Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

2015


 1. Nye oppgaver i 2016

  Fra 1. januar 2016 innlemmes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i Folkehelseinstitutt

 2. Storbesøk fra Liberia og Ghana

  Hvordan er et folkehelseinstitutt bygd opp? Hvilken rolle kan det ha i et lands nasjonale helsesystem?

 3. Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

  Folkehelseinstituttet mottar flere spørsmål om behov for vaksinasjon av ansatte ved mottakssentre og asylmottak. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen.

 4. Forebygging og håndtering av influensa på asylmottak

  Svineinfluensaviruset A(H1N1), som er påvist i asylmottak, er nå å betrakte på lik linje med andre sesongbaserte influensavirus.

 5. Helsemessige vurderinger/godkjenninger av vannbehandlingskjemikalier og materialer i kontakt med drikkevann og næringsmidler

  Alle søknader om godkjenning av drikkevannskjemikalier til bruk på land eller offshore, skal nå sendes til Mattilsynet.

 6. Verdens aidsdag 2015 markeres

  Solidaritetsdagen for hiv/aids markeres i en rekke byer. Årets slagord er: #Bryt tausheten. Bli med på #hivsløyfing.

 7. Erstatning etter utvikling av multippel sklerose etter MMR-vaksine

  Høyesterett har tilkjent erstatning til en gutt som i 2002 fikk MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og senere utviklet symptomer på multippel sklerose (MS).

 8. Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett

  Akutt forvirring, delirium, blir ofte oversett og dermed behandlet senere enn ønskelig, viser nye forskningsresultater fra Australia.

 9. Vi bruker for mye antibiotika

  Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres Den europeiske antibiotikadagen 18. november.

 10. Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  Vaksine mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014. Folkehelseinstituttet legger nå fram erfaringer fra det første året med vaksinen.

 11. En spesiell virusvariant dominerer i kusmautbruddet blant studenter

  I disse dager pågår det et kusmautbrudd som hovedsakelig har spredt seg i studentmiljøet. Hvorfor oppstår utbrudd av kusma i en befolkning hvor nesten alle er vaksinert mot sykdommen?

 12. Færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer

  Mindre tobakksbruk og bedre kosthold har bidratt til at Norges største dødsårsak er på vei ned.

 13. Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

  De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.

 14. Høst og vinter - høysesong for omgangssyke

  Høstenog vinteren er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. Det beste rådet for å unngå omgangssyke er god håndhygiene.

 15. Samtaler med barn

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.

 16. Råd ved utbrudd i asylmottak

  Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Ved utbrudd har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet.

 17. Norsk støtte viktig mot fattigdomsrelaterte sykdommer

  Norge har i mange år gitt penger til organisasjoner som utvikler medisiner og vaksiner mot sykdommer som rammer fattige i lavinntektsland, deriblant hiv/aids, malaria og tuberkulose.

 18. Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

  Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker økt oppmerksomhet rundt faren ved feilbruk av aggregat og gassdrevne apparater i små rom med dårlig ventilasjon etter mange alvorlige ulykker på kort tid.

 19. Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge

  Norge deltar i nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og supplerer overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer.

 20. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

 21. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 22. Færre bypassopererte, men fleire fekk pacemaker i 2014

  Over 320 000 pasientar fekk hjelp for hjarte- og karsjukdom i sjukehusa i 2014. Det er om lag 2000 fleire enn i 2013. Fleire fekk pacemakerbehandling, men færre vart bypassopererte, viser statistikk

 23. Birkebeinere med hjerteflimmer fortsetter å trene

  To av tre ski-birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått hjerteflimmer (atrieflimmer).

 24. 70 millioner til flåttforskning

  Et skandinavisk forskningsprosjekt er tildelt 70 millioner kroner. Formålet er å minske antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. Det treårige prosjektet kalles ScandTick Innovation.

 25. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

 26. Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye anbefalinger om smitteverntiltak mot spredning av ESBL-holdige bakterier i sykehus, helseinstitusjoner for eldre og rehabiliteringsinstitusjoner.

 27. Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

  Studiens design, ringvaksinering, beskrives som en ny måte å måle vaksine-effektivitet under et pågående sykdomsutbrudd.

 28. Hepatitt B og C i Norge

  28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet årsrapport for 2014 for hepatitt B og C. Rapporten viser at sykdommene et viktig folkehelseproblem også i Norge

 29. Spørsmål og svar om sommerplager

  Stemmer det at myggen liker noen bedre enn andre? Hvordan fjerner du en flått som har bitt seg fast? Vi får mange spørsmål om typiske sommerplager. Her er svar på de vanligste.

 30. Meld fra om du opplever svømmekløe i sommer

  Har du opplevd svømmekløe (kløende utslett etter bading i ferskvann) i sommer? Da ønsker vi å få høre om det.

 31. Endrede regler for gulfebersertifikat i flere land

  Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde i 2013 at gulfebervaksinasjon i de aller fleste tilfeller gir livslang beskyttelse mot sykdommen.

 32. Hvordan får du rent drikkevann på hytta?

  I Norge har rundt 600 000 personer vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg – enten hjemme eller på hytta. Er du usikker på om vannkilden er bra nok? Da har vi brosjyren for deg.

 33. Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen per juli 2015

  Legemiddelverket har 23. juli 2015 publisert oppdaterte tall for meldte bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil. De aller fleste (94 prosent) betegnes som lite alvorlige.

 34. Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

 35. Enklere bestilling av vaksinasjonskort for ungdom

  Gjennom Mine vaksiner får du oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år.

 36. Global helseberedskap – en vei til bedre helse i alle land

  Folkehelseinstituttets program for Global helseberedskap har vakt stor interesse internasjonalt.

 37. Videreutvikler tjenestene med forbedringsmodell

  Modell for kvalitetsforbedring er nyttig i praktisk forbedringsarbeid, mener ledere og ansatte som har deltatt i et læringsnettverk i Møre og Romsdal.

 38. Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

 39. WHO: For lav vaksinasjonsdekning med MMR i flere norske fylker

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig sendt ut statusoversikt for arbeidet med å bekjempe meslinger og røde hunder (rubella) i Europa.

 40. Mange barn blir langtidsbrukere av sovemedisinen melatonin

  Antall barn som bruker sovemedisinen melatonin har økt jevnt og trutt over en tiårsperiode.

 41. Mye ruspåvirket kjøring

  Politiet sender inn stadig flere blodprøver for utvidede analyser på grunn av mistanke om kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Det viser rusmiddelstatistikken for 2014.

 42. Enklere å melde fra om kosmetikkbivirkninger

  En av ti får bivirkninger fra kosmetikk eller kroppspleieprodukter, men få melder fra om skadene. Nå lanserer Folkehelseinstituttet og Mattilsynet et nytt meldesystem.

 43. 19-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet ble for noen dager siden varslet om at en 19-åring bosatt i en kommune på Østlandet ble svært syk av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

 44. Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere

  Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent av bilførerne, viser FHI-studie.

 45. Utbrudd av meningokokksykdom i Niger

  Helsemyndighetene i Niger rapporterer om et stort utbrudd av meningokokksykdom i landet. Det finnes en effektiv vaksine mot sykdommen.

 46. Antibiotikaresistente bakterier hos kylling og mennesker

 47. Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus

  Hver syvende eldre pasient legges inn igjen i norske sykehus, men blant pasienter med kroniske lungesykdommer er andelen dobbelt så høy.

 48. Ebola-erfaringen bør lede til «globalt spleiselag»

  En internasjonal gruppe eksperter foreslår å opprette et globalt forskningsfond for å møte infeksjonstrusler som Ebola og antibiotikaresistens.

 49. Forskningsprosjekt om alkoholrelaterte skader

  Alkohol er den tredje viktigste risikofaktoren for sykdom og død i EU. Folkehelseinstituttet deltar i arbeidet med å redusere alkoholrelaterte skader gjennom det EU-finansierte prosjektet RARHA.

 50. Oppfølging kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer

  Oppfølging i form av kurs, møter og besøk på legekontor er tiltak som kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer. Det viser en gjennomgang av forskning, som Kunnskapssenteret har gjort.

 51. Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2014

  De fleste bivirkninger etter vaksinasjon er milde og forbigående, for eksempel lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, uvelhet og feber. Det viser Statens legemiddelverks Bivirkningsrapport for 2014.

 52. Små svarte maur innendørs

  Svart jordmaur (Lasius niger), også kalt sukkermaur, kommer gjerne inn i hus om våren på leting etter mat. Den finner raskt fram til alt som er søtt og lager travle maurstier.

 53. Effektiv behandling av klamydia

  Det har i media i det siste blitt skapt et inntrykk av at det nå har blitt vanskelig å behandle klamydia med antibiotika fordi medisinene ikke lenger er effektive. Dette er ikke korrekt.

 54. Gonoré økte i 2014, syfilis stabilt

  Antall meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge, både blant menn som har sex med menn og blant heteroseksuelle. Spesielt sterk var økningen av gonoré blant heteroseksuelle kvinner.

 55. Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

  Systematisk forbedringsarbeid basert på overlevelsesdata resulterte i cirka 60 færre dødsfall ved tre sykehus.

 56. Ny samarbeidsavtale med Malawi

  Folkehelseinstituttet har underskrive ny samarbeidsavtale med styresmaktene i Malawi. Avtalen inneber at folkehelseinstituttet i Malawi vert styrka.

 57. Økt smitte av fugleinfluensa A(H5N1) til mennesker i Egypt

  Egypt har de siste månedene rapportert om en økning i antall personer smittet med fugleinfluensa A(H5N1). Ifølge Verdens helseorganisasjon har det så langt i år blitt registrert 88 nye tilfeller.

 58. Mobbing er en alvorlig risikofaktor for angst og depresjon

  Risikoen for angst og depresjon øker ofte betydelig blant de som utsettes for mobbing.

 59. Dyreassosiert MRSA hos 23 personer i 2014

  I 2014 ble det meldt totalt 1866 tilfeller av MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) hos personer i Norge. Kun 23 av disse kan karakteriseres som dyreassosiert MRSA (LA-MRSA).

 60. Ebola-vaksinestudie klar til oppstart i Guinea

  WHO, Helsedepartementet i Guinea, Leger uten Grenser, Epicentre og Folkehelseinstituttet starter en fase tre-studie i Guinea den 7. mars for å teste effekten av en forebyggende vaksine mot Ebola.

 61. Hvor mange nordmenn har antibiotikaresistente bakterier i tarmen?

  En fersk rapport viser høy forekomst av antibiotikaresistens i diare-bakterier funnet hos mennesker og dyr i Europa. Folkehelseinstituttet vil kartlegge hvor stor utbredelsen er i Norge.

 62. Hivsituasjonen i Norge per 31.desember 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivsmittede i Norge, en moderat økning fra 2013. Økningen er i gruppene menn som har sex med menn (msm) og blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge.

 63. Barn spiser stadig oftere snus og batterier

  Økningen bekymrer fagfolkene ved Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

 64. Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

  Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy.

 65. Kunnskapsoppsummering om standardiserte tobakkspakninger

  Sett under ett støtter forskningen opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger, som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.

 66. På med kondom

  Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner i Norge er høy og kondombruken blant ungdom er lav. Folkehelseinstituttet lanserer kortfilmen «Om mann og mus».

 67. Lag ditt eget informasjonsark på 40 språk med «Explain TB»

  «Explain TB» er et internasjonalt dugnadsprosjekt for å få oversatt informasjon om tuberkulose til mange språk, slik at alle tuberkulosepasienter skal få informasjon de forstår.

 68. Føflekkreft øker, bør utrede solarieforbud

  På verdensbasis er det bare New Zealand som har høyere dødelighet av føflekkreft enn Norge.

 69. Trendrapport 2015: Utviklingstrekk og utfordringer på det internasjonale vaksinefeltet

  2014 vil bli husket som året da ebola for alvor ble en global utfordring. Arbeidet med å utvikle og produsere en vaksine mot ebola dominerte det internasjonale vaksinearbeidet i årets siste måneder.

 70. Nedgang i antallet nye ebolasyke i Guinea, Sierra-Leone og Liberia

  Antallet nysmittede ser ut til å være på vei ned i alle de tre landene som er hardest rammet av ebolautbruddet i Vest-Afrika.

 71. HPV-vaksine til gutter?

  På bestilling fra Folkehelseinstituttet har Kunnskapssenteret utarbeidet to rapporter om beskyttende effekt og kost-nytte av HPV-vaksine til gutter.

 72. Amøbeinfeksjon og reiser: Bruk alltid sterilt eller kokt vann ved neseskyllinger på utenlandsreiser

  Er man usikker på vannkvaliteten, bør man ved neseskyllinger alltid bruke sterilt eller kokt vann. Dette er spesielt viktig ved opphold i subtropiske og tropiske strøk.

 73. Immunitet mot rubella: Hva betyr lavt antistoffnivå?

  Folkehelseinstituttet har mottatt spørsmål fra en mikrobiologisk avdeling om revaksinering av fertile kvinner som har fått to doser MMR-vaksine.

 74. Plantevernmidler i drikkevann - en helserisiko?

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

 75. Uvanlig mange barn syke av enterovirus D68 sist høst

  33 av 303 barn som var innlagt på Oslo universitetssykehus med alvorlige luftveissymptomer høsten 2014, var smittet av enterovirus D68. Viruset ble påvist med en ny analysemetode utviklet ved Folkehe

 76. Lav men økende influensaaktivitet ved årsskiftet

  Selv om datagrunnlaget for de to siste ukene er noe ufullstendig på grunn av helligdagene, ser det nå ut til at vi er på vei inn i vinterens influensautbrudd og at det kan ventes videre økning.

 77. Nye influensavirus i sesongen 2014 - 2015

  Forholdsvis få har blitt syke så langt i årets influensasesong. Av de tilfellene som er påvist gjelder noen tilfeller en virus-variant som ikke er dekket helt opp i årets influensavaksine. – Det er e

 78. Over en halv million snusbrukere i Norge

  Om lag 350000 personer bruker snus daglig og 175000 bruker snus av og til.

 79. Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

  Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt n

 80. Til Oslo for å lage global antibiotikaplan

  25.000 personer dør som følge av antibiotikaresistente mikrober i Europa hvert år. 13. og 14. november arranger Norge sammen med seks andre land og Verdens helseorganisasjon (WHO) konferanse.

 81. Råd til dem som har vært i ebolarammede områder

  De fleste som har vært i ebolarammede områder er friske og kan leve som normalt. De skal likevel følge nøye med på egen helse, og blir de syke, skal de ringe 113 eller kontaktpersonen som de har fått

 82. Laveste alder for rotavirusvaksinasjon

  Rotavirusvaksine skal ikke gis før barnet er fylt 6 uker (42 dager). Vaksinen er ikke godkjent for barn som er yngre enn dette.

 83. Mulige norske bidrag til vaksinebasert bekjempelse av ebola

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurdert mulige norske bidrag til vaksinebasert bekjempelse av ebola-epidemien. Svar på oppdraget kommer i form av en rappo

 84. UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

  Utfra en samlet vurdering av situasjonen i Guinea, Sierra Leone og Liberia fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i landene.

 85. Nasjonalt tvillingregister trenger fornyet samtykke

  Dersom du har vært deltaker i én eller flere av Folkehelseinstituttets tvillingundersøkelser i perioden 1992−2008, har du gitt verdifulle opplysninger til vår tvillingforskning.

 86. Nye mål for bedre drikkevann i Norge

  Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse. Denne protokollen var den første internasjonale avtalen vedtatt for å oppnå tilstrekkelig f

 87. Minimal spreiing av LA-MRSA i Noreg

  Mattilsynet har teke prøvar av alle svinebesetningar i Noreg med meir enn 10 purker. Av dei 986 besetningane ein har teke prøver av, har ein berre funne dyreassosiert meticillinresistente gule stafyl

 88. Okkult hepatitt B og anti-HBc alene positivitet - smitteverntiltak

  HBV-infeksjon kalles okkult når man ikke kan påvise HBsAg, mens HBV-DNA-PCR er positiv i levervev og/eller blod. Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye råd om smitteverntiltak i slike situasjoner &

 89. Riktig beltebruk redder barneliv

  En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 9 av 10 barn i bilulykker blir alvorlig skadd eller dør på grunn av feilsikring eller løse gjenstander.

 90. Vannverksdata for 2013 er tilgjengelig

  Data fra vannanalyser og en rekke andre data fra rundt 2300 vannverk er nå tilgjengelig i Folkehelseinstituttets Vannverksregister. Nesten 1900 vannverk har rapportert data for 2013 til Mattils

 91. Meldte tilfeller av resistente bakterier i 1. kvartal 2014

  Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner.

 92. Samlet oversikt over personskader i Norge - ny rapport

  Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år.

 93. Økning av rapporterte tilfeller av MERS

  Verdens helseorganisasjon melder om en markant økning av MERS, en sykdom knyttet til Midtøsten og som kan gi alvorlig lungesykdom.

 94. Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress

  Hvordan kvinner opplever fødselsprosessen kan være avgjørende for hvorvidt de utvikler posttraumatisk stresslidelse eller ikke.

 95. Voksne trenger oppfriskningsvaksiner

  Fra 22. til 26. april markeres Europeisk vaksinasjonsuke etter initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

 96. Økt oppmerksomhet på skarlagensfeber

  Britiske helsemyndigheter melder om en betydelig økning av tilfeller av skarlagensfeber i alle deler av landet. Skarlagensfeber er vanligvis en mild barnesykdom, men kan i sjeldne tilfeller gi senkom

 97. Markering av verdas tuberkulosedag 24. mars 2014

  Tema for Verdas tuberkulosedag 2014 er multiresistent tuberkulose, også kalla MDR-tuberkulose. I WHO sin Europa-region er det berre ein av tre med MDR-tuberkulose som blir friske. Verdas tuberkulosed

 98. Tiltak mot spreiing av dyreassosiert MRSA (LA-MRSA) i Noreg

  Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og veterinær- og helsemyndigheitene samarbeider om å kartleggje og få kontroll på spreiinga av dyreassosiert MRSA (LA-MRSA) til og i norske svinebesetningar.

 99. Rapport fra Vannverksregisteret (data 2009 og 2010)

  Dette er den første vannrapporten som er skrevet etter at Mattilsynet overtok ansvaret for innsamlingen av vannverksdata via Altinn i 2010.

 100. Menstruasjonssyklusen opphøyrer litt tidlegare enn vanleg etter fjerning av ein eggstokk

  I overgangsalderen misser kvinner som har fått fjerna ein eggstokk menstruasjonen eitt år tidlegare enn kvinner med begge eggstokkar intakte.

 101. TBE-studie i Østfold

  Det har til nå ikke vært noen laboratoriebekreftede sykdomstilfeller av TBE (skogflåttencefalitt) smittet i Østfold, men i vestlige deler av Sverige har antallet tilfeller vært økende.

 102. Liten sannsynlighet for større influensautbrudd denne vinteren

  Det ermindre sannsynlig at vi får et stort utbrudd av influensa denne vinteren. Antall tilfeller av influensaliknende sykdom er totalt sett fortsatt lavt, men antall tilfeller er noe høyere i S

 103. Vil ha strengere grenser for svevestøv

  Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt.

 104. Meldte tilfeller av resistente bakterier i 4. kvartal 2013

  Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner.

 105. Økning av pasienter smittet med sjelden Salmonellavariant

  Folkehelseinstituttet har i januar og februar 2014 fått melding om 14 personer med infeksjon forårsaket av en sjelden variant av monofasisk Salmonella Typhimurium. De fleste er smittet i Norge og bor

 106. Sjeldan type salmonellose påvist

  Folkehelseinstituttet har i november 2013 fått påvist18 personar i Noreg med ein sjeldan salmonellabakterie kalla Salmonella Coeln. Pasientane er smitta i Noreg og bur spreidd i fleire fylke (B

 107. Økning i meldte tilfeller av Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) -infeksjoner

  Som tidligere år har det i løpet av sommeren vært en øking av meldte tilfeller av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)-infeksjon i Norge, sammenlignet med resten av året. En del av tilfellene er smitte

 108. Sen start av glutenholdig mat har sammenheng med økt risiko for cøliaki

  Spedbarn som fikk gluten innført i kosten etter seks måneders alder hadde høyere risiko for å utvikle cøliaki enn de som fikk slik mat tidligere. Det viser resultater i en studie fra FHI.

 109. Temperatur påvirker forekomst av ulcerøs kolitt

  Forekomsten av den kroniske tarmsykdommen ulcerøs kolitt øker mot nord på den nordlige halvkule og mot sør på den sørlige halvkule. Kan det være klima som påvirker sykdommen?

 110. P-piller har ikke sammenheng med bekkenløsning i svangerskapet

  Bruk av p-piller (kombinasjonspreparater) før svangerskapet øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter, i følge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Forskerne fant derimot en lett økt

 111. Politisk apati, stigmatisering og kriminalisering hindrer effektiv forebygging av hiv i Asia

  Den asiatiske hivepidemien er i stor grad preget av smitte i nøkkelgrupper som sexarbeidere og deres klienter, injiserende stoffmisbrukere, menn som har sex med menn (MSM) og transpersoner.

 112. Mistenkt tilfelle av rabies hos ei kvinne som var busett i Oslo

  Oslo Universitetssjukehus har varsla Folkehelseinstituttet og smittevernoverlegen i Oslo om eit mogleg tilfelle av rabies (hundegalskap) hos ei kvinne busett i Oslo og som døydde i slutten av juni i

 113. Innføring av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio til elever i 10. klasse

  Fra skoleåret 2013/2014 skal elever i 10. klasse tilbys en oppfriskningsdose med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV). Tidligere har det i 10. klasse kun vært tilbud om poliov

 114. Resistente gule stafylokokker (MRSA) påvist i svinebesetninger på Østlandet

  Det er påvist dyreassosiert MRSA, også kalt livestock-associated MRSA (LA-MRSA), i svinebesetninger og hos personer som arbeider med griser i gårder på Østlandet og i Rogaland.Folkehelseinstitu

 115. Rapport om antibiotikaresistens ved matbårne infeksjoner

  Den tredje fellesrapporten fra det europeiske mattilsynet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) vedrørende antibiotikaresistens hos Salmonella og Campylobacter er offentliggjort. Det e

 116. Utdaterte vekstkurver i norsk svangerskapsomsorg

  I graviditeten tas det mål av den gravides mage for å kunne følge med på om barnet vokser som normalt i henhold til en referansevekstkurve.

 117. Stor forekomst av rusmidler i blodet til trafikkdrepte bilførere

  Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler var medvirkende årsak til nesten halvparten av alle dødsulykker i trafikken i Sverige, Finland og Norge.

 118. Partnere ligner hverandre og blir mer like med årene

  De fleste blir kjærester med personer som ligner dem selv, og likheten øker de første årene i forholdet, viser en ny doktoravhandling fra Folkehelseinstituttet.

 119. Vanskelig å sette grenseverdier som tar hensyn til «cocktail»-effekten

  Ifølge EUs kjemikalieregister er mer enn 140 000 forskjellige kjemiske stoffer i bruk. – Selv om vi har satt grenseverdier for akseptabelt inntak av enkelte stoffer, vet vi imidlertid lite om hvordan

 120. Film om meslingvaksine

  Til tross for at vaksine mot meslinger (MMR-vaksine) er tilgjengelig for de fleste i Europa, er stadig nye utbrudd av meslinger en realitet.

 121. Mistanke om felles kjelde til hepatitt A-tilfelle i dei nordiske landa

  I Danmark, Sverige, Finland og Noreg har det blitt registrert fleire tilfelle enn vanleg med hepatitt A blant personar som ikkje har vore i utlandet i vekene før dei ble sjuke (innanlandssmitta). Fro

 122. Nye syntetiske rusmidler: Utbredelse, bruk og marked

  I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene.

 123. Økt antall hepatitt A tilfeller smittet i Norge

  Folkehelseinstituttet har så langt i 2013 fått meldt 12 innenlandssmittede tilfeller av smittsom leverbetennelse, hepatitt A. Dette er noe mer enn normalt. Foreløpige undersøkelser tyder ikke p

 124. Meir meslingar i Europa – gjeld også Noreg

  Førekomsten av meslingar i Europa har auka dei siste åra. I 2011 blei det registrert utbrot av meslinger i 36 av dei 53 landa i Europa (WHOs Europaregion). WHO har som mål å eliminere meslingar i Eur

 125. Rabies påvist hos dyr i Hellas

  Greske myndigheiter rapporterer at det er diagnostisert rabies hos ein raudrev og ein hund i regionen Vest-Makedonia som ligg heilt nord i Hellas grensande mot Albania og Republikken Makedonia. Reisa

 126. Mangler kunnskap om effekt av legemidler brukt av gravide i LAR

  Mange pasienter i LAR, deriblant gravide, sliter med psykiske og fysiske problemer og får gjerne reseptbelagte legemidler i tillegg til LAR-legemidler (metadon og buprenorfin).

 127. Svangerskapsforgiftning skader ikke helsen til kvinner med flere barn

  Ettbarnsmødre som har hatt svangerskapsforgiftning og født for tidlig, kan vise seg å ha vesentlig høyere risiko for å dø av hjerte-karsykdom senere i livet.

 128. Omfattende temanummer om forskning på aldring og eldres helse

  Nyere forskning tyder på at vi både lever lenger og med bedre mental og fysisk helse enn tidligere, men resultatene er sprikende. Tidsskriftet Norsk epidemiologi har utgitt et temanummer med 25 fagar

 129. Ny coronavirussykdom i Midtøsten - en oppdatering

  Verdens helseorganisasjon rapporterer at det nå er meldt seks bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset som ble identifisert i september i år, hvorav to er døde.

 130. Kvifor blir så mange gravide kvinner sjukemelde?

  Tre av fire norske kvinner blir sjukemelde under svangerskapet, og dei fleste rapporterer om søvnproblem, bekkenløysing og kvalme/oppkast som dei viktigaste årsakene.

 131. Posttraumatiske stressymptomer etter fødselen

  Opptil en tredje del av alle kvinner opplever sin fødsel som traumatisk, og 2–6 % oppfyller kriteriene for diagnosen Posttraumatisk stressyndrom i forbindelse med fødselen.

 132. Mindre kvikksølvutslipp i Europa

  Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er helseskadelig både for mennesker og dyr. Forbindelsene brytes langsomt ned og finnes i høye nivåer i naturen.

 133. Plaststoffer og helseeffekter - ny utstilling ved Norsk Teknisk Museum

  Med jevne mellomrom hører vi fra media om farlige stoffer i forbrukerprodukter, mat og nærmiljø. Er leker, matemballasje og tåteflasker farlige? En ny utstilling på Teknisk museum vil vise hvordan bl

 134. Ny variant av Coronavirus påvist

  Folkehelseinstituttet er varslet om to personer med alvorlig, akutt luftveisinfeksjon og nyresvikt tidlig i sykdomsforløpet. De er bekreftet smittet med en hittil ukjent type Coronavirus.

 135. Økt smitte med influensa A(H3N2)v i USA, august 2012

  Siden 2011 har det vært påvist tilfeller av smitte fra svin til mennesker med influensa A(H3N2) i USA. Dette viruset kan ha blitt noe mer smittsomt ved at det har fått et gen fra det pandemiske virus

 136. Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

  Det viser en fersk rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekve

 137. Miltbranntilfeller blant stoffmisbrukere i flere europeiske land

  Siden juni er det i det pågående miltbrannutbruddet blant heroinmisbrukere nå rapportert syv tilfeller fra fire europeiske land. Tre tilfeller er diagnostisert i Tyskland, to i Danmark og ett tilfell

 138. Ny kunnskap om PMMA-forgiftninger

  I løpet av 2010-2012 er det i Norge registrert 26 dødsfall forbundet med bruk av det giftige ecstasylignende rusmidlet PMMA (para-metoksy-met-amfetamin).

 139. Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge

  Mange faktorer kan påvirke graviditet i ung voksen alder, men hittil har ingen studier vist hvilke av disse som er de viktigste. Særlig har effekten av depresjon vært uklar. En ny studie fra Folkehel

 140. Sammenheng mellom stefedres utdanningsnivå og stesønners intelligens

  En studie blant 2016 par halvbrødre med samme mor, viser en interessant sammenheng mellom stefedres utdanningsnivå og stesønners intelligens. Funnene tyder på ikke-genetiske forhold påvirker den inte

 141. Miljøgifta PCB reduserer fødselsvekta

  Det ser ut til å være ein samanheng mellom kor mye mor har av miljøgifta PCB (polyklorinerte bifenyl) i kroppen og fødselsvekta til barnet.

 142. Russ og rus

  Russefeiringen er godt i gang. - Defleste av russens knuteregler er ufarlig lek og moro. Men enkelte knuteregler handler om eksperimentering med alkohol istore mengder innenfor et begrenset tidsrom.

 143. Hard trening kan øke risikoen for hjerteflimmer

  Hard kondisjonstrening over flere tiår kan føre til utvikling av hjerteflimmer (atrieflimmer). Det viser en litteraturstudie fra Folkehelseinstituttet.

 144. Trygg antibiotikabruk i svangerskapet

  Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har studert bruk av antibiotika i svangerskapet blant over 180 000 gravide kvinner. I studien viser forskerne blant annet at gravide kvinner

 145. Sparketeljing – nyttig for gravide

  Dersom fosteret blir mindre aktivt, kan det vere uttrykk for at fosteret er i ein sårbar eller trua tilstand.

 146. Uheldig forskrivningspraksis av beroligende midler

  Det er uheldig at pasienter bruker ulike beroligende midler samtidig. Likevel forekommer det ofte at pasienter får foreskrevet slike preparater til samtidig bruk. I de fleste tilfeller gjøres dette a

 147. Rusgivande stoff er lite brukte av tungtransportsjåførar på norske vegar

  Kollisjonar mellom personbilar og tungtransport får ofte svært alvorlege følgjer. Rusgivande stoff kan vere ein medverkande årsak til desse ulykkene. Bruk av alkohol, narkotika eller trafikkfarlege l

 148. Mye ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn

  Omfanget av ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn (MSM) er betydelig. Dette vekker bekymring med tanke på nye hivsmittede. Samtidig er det en betydelig andel av MSM som ikke tester seg for h

 149. Meningokokkvaksinene på Cuba og New Zealand

  Både i Norge, på Cuba og New Zealand har det vært epidemier med smittsom hjernehinnebetennelse som skyldes tre ulike serogruppe B-meningokokker.

 150. Kraftig auke av bilførarar som brukar metamfetamin

  I løpet av dei ti siste åra har delen av bilførarar i Noreg som har brukt metamfetamin auka betydeleg. Delen av bilførarar som har brukt amfetamin har tilsvarande minka betrakteleg. Denne endringa fø

 151. Påvirkning av sovemidler ligner på alkoholpåvirkning

  Forskere fra Folkehelseinstituttet har studert hvordan bruk av sovemiddelet zopiklon (Imovane®) påvirker trafikale ferdigheter, sammenlignet med bruk av alkohol. Studien viste at risikoen for påvirkn

 152. Nasjonalt utbrot av shigellose

  Dei fire personane som har fått bekrefta shigellose i Østfold har ikkje nokon kjend tilknyting til Tromsø. Utbrotet som først starta i Tromsø, blir handtert som eit nasjonalt utbrot då det er pasient

 153. Økt forekomst av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner

  Mikrobiologiske avdelinger rundt om i landet melder at det i løpet av høsten har vært en betydelig økning i antall diagnostiserte tilfeller av infeksjoner med Mycoplasma pneumoniae .Bakterien k

 154. Rabies påvist hos polarrev og reinsdyr på Svalbard – råd til befolkningen

  Det er diagnostisert rabies hos rev og reinsdyr på Svalbard. Folkehelseinstituttet råder besøkende og fastboende på Svalbard til å følge situasjonen og de publiserte rådene på Sysselmannens nettsider.

 155. Økning i antall tilfeller av harepest (tularemi)

  I 2011 ble det meldt 170 tilfeller av harepest hos personer i Norge. De fleste tilfellene er blant voksne. Dette er det høyeste antall tilfeller som er registrert siden overvåkingen startet på 70-tal

 156. Vanedannende legemidler er vanlig blant uføretrygdede

  Vanedannende legemidler av typen benzodiazepiner brukes over lengre tid av uføretrygdede, selv om det ikke er anbefalt. Det er særlig kvinner og menn i slutten av 40-årene som bruker dette, viser en

 157. Heksesot: en helserisikovurdering

  De siste årene synes det å ha vært et økende antall rapporter om et fenomen som populært har blitt kalt heksesot.

 158. Revens dvergbendelmark og opphold i Sverige

  Smittskyddsinstitutet i Sverige har gjort en vurdering av risiko for at mennesker i Sverige smittes med parasitten Echinococcus multilocularis , også kalt revens dvergbendelmark. Bakgrunnen er at man

 159. XMRV – et nytt retrovirus

  En tidligere publisert nettsak på denne temasiden (2010) omtalte forskning som tydet på en mulig sammenheng mellom virusinfeksjon med XMRV og sykdommen ME (Myalgisk encefalopati).Siden&nbs

 160. Plastfyllinger i tennene – heller ikke helt problemfritt?

  Mange har skiftet ut sine gamle amalgamfyllinger med plomber i plast. I sin ferske doktoravhandling undersøker cand scient Jan Tore Samuelsen om noen av de nye plastmaterialene i fyllinger kan være s

 161. Mattilsynet opphever råd om ikke å spise rå spirer i Norge

  Norske matmyndigheter opphever nå rådet til forbrukere om ikke å spise rå spirer her i landet. Bakgrunnen er en rapport fra den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) som utpeker et parti med bu

 162. Morslykke også når baby er født med alvorlig hjertefeil

  Også mødre til hjertesyke barn opplever lykke og velvære akkurat som mødre til friske barn, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Mor kan imidlertid oppleve økt sinne.

 163. Vulkanaske gir nå økt svevestøveksponering enkelte steder

  Svært dårlig luftkvalitet på grunn av svevestøv er registrert i Stavanger. I Kristiansand er det også økte nivåer av svevestøv. Dette skyldes ikke lokale kilder ifølge NILU, og antas dermed å komme f

 164. Tilfeller av harepest (tularemi) i Midt-Norge øker fortsatt

  Hittil i år (pr. 4. mai) er det meldt 48 tilfeller av harepest hos personer bosatt i 18 kommuner i Buskerud, Hedmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder og Nord-Trøndelag. 28 av tilfellene er

 165. Mobiltelefonar, master og stråling

  Ei ekspertgruppe under leiing av Folkehelseinstituttet blei i haust oppretta for å utreie moglege helseskadar ved stråling frå mobiltelefonar, basestasjonar og trådlause nettverk.

 166. Russ og smittsam hjernehinnebetennelse

  Russefeiring fører til visse helserisikoar, både når det gjeld smittsame sjukdommar, ulykker og alkoholrelaterte risikosituasjonar. Av alvorlege smittsame sjukdommar er det særleg smittsam hjernehinn

 167. Nye tilfelle i yersiniose-utbrotet

  Referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet har sidan februar påvist identisk stamme av Yersinia enterocolitica O:9 hos 20 pasientar busett over heile landet. Intervju av sjuke personar gav i før

 168. Rapport om førekomsten av psykiske plager og lidingar blant eldre i Noreg

  Einrapport frå Folkehelseinstituttet avdekkjer mangelfull kunnskap om den psykiske helsa hos menneske over 65 år. Undersøkingane som er gjennomgått, viser stor spreiing i omfanget av psykiske p

 169. Nye faglige råd om tiltak i nærmiljøet ved tilfelle av meningokokksykdom

  Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet og fagmiljøer utarbeidet nye faglige råd om tiltak i nærmiljøet ved mistenkt eller påvist tilfelle av meningokokksykdom. Disse faglige råde

 170. Samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte

  I Norge har samboere stort sett like god psykisk helse som gifte, men flere rapporterer om alkoholavhengighet og tidligere, alvorlig depresjon sammenlignet med gifte. Dette viser en ny studie fra Fol

 171. Proff på smøring av ski? Vis varsomhet

  Fluorholdig skismøring har vært brukt av profesjonelle skismørere og av ivrige amatører siden slutten av 1980-tallet.

 172. Utredning av søskenbarnekteskap

  Folkehelseinstituttet støtter forslag om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning kan gi bedre innsikt i ulike sider ved en lovregulering og kan også gi ideer til andre tiltak.&nb

 173. Småbarnslykke?

  Småbarnsfasen er ikkje nødvendigvis den lykkelegaste i livet. Det skrantar både på tilfredsheita med livet og tilfredsheita med partnaren hos dei fleste småbarnsforeldre. Men dei som er tilfredse med

 174. Omgivelser og sosiale relasjoner kan endre påvirkning fra gener

  Gener er viktige for hvor tilfredse og glade vi er, men gener er mindre viktige dersom man lever i et parforhold. Det er vist at kvinner og menn i parforhold er mer tilfredse og lykkelige enn persone

 175. Om lag 30 døde av svineinfluensa i 2009

  Om lag30personer døde av svineinfluensa i fjor, viser 2009-statistikken fra Dødsårsaksregisteret.Tallene viser også et høyere antall selvmord enn i de foregå

 176. Samme E. coli-stamme påvist hos to av HUS-tilfellene

  Folkehelseinstituttet har påvist E. coli O157 i prøvene fra to av de tre HUS-tilfellene som ble offentliggjort i går. Det foreligger ikke prøveresultater for det tredje tilfellet. Den påviste E. coli

 177. Risiko for dårligere psykisk helse når partneren sliter

  Når partneren har psykiske plager har ektefeller og samboere også dårligere psykisk helse, sammenlignet med andre som lever med en partner uten psykiske plager. Pårørendebelastningene er moderate. De

 178. Kvinner med Parkinsons har økt risiko for fatigue

  Fatigue er et vanlig symptom for de som har Parkinsons, særlig blant kvinner. Også i den generelle befolkningen er fatigue et vanlig problem. Det viser en samarbeidsstudie mellom Ullevål universitets

 179. Økt risiko for gjentatt dødfødsel på samme tidspunkt

  Det er kjent at kvinner som har hatt en tidligere dødfødsel har økt risiko for å gjenta dette i et neste svangerskap, sammenlignet med kvinner som ikke tidligere har hatt dødfødsel. En ny studie fra

 180. XMRV – et ”nytt” retrovirus

  XMRV tilhører retrovirusfamilien, undergruppen gammaretrovirus. Det ble første gang beskrevet i 2006 (1). Gammaretrovirus kan infisere flere dyrearter, men XMRV er det første gammaretroviruset som er

 181. Norske foreldre er positive til vaksinasjon

  Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2009 en spørreundersøkelse blant norske småbarnsforeldre om deres holdninger til barnevaksinasjon.

 182. Nytt tilfelle av Legionella hos norsk pasient på behandlingstur til Institutt Igalo i Montenegro

  Folkehelseinstituttet er blitt varslet om et nytt tilfelle av legionellasykdom hos en mann som ble syk mens han var under behandlingsopphold ved Institutt Igalo Spa i Montenegro. Han er nå i bedring.

 183. Mulige helseeffekter av klimaendringer

  De største utfordringene klimaendringer vil gi Norge, blir sannsynligvis ikke på helseområdet. Men noen utfordringer vil vi få.

 184. Risikofaktorer for utbrenthet blant leger kan variere etter kjønn

  Konflikt mellom jobb og privatliv har sterk sammenheng med utbrenthet blant kvinnelige leger, mens arbeidsmengde er den faktoren som har størst sammenheng med utbrenthet blant mannlige leger. Det vis

 185. Norske barn er blant de friskeste i verden

  Norge har rundt 1,5 mill barn og unge under 25 år, noen flere gutter enn jenter. Dette er 1/3 av befolkningen. Skader, astma, høysnue, smerter og psykiske plager er blant de viktigste helseutfordring

 186. Spedbarnsdødelighet på et historisk lavt nivå

  Spedbarnsdødeligheten i Norge har falt kraftig de siste tiårene. I dag dør 3 av 1000 levende fødte det første året mot 100 per 1000 i 1900. Medfødte sykdommer og misdannelser er den vanligste dødsårs

 187. Kroniske sykdommer er dagens store folkehelseutfordring

  For 100 år siden var det smittsomme infeksjonssykdommer og tuberkulose som tok tusenvis av norske liv. I dag er det kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, psykiske helseproblem, diabe

 188. Matbårne infeksjoner og utbrudd i 2009

  Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av dem som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold

 189. Kodein, heroin og påvirkning i forbindelse med bilkjøring

  Heroin og legemiddelet kodein (Paralgin forte / Pinex forte) er de to hyppigst forekommende opiatene blant norske bilførere. Lege og forsker Liliana Bachs i Avdeling for toksikologisk og farmakologis

 190. Tredobling av risiko for ekstrem svangerskapskvalme mellom generasjoner

  Kvinner har tredoblet risiko for ekstrem svangerskapskvalme dersom mor også hadde sykdommen i et eller flere av sine svangerskap.

 191. Noen fakta om vulkanaske og helse

  I forbindelse med vulkanutbruddet på Island er det laget en kort beskrivelse av hva vulkanaske er, og hvordan det kan påvirke helsen.

 192. Vulkanaske og helsefare

  En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i hele landet.

 193. Manglende kontrollfølelse og høye krav på jobb gir dårligere psykisk helse

  Fraværende oppfatning avkontrolli kombinasjon med høye krav gjør arbeidstakere spesielt risikoutsatte for å utvikle psykiske plager som angst og depresjon. Dette er ett av funnene i en fe

 194. Oppsplittet familiebakgrunn er forbundet med å få barn tidlig

  Det å oppleve skilsmisse eller at en av foreldrene dør i oppveksten øker sannsynligheten for at en blir forelder tidlig samt for å få barn utenfor ekteskap. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehels

 195. La bilen stå etter julebordet

  Desember er høysesong for julebord og annen selskapelighet. For mange er alkohol en viktig del av festen. – La bilen stå, også dagen derpå! Rundt 10 % av de som blir tatt i kontroll har alkoholpromil

 196. Små barn sårbare for angst og depresjon

  Allerede når barn er 18 måneder gamle gjør eksponering av risikofaktorer dem mer utsatte for å utvikle symptomer på angst og depresjon når de kommer i tenårene. Risikoen er i tillegg større enn om ek

 197. Ruseffekten til heroin skyldes nedbrytningsprodukt

  Heroinmisbruk er et stort problem over hele verden, blant annet fordi det fører til økt sykelighet og dødelighet, psykososiale problemer, ulykker og kriminalitet. Det er kjent at heroin omdannes rask

 198. Nordmenn blant de mest tilfredse og minst rammet av psykiske plager i Europa

  Tilfredsheten med livet er høy og andelen med betydelige psykiske plager er lav i Norge sammenlignet med de fleste andre europeiske landene. Inntekt og utdanning har dessuten stor betydning for vår p

 199. Storbrukere av zopiklon framstår som ruspåvirket

  En studie fra Folkehelseinstituttet, publisert i 2009,viste en positiv sammenheng mellom mengden av sovemidlet zopiklon i blodet og sjansen for å bli bedømt som påvirket ved klinisk legeundersø

 200. Uførepensjonering for psykiske lidelser øker

  Uførepensjonering for psykiske lidelser har økt, skjer ved yngre alder og forårsaker flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, som tar f

 201. Psykososiale faktorer bidrar til sosial ulikhet i psykisk helse

  Hvilke faktorer påvirker de sosiale forskjellene i forekomsten av psykiske plager i Norge? Lav tillit til egen mestringsevne, følelse av maktesløshet, lite sosial støtte, dårlig fysisk helse og negat

 202. Svært mange ungdommer med betydelige psykiske plager blir ikke fanget opp

  Ungdommer med betydelige psykiske plager får verken støtte fra lærere eller blir fanget opp av helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Rapporten ”13 -15-åringer fra vanlige f

 203. Utendørs luftforurensning og luftveisplager hos barn

  En svak sammenheng mellom luftforurensning og lungefunksjon er påvist blant 10 år gamle skolebarn bosatt i Oslo, særlig hos jenter.

 204. Sex og helse 2008 - for dårlig oppslutning om studien

  Statens institutt for folkehelse utførte i 1987 en stor befolkningsbasert seksualvaneundersøkelse. Siden har Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø gjennomført undersøkelsen hvert 5 år – den

 205. Utsette grupper har betydeleg dårlegare psykisk helse enn resten av befolkninga

  Personar med lav utdanning, fattige, dei som er utanfor arbeidsliv og studiar, einslege, skilde, trygde- og sosialhjelpsmottakarar samt innvandrarar frå ikkje-vestlege land har betydeleg dårlegare ps

 206. Unik studie av multippel personlighet i Norge

  Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DIF) – tidligere kalt multippel personlighetsforstyrrelse - er for første gang blitt studert i Norge innen rammen av et større kartleggingsprosjekt.Universit

 207. Ny doktorgrad om vann og infeksjoner

  Karin Nygård i Avdeling for infeksjonsovervåking (Divisjon for smittevern) har studert vannbåren smitte og ulike smitteveier i Norge og Sverige. I sitt doktorgradsarbeid belyser hun hvordan etterfors

 208. Tilfeller av legionellasykdom i Østfold (2007)

  Folkehelseinstituttet og smittevernlegene i Fredrikstad og Sarpsborg har blitt varslet om fire tilfeller av legionellasykdom (legionærsykdom) hos personer bosatt i de to kommunene.

 209. Seksuelt misbrukte kvinner har økt risiko for å oppleve fødselen som ekstremt redselsfull

  Kvinner som har opplevd seksuelt misbruk i voksen alder har større risiko for å oppleve ekstrem frykt under fødselen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus univers

 210. Samme gener for personlighetstrekk og psykiske lidelser

  De samme genene kan i enkelte tilfeller disponere for bådeufunksjonelle personlighetstrekk og en psykisk lidelse. Miljøfaktorer kan avgjøre om man får det ene eller det andre, eller ingen av de

 211. Ni av ti vannverkskunder får tilfredsstillende drikkevann

  Ni av ti vannverkskunder får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder innhold av tarmbakterier.

 212. Oppfinnelse gir bedre kvalitet på genteknologiske analyser

  Genteknologiske analyser brukes i stadig flere diagnostiske undersøkelser. Analysene kan påvise ørsmå mengder av bakterier og virus i biologiske prøver. Ulempen er at de kan gi falske positive eller

 213. Tidspress og høyt tempo øker risikoen for psykiske plager

  Menn i 40-årsalderen som velger å leve med tidspress og høyt tempo fremfor et roligere liv har økt risiko for psykiske plager sammenlignet med andre menn. Denne risikoen er fortsatt til stede etter n

 214. Sosial integrasjon virker ulikt på den psykiske helsen

  Sosial integrasjon virker positivt på den psykiske helsen til ikke-vestlige mannlige innvandrere. For kvinner derimot gir sosial integrasjon snarere en økt risiko for psykiske plager, viser en ny stu

 215. Norske biobanker er med på avsløring av lungekreftgener

  Blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er brukt i en stor multinasjonal studie som for første gang identifiserer et viktig genetisk område som gir økt risiko for lungekreft.

 216. Skilsmisse og psykososiale konsekvenser hos voksne barn

  Dersom en av ektefellene har opplevd foreldres skilsmisse er risikoen for at paret vil skille seg nesten doblet, viser en ny studie. Og dersom begge ektefellene har opplevd foreldres skilsmisse er ri

 217. Lik psykisk helse som etnisk norsk ungdom

  Forskjellene i psykisk helse følger nasjonalitet og kjønn, viser en studie fra Folkehelseinstituttet basert på UNGHUBRO-data. – Det bryter med antakelsen om at unge immigranter generelt har større ri

 218. Regelhjelp til alle som driver med vannforsyning

  Fra og med 21. november får ansatte, daglige ledere, verneombud og HMS-ansvarlige i vannforsyningsbransjen hjelp til å finne fram i regelverket på nettstedet www.regelhjelp.no

 219. Voldsutsatte kvinner har mer fysiske plager

  Kvinner som har vært utsatt for fysisk vold, får ikke bare mer psykiske plager. De får også oftere fysiske plager og sykdommer, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

 220. Personlighetstrekk påvirker barns diabeteskontroll

  Barn som kjennetegnes ved samvittighetsfullhet, omgjengelighet og følelsesmessig stabilitet har bedre diabeteskontroll. Barnas mødre viste et lignende personlighetsmønster. Det viser et internasjonal

 221. Uføretrygd er forbundet med lav mestringsevne og kjønn

  Uføretrygd er forbundet med lav mestringsevne og kjønn, viser en ny studie basert på data fra befolkningsundersøkelsen HUBRO. I dennestudien hadde kvinner 50 % høyere risiko for å få uføretrygd

 222. Lav mestringsfølelse: Årsak til sammenhengen mellom lav utdanning og psykiske plager

  Lav mestringsfølelse står alene for halvparten av den forklarte sammenhengen mellom lav utdanning og psykiske plager hos begge kjønn, viser ny forskning fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 223. Inngifte og konsekvenser for barnas helse

  Inngifte - ekteskap mellom personer som er tremenninger eller nærmere beslektet - er utbredt i store deler av verden, spesielt i Midt-Østen, Nord-Afrika og Sør-Asia. Det forekommer sjelden i Norge i

 224. Depresjon har økt betydelig blant unge menn

  Stadig flere menn har blitt deprimerte siden 1990. Det er særlig blant unge voksne menn i alderen 18–34 år forekomsten av depresjon har økt. Det viser en ny undersøkelse. I samme periode har andelen

 225. Nye effektive DNA-analyser ved matsmitte

  Folkehelseinstituttet var først i verden med å utvikle ny DNA-teknologi for å spore opp smittekilder ved matsmitteutbrudd. To nyutviklede metoder fikk stor betydning under E. coli-utbruddet i 2006. D

 226. Mer psykiske vansker blant innvandrere fra lav- og middelinntektsland

  Over dobbelt så mange innvandrere født i lav- og middelinntektsland og som bor i Oslo har psykiske plager sammenliknet med norskfødte og innvandrere født i høyinntektsland. Psykososiale belastninger

 227. Pårørende må tas på alvor i psykisk helsevern

  Pårørende til mennesker med schizofreni har mange negative erfaringer meddet psykisk helsevernet. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. De pårørende må kjempe for å få hjelp t

 228. Sosiale relasjoner og moral påvirker sikker sex

  Rundt åtte av ti ungdommer er positive til å bruke prevensjon, viser en ny studie ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Unge vil oftere bruke prevensjon når de vet at familie, venner og kjæreste har en

 229. Dårlige levekår i barneår en helserisiko i voksen alder

  Jo dårligere status familien har i barneårene, jo høyere er dødeligheten blant barna når de blir voksne. Særlig gjelder dette hjerte-karsykdommer.

 230. Langtidseffekter av ecstasy

  En gjennomgang av studier som er gjort på ecstasybrukere, viser en overhyppighet av både psykisk lidelse og svekkelse av læringsfunksjoner. Mange av personene som er studert bruker også andre rusmidl

 231. Ny norsk standard for bestemmelse av UV-absorbans

  Forslag til ny norsk standard for måling av UV-absorbans er nå ute på høring.

 232. Ungdom ber ikke om hjelp

  Ungdom søker i liten grad hjelp for sine psykiske plager. De som ”bare” har symptomer på angst og depresjon, søker i mindre grad legehjelp, enn de som har kroppslige plager i tillegg. Dette kom

 233. Unik biobankavtale undertegnet mellom Storbritannia og Norge

  Større muligheter for forskningssamarbeid mellom Storbritannia og Norge åpner seg. Sammen kan våre to land bedre utnytte materiale fra biobanker.

 234. Én av fem har hørseltap

  Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at én av fem hadde et mildt hørselstap.

 235. Klimaet påvirker Oslos drikkevannskvalitet

  Undersøkelser gjennom lang tid av vannkvaliteten i Østmarka ved Oslo viser at tendenser til forsuring har gått tilbake etter at utslipp av forsurende stoffer til atmosfæren ble redusert.

 236. Depresjon under svangerskapet

  Det er en vanlig forestilling at svangerskapet er en periode med psykisk velbefinnende, og at graviditeten i seg selv beskytter mot depresjon. Barselperioden har derimot vært sett på som en risikoper

 237. Plastmykgjørere i innemiljøer og betydning for utvikling av astma og allergi

  En nylig publisert undersøkelse finner noe høyere konsentrasjon av enkelte ftalater i støv hjemme hos barn med astma eller allergisymptomer. Resultatene er viktige og gir oss interessant informasjon,

 238. Sammenheng mellom inneluft og helse

  Helserisikovurderinger av inneklima går ut på å vurdere om forurensninger i inneluft kan gi sykdom eller plager.

 239. Når årsaken til inneklimaproblemet er ukjent

  Det anbefales en trinnvis framgangsmåte. Det må vurderes om det er sannsynlig at plagene skyldes opphold i bygningen, og inspiseres med tanke på andre mulige risikoforhold.

 240. PCB og bromerte flammehemmere i Mjøsa. Helserisikovurdering.

  Det er funnet høye nivåer av polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere (PBDE) i fisk fra Mjøsa. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Statens forurensingstilsyn har i den forbindelse for

 241. Svikt i vannbehandling gir risiko for sykdom

  Nesten 10 % av vannverkene som i fjor rapporterte bakteriologiske vannkvalitetsdata til vannverksregisteret hadde utilfredsstillende vannkvalitet.

 242. Åpne høydebasseng medfører risiko for forurensning av drikkevannet

  Høydebasseng (utjevningsbasseng) er nødvendig for vannverkenes drift. De gir ekstratilgang på rent drikkevann når behovet er større enn produksjonen, og når det oppstår svikt i pumper og liknende.