Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Én av fire på byen i Oslo har nylig brukt illegale stoffer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Én av fire på byen i Oslo har nylig brukt illegale stoffer

Forskningsfunn

Én av fire på byen i Oslo har nylig brukt illegale stoffer

Blant folk som går ut på byen i Oslo har hver fjerde person (25 prosent) nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2014.

Natteliv i byen
Foto: colourbox.com

Blant folk som går ut på byen i Oslo har hver fjerde person (25 prosent) nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2014.


– Spyttprøvene viste at 25 prosent av de testede personene nylig hadde brukt ett eller flere illegale stoffer. 14 prosent hadde nylig brukt kokain. Omtrent samme andel testet positivt på cannabis, sier narkotikaforsker Anne Line Bretteville-Jensen ved Folkehelseinstituttet.

Dette er svært høye tall sammenlignet med undersøkelser av hele befolkningen (16-64 år). I befolkningsundersøkelser svarer 1,6 prosent at de har brukt cannabis i løpet av de siste 4 ukene og under 1 prosent sier de har brukt kokain de siste 12 månedene.

I følge Bretteville-Jensen er dette første gang «folk på byen» er undersøkt for rusmiddelbruk, og første gang forskerne har kombinert en spørreundersøkelse med spyttprøver eller andre biologiske målinger.

Om studien

Forskerne rekrutterte cirka 1100 personer utenfor 12 ulike utesteder («nattklubber») i Oslo sentrum nattestid høsten 2014. Personene fylte ut et spørreskjema om rusmiddelbruk, blåste i et alkometer og avga spyttprøve. Spyttprøvene er analysert for over 100 narkotiske stoffer.

Hovedresultatene fra studien er:

Alkoholpromille: Av de 1099 intervjuede personene var gjennomsnittspromillen for menn 1,03 og 0,97 for kvinner (ikke statistisk signifikant forskjell mellom menn og kvinner). Mange hadde en høy promille. Målingen ble gjort med alkometer.

Spørreskjemaene:

 • 67 % av utvalget oppgav å ha brukt illegale rusmidler noen gang
 • 43 % oppgav bruk siste år
 • 25 % siste måned
 • 14 % oppgav bruk av illegale rusmidler siste 48 time

Spørreskjemaet viste i tillegg bruk av typer stoffer:

 • 40 % av utvalget oppgav å ha brukt marihuana/hasj siste år
 • 14 % oppgav å ha brukt kokain
 • 11 % oppgav å ha brukt MDMA/ecstasy
 • 6 % oppgav å ha brukt amfetamin siste år
 • Menn oppgav mer bruk av illegale rusmidler enn kvinner, men kvinner hadde like høyt alkoholforbruk og beruselsesnivå som menn

Analyser av spyttprøver:

 • 1 av 4 (25 %) hadde nylig brukt ett eller flere illegale stoffer
 • 1 av 7 hadde nylig brukt kokain
 • 1 av 7 hadde nylig brukt cannabis
 • 1-2 % hadde nylig brukt stoffer som amfetamin, ecstasy/MDMA, NPS eller opiater

Krogar mot knark

Rusmiddelbruk medfører en forhøyet risiko for både akutte og kroniske skader. De akutte omfatter blant annet fyllekjøring, vold, uønsket seksuell oppmerksomhet, ulike former for skader, mens de mer langsiktige virkningene inkluderer lavere prestasjoner på studier og jobb, fysiske og psykiske lidelser og avhengighet. Undersøkelsen bekrefter at unge voksne «på by’n» utgjør en høy-risikogruppe i en høy-risikosetting.

– Helsemyndighetene, gjerne i samarbeid med utelivsbransjen og andre, bør vurdere tiltak for å redusere denne risikoen, sier Bretteville-Jensen.

– I Sverige har eksempelvis «krogar mot knark» hatt en bred tilnærming for å redusere narkotikabruk i utelivet gjennom bedre opplæring av ansatte og dørvakter, fysiske endringer på utestedene (mer lys, færre områder egnet for å innta stoff), samarbeid med politi og helseinstanser, generelt holdningsskapende tiltak mm. Tilsvarende tiltak kan være aktuelt her i landet også. 

Referanser

Nordfjærn T, Bretteville-Jensen AL, Edland-Gryt M, Gripenberg J. Risky substance use among young adults in the nightlife arena: an underused setting for risk-reducing interventions? Scand J Public Health 1403494816665775, first published on August 24, 2016 as doi:10.1177/1403494816665775

Nordfjærn T, Edland-Gryt M, Bretteville-Jensen AL, et al. Recreational drug use in the Oslo nightlife setting: study protocol for a crossectional time series using biological markers, selfreported and qualitative data. BMJ Open 2016;6:e009306. doi:10.1136/bmjopen-2015-009306

Hallvard Gjerde et. al, Comparison of drugs used by nightclub patrons and criminal offenders in Oslo, Norway, Forensic Science International, Volume 265, August 2016, Pages 1-5, ISSN 0379-0738, http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.12.029