Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

2015

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Nye oppgaver i 2016

  Fra 1. januar 2016 innlemmes Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i Folkehelseinstitutt

  Publisert Oppdatert

 2. Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett

  Akutt forvirring, delirium, blir ofte oversett og dermed behandlet senere enn ønskelig, viser nye forskningsresultater fra Australia.

  Publisert

 3. Sterke bein hele livet

  I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. Vi er på verdenstoppen med antall hoftebrudd pr år.

  Publisert Oppdatert

 4. Norsk støtte viktig mot fattigdomsrelaterte sykdommer

  Norge har i mange år gitt penger til organisasjoner som utvikler medisiner og vaksiner mot sykdommer som rammer fattige i lavinntektsland, deriblant hiv/aids, malaria og tuberkulose.

  Publisert

 5. Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge

  Norge deltar i nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og supplerer overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer.

  Publisert Oppdatert

 6. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 7. Færre bypassopererte, men fleire fekk pacemaker i 2014

  Over 320 000 pasientar fekk hjelp for hjarte- og karsjukdom i sjukehusa i 2014. Det er om lag 2000 fleire enn i 2013. Fleire fekk pacemakerbehandling, men færre vart bypassopererte, viser statistikk

  Publisert Oppdatert

 8. Videreutvikler tjenestene med forbedringsmodell

  Modell for kvalitetsforbedring er nyttig i praktisk forbedringsarbeid, mener ledere og ansatte som har deltatt i et læringsnettverk i Møre og Romsdal.

  Publisert

 9. Små svarte maur innendørs

  Svart jordmaur (Lasius niger), også kalt sukkermaur, kommer gjerne inn i hus om våren på leting etter mat. Den finner raskt fram til alt som er søtt og lager travle maurstier.

  Publisert

 10. Føflekkreft øker, bør utrede solarieforbud

  På verdensbasis er det bare New Zealand som har høyere dødelighet av føflekkreft enn Norge.

  Publisert Oppdatert

 11. Over en halv million snusbrukere i Norge

  Om lag 350000 personer bruker snus daglig og 175000 bruker snus av og til.

  Publisert Oppdatert

 12. Til Oslo for å lage global antibiotikaplan

  25.000 personer dør som følge av antibiotikaresistente mikrober i Europa hvert år. 13. og 14. november arranger Norge sammen med seks andre land og Verdens helseorganisasjon (WHO) konferanse.

  Publisert Oppdatert

 13. UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

  Utfra en samlet vurdering av situasjonen i Guinea, Sierra Leone og Liberia fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i landene.

  Publisert Oppdatert

 14. Nasjonalt tvillingregister trenger fornyet samtykke

  Dersom du har vært deltaker i én eller flere av Folkehelseinstituttets tvillingundersøkelser i perioden 1992−2008, har du gitt verdifulle opplysninger til vår tvillingforskning.

  Publisert Oppdatert

 15. Meldte tilfeller av resistente bakterier i 1. kvartal 2014

  Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner.

  Publisert Oppdatert

 16. Traumatiske fødsler kan gi post-traumatisk stress

  Hvordan kvinner opplever fødselsprosessen kan være avgjørende for hvorvidt de utvikler posttraumatisk stresslidelse eller ikke.

  Publisert Oppdatert

 17. Tiltak mot spreiing av dyreassosiert MRSA (LA-MRSA) i Noreg

  Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og veterinær- og helsemyndigheitene samarbeider om å kartleggje og få kontroll på spreiinga av dyreassosiert MRSA (LA-MRSA) til og i norske svinebesetningar.

  Publisert Oppdatert

 18. Meldte tilfeller av resistente bakterier i 4. kvartal 2013

  Resistente bakterier øker risikoen for komplikasjoner når det oppstår alvorlige infeksjoner. Personer med redusert infeksjonsforsvar er spesielt utsatte for å få alvorlige infeksjoner.

  Publisert Oppdatert

 19. Forholdsregler mot smitte med EHEC (enterohaemorrhagisk E. coli) etter kontakt med husdyr

  De siste måneder har detvært en øking i meldte tilfeller av EHEC-infeksjon i Norge. Smittekilden er fortsatt ukjent for flere av tilfellene. Men intervjuer og prøvetaking rundt pasientene tyder

  Publisert Oppdatert

 20. Temperatur påvirker forekomst av ulcerøs kolitt

  Forekomsten av den kroniske tarmsykdommen ulcerøs kolitt øker mot nord på den nordlige halvkule og mot sør på den sørlige halvkule. Kan det være klima som påvirker sykdommen?

  Publisert Oppdatert

 21. P-piller har ikke sammenheng med bekkenløsning i svangerskapet

  Bruk av p-piller (kombinasjonspreparater) før svangerskapet øker ikke risikoen for utvikling av bekkenleddssmerter, i følge en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Forskerne fant derimot en lett økt

  Publisert Oppdatert

 22. Resistente gule stafylokokker (MRSA) påvist i svinebesetninger på Østlandet

  Det er påvist dyreassosiert MRSA, også kalt livestock-associated MRSA (LA-MRSA), i svinebesetninger og hos personer som arbeider med griser i gårder på Østlandet og i Rogaland.Folkehelseinstitu

  Publisert Oppdatert

 23. Utdaterte vekstkurver i norsk svangerskapsomsorg

  I graviditeten tas det mål av den gravides mage for å kunne følge med på om barnet vokser som normalt i henhold til en referansevekstkurve.

  Publisert Oppdatert

 24. Svangerskapsforgiftning skader ikke helsen til kvinner med flere barn

  Ettbarnsmødre som har hatt svangerskapsforgiftning og født for tidlig, kan vise seg å ha vesentlig høyere risiko for å dø av hjerte-karsykdom senere i livet.

  Publisert Oppdatert

 25. Økt smitte med influensa A(H3N2)v i USA, august 2012

  Siden 2011 har det vært påvist tilfeller av smitte fra svin til mennesker med influensa A(H3N2) i USA. Dette viruset kan ha blitt noe mer smittsomt ved at det har fått et gen fra det pandemiske virus

  Publisert Oppdatert

 26. Miljøgifta PCB reduserer fødselsvekta

  Det ser ut til å være ein samanheng mellom kor mye mor har av miljøgifta PCB (polyklorinerte bifenyl) i kroppen og fødselsvekta til barnet.

  Publisert Oppdatert

 27. Russ og rus

  – De fleste av russens knuteregler er ufarlig lek og moro. Men enkelte knuteregler handler om eksperimentering med alkohol i store mengder innenfor et begrenset tidsrom.

  Publisert Oppdatert

 28. Trygg antibiotikabruk i svangerskapet

  Forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har studert bruk av antibiotika i svangerskapet blant over 180 000 gravide kvinner. I studien viser forskerne blant annet at gravide kvinner

  Publisert Oppdatert

 29. Sparketeljing – nyttig for gravide

  Dersom fosteret blir mindre aktivt, kan det vere uttrykk for at fosteret er i ein sårbar eller trua tilstand.

  Publisert Oppdatert

 30. Vanedannende legemidler er vanlig blant uføretrygdede

  Vanedannende legemidler av typen benzodiazepiner brukes over lengre tid av uføretrygdede, selv om det ikke er anbefalt. Det er særlig kvinner og menn i slutten av 40-årene som bruker dette, viser en

  Publisert Oppdatert

 31. Plastfyllinger i tennene – heller ikke helt problemfritt?

  Mange har skiftet ut sine gamle amalgamfyllinger med plomber i plast. I sin ferske doktoravhandling undersøker cand scient Jan Tore Samuelsen om noen av de nye plastmaterialene i fyllinger kan være s

  Publisert Oppdatert

 32. Morslykke også når baby er født med alvorlig hjertefeil

  Også mødre til hjertesyke barn opplever lykke og velvære akkurat som mødre til friske barn, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Mor kan imidlertid oppleve økt sinne.

  Publisert Oppdatert

 33. Russ og smittsam hjernehinnebetennelse

  Russefeiring fører til visse helserisikoar, både når det gjeld smittsame sjukdommar, ulykker og alkoholrelaterte risikosituasjonar. Av alvorlege smittsame sjukdommar er det særleg smittsam hjernehinn

  Publisert Oppdatert

 34. Utredning av søskenbarnekteskap

  Folkehelseinstituttet støtter forslag om å utrede et forbud mot søskenbarnekteskap. En slik utredning kan gi bedre innsikt i ulike sider ved en lovregulering og kan også gi ideer til andre tiltak.&nb

  Publisert Oppdatert

 35. Økt risiko for gjentatt dødfødsel på samme tidspunkt

  Det er kjent at kvinner som har hatt en tidligere dødfødsel har økt risiko for å gjenta dette i et neste svangerskap, sammenlignet med kvinner som ikke tidligere har hatt dødfødsel. En ny studie fra

  Publisert Oppdatert

 36. Norske barn er blant de friskeste i verden

  Norge har rundt 1,5 mill barn og unge under 25 år, noen flere gutter enn jenter. Dette er 1/3 av befolkningen. Skader, astma, høysnue, smerter og psykiske plager er blant de viktigste helseutfordring

  Publisert Oppdatert

 37. Tredobling av risiko for ekstrem svangerskapskvalme mellom generasjoner

  Kvinner har tredoblet risiko for ekstrem svangerskapskvalme dersom mor også hadde sykdommen i et eller flere av sine svangerskap.

  Publisert Oppdatert

 38. Vulkanaske og helsefare

  En sky av vulkanaske fra Island har lammet flytrafikken i hele landet.

  Publisert Oppdatert

 39. Små barn sårbare for angst og depresjon

  Allerede når barn er 18 måneder gamle gjør eksponering av risikofaktorer dem mer utsatte for å utvikle symptomer på angst og depresjon når de kommer i tenårene. Risikoen er i tillegg større enn om ek

  Publisert Oppdatert

 40. Storbrukere av zopiklon framstår som ruspåvirket

  En studie fra Folkehelseinstituttet, publisert i 2009,viste en positiv sammenheng mellom mengden av sovemidlet zopiklon i blodet og sjansen for å bli bedømt som påvirket.

  Publisert Oppdatert

 41. Seksuelt misbrukte kvinner har økt risiko for å oppleve fødselen som ekstremt redselsfull

  Kvinner som har opplevd seksuelt misbruk i voksen alder har større risiko for å oppleve ekstrem frykt under fødselen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus univers

  Publisert Oppdatert

 42. Tidspress og høyt tempo øker risikoen for psykiske plager

  Menn i 40-årsalderen som velger å leve med tidspress og høyt tempo fremfor et roligere liv har økt risiko for psykiske plager sammenlignet med andre menn. Denne risikoen er fortsatt til stede etter n

  Publisert Oppdatert

 43. Voldsutsatte kvinner har mer fysiske plager

  Kvinner som har vært utsatt for fysisk vold, får ikke bare mer psykiske plager. De får også oftere fysiske plager og sykdommer, viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

  Publisert Oppdatert

 44. Svevestøv som årsak til betennelsesreaksjoner og allergi i luftveiene (RAIAP)

  Folkehelseinstituttet har deltatt i det EU-finansierte prosjektet ”Respiratory Allergy and Inflammation due to Ambient Particles – A European-Wide Assessment (RAIAP)”.

  Publisert Oppdatert