Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdatering pr. 13. mai 2013:

Smitteoppsporing rundt tuberkulosetilfeller

Publisert Oppdatert

Det er påvist tilsammentre tilfeller av lungetuberkulose i en klasse ved Bårdar Akademi i Oslo. Etfjerde tilfelle av tuberkulose er påvist hos en elev som har gått på samme skole på dagtid, men ikke i samme klasse. Smitteoppsporing er igangsatt blant elevene som tar danseutdanning på dagtid. Kveldskurselever ansees ikke som smitteutsatte. Folkehelseinstituttet bidrar med råd og veiledning til kommunehelsetjenesten.

Det er påvist tilsammentre tilfeller av lungetuberkulose i en klasse ved Bårdar Akademi i Oslo. Etfjerde tilfelle av tuberkulose er påvist hos en elev som har gått på samme skole på dagtid, men ikke i samme klasse. Smitteoppsporing er igangsatt blant elevene som tar danseutdanning på dagtid. Kveldskurselever ansees ikke som smitteutsatte. Folkehelseinstituttet bidrar med råd og veiledning til kommunehelsetjenesten.


tuberkulose lunger smal.jpg
Et femte tilfelle i Vestfold fylke har en kjent sammenheng med tilfellene i Oslo.

Samme bakteriestamme er påvist hos fem tidligere tuberkulosepasienter. En mulig sammenheng mellom de nyoppdagete tilfellene og disse er nå under utredning.

Tuberkulose er en sykdom som kan behandles effektivt med medisiner. Kun få av de som har hatt tett kontakt med syke blir smittet. Enda færre vil utvikle sykdommen. Bare de som er syke med lungetuberkulose kan smitte andre. Når det oppdages et tilfelle av lungetuberkulose vil helsetjenesten i kommunen gjennomføre smitteoppsporing.

Personer som har hatt tett kontakt med syke blir tilbudt undersøkelse for å avklare mulig smitte av tuberkulose. De som eventuelt får påvist tuberkulose blir tilbudt behandling og oppfølging av spesialisthelsetjenesten.

Les også: Tuberkulose - faktaark