig informasjon til brukere.

Det europeiske varslingssystemet for smittevernhendelser er også informert.

Om Bacillus cereus-infeksjon

Bacillus cereus er en sporeformende bakterie som vanligvis gir matforgiftning, men kan også i sjeldne tilfelle gi alvorlig sykdom hos immunsvekkede og personer som tar stoff med sprøyter. Symptomene forårsakes av toksiner (giftstoffer) som produseres av bakterien. Bakterien er allestedsnærværende i jordsmonn og i miljøet og kan være tilstede i åpne sår og  narkotika. Også brukerutstyr kan være forurenset med bakterier. Sykdommen har vanligvis et forholdsvis mildt forløp og kan behandles med antibiotika.  

Tidligere utbrudd av bakterieinfeksjoner blant misbrukere

Det er i tidligere rapportert flere utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter med infeksjoner som skyldes sporeformende bakterier i Norge Siste utbrudd var vinteren 2014-15 da 10 personer ble syke med sårbotulisme. Dette er første gang at bakterien Bacillus cereus har forårsaket utbrudd blant sprøytebrukere i Norge. Også utenfor Norge er utbrudd forårsaket av denne bakterien sjeldne.