Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

Forskningsfunn

Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

gravid med piller
Foto: Colourbox.com

Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Rundt 7-15 prosent av kvinner i Norge blir deprimerte i løpet av svangerskapet. Bruken av antidepressiva av typen SSRI (selektive serotonin reopptakshemmere) til behandling av depresjon under svangerskapet har blitt stadig mer vanlig.

Det har vært uklart om bruk av SSRI medfører økt risiko for uheldige langtidseffekter for fosteret. De tidligste studiene som studerte motorisk utvikling viste stort sett ingen negative effekter, men senere studier har vist noe økt risiko for forsinket motorisk utvikling.

Den nye studien, som nylig ble publisert i det internasjonale tidsskriftet BJOG, har undersøkt virkningene av at den gravide brukte SSRI under svangerskapet på barnets motorisk utvikling (som for eksempel å holde en blyant eller sparke en ball) ved 3-årsalder.

Svak sammenheng

Over 50 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) deltok i studien. Blant mødrene til disse barna var det 159 som rapporterte langvarig bruk av SSRI under graviditeten. Deres barn hadde litt forsinket utvikling av fin- og grovmotoriske ferdigheter i forhold til barn som ikke var eksponert for SSRI under svangerskapet. Det var imidlertid bare et meget lite antall barn som ble betydelig forsinket i sin motoriske utvikling.

Bør ikke endre praksis

Hovedforfatteren av artikkelen, Marte Handal, fra Folkehelseinstituttet, sier imidlertid at den absolutte økningen i risiko er så liten at resultatene ikke bør føre til noen endring i klinisk praksis.

- Effektiv behandling av depresjon er viktig, og disse resultatene bør ikke hindre helsepersonell fra å starte opp medikamentell behandling eller å fortsette antidepressiv behandling til gravide som trenger det, sier Handal.

- Fordi konsekvensene av å ikke få behandling for depresjon kan være veldig alvorlige, bør gravide kvinner med en depresjon som trenger medikamentell behandling, fortsette med behandlingen uten å bekymre seg for barnas motoriske utvikling.

Om studien

Studien er basert på gjentatte spørreundersøkelser under og etter graviditeten, som er en del av MoBa. MoBa er en stor fødselskohort med mange deltagere, og antall barn inkludert i denne studien er stort i forhold til i mange tidligere studier.

Mor har rapportert hvorvidt hun har vært deprimert før svangerskapet samt sine symptomer på angst og depresjon flere ganger under og etter svangerskapet. Det har gjort det mulig for forskerne å ta hensyn til den underliggende sykdommen på flere måter.

En annen styrke ved studien er at det har vært mulig å sammenlikne selvrapporterte data både om legemiddelbruk og barnas motoriske ferdigheter med andre datakilder, som for eksempel Reseptregisteret og klinisk undersøkelse av en mindre gruppe barn som er deltagere i MoBa. Dette medfører at man kan stole mer på de selvrapporterte dataene.

Sannsynligvis vil det være de alvorligst deprimerte kvinnene som blir behandlet med antidepressiva. Det kan være forhold under svangerskapet hos disse kvinnene som skiller seg fra kvinner som ikke er så alvorlig deprimerte og som kan ha betydning for barnets motoriske utvikling. Det er derfor en svakhet ved denne studien, som ved de fleste andre av denne typen, at den ikke kan utelukke at den observerte sammenhengen mellom bruk av SSRI i svangerskapet og motorisk forsinkelse ved treårsalder henger sammen med alvorlighetsgraden av den gravides depresjon.

Referanse

Handal M, Skurtveit S, Furu K, Hernandez-Diaz S, Skovlund E, Nystad W, Selmer R. Motor development in children prenatally exposed to selective serotonin reuptake inhibitors: a large population-based pregnancy cohort study. BJOG. 2015, Sep 15. doi: 10.1111/1471-0528.13582. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26374234