Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Lengre svangerskap med fysisk aktivitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lengre svangerskap med fysisk aktivitet

Nyhet

Lengre svangerskap med fysisk aktivitet

Moderat fysisk aktivitet i svangerskapet kan gi lengre svangerskap, i følge en ny studie fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Gravide som var fysisk aktive 3-5 ganger i uka hadde 26 prosent redusert risiko for prematur fødsel. Tidligere har aktivitet og trening i siste del av svangerskapet vært sett på som en risiko for å sette i gang fødselen.

Moderat fysisk aktivitet i svangerskapet kan gi lengre svangerskap, i følge en ny studie fra Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Gravide som var fysisk aktive 3-5 ganger i uka hadde 26 prosent redusert risiko for prematur fødsel. Tidligere har aktivitet og trening i siste del av svangerskapet vært sett på som en risiko for å sette i gang fødselen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

  • Fysisk aktivitet.jpg
    13 prosent av de gravide rapporterte at de ikke deltok i noen form for fysisk aktivitet verken ved uke 17 eller uke 30 i svangerskapet.
  • 12,6 prosent rapporterte minst tre aktiviteter i uka ved begge tidspunkt.
  • Forskjellen i lengde på svangerskapet mellom disse to gruppene var på 1,6 dager; med andre ord relativt små forskjeller. 

Fysisk aktive gravide hadde lavere kroppsmasseindeks, lengre utdanning, høyere alder og røykte mindre enn andre gravide. Men selv når analysene ble justert for den gunstige virkningen av dette, vedvarte forskjellene i varighet på svangerskapet. 

De mest fysisk aktive, gravide med aktivitet seks ganger eller mer i uka, hadde imidlertid ikke forskjellig lengde på svangerskapet fra de som ikke trente i det hele tatt. Her var det heller ingen sikker forskjell i forekomsten av for tidlig fødsel i forhold til de inaktive. 

Over 61 000 gravide som fødte i 2000 til 2006 var med i delstudien, der data omkring fysisk aktivitet fra uke 17 og uke 30 i svangerskapet ble analysert. Ulike typer fysisk aktivitet som dansing, svømming, rask gange og regulær trening ble tatt med. Tvillingsvangerskap og svangerskap med komplikasjoner som tilsa ro og hvile var ikke med i undersøkelsen. 

Lavere risiko for svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning og barseldepresjon er tidligere sett hos gravide som er fysisk aktive. Sammenholdt med denne undersøkelsen er det gode holdepunkter for at regelmessig fysisk aktivitet gjennom hele svangerskapet er gunstig. 

Referanse: Med. Sci. Sports Exerc. 2012; 44: 1067–1074. Exercise during pregnancy and the gestational age distribution: A cohort study. Owe KM, Nystad W, Skjærven R, Stigum H, Bø K.