Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Hard trening kan øke risikoen for hjerteflimmer »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hard trening kan øke risikoen for hjerteflimmer

Nyhet

Hard trening kan øke risikoen for hjerteflimmer

Hard kondisjonstrening over flere tiår kan føre til utvikling av hjerteflimmer (atrieflimmer). Det viser en litteraturstudie fra Folkehelseinstituttet der den samlede forskningen på dette feltet er vurdert.

Hard kondisjonstrening over flere tiår kan føre til utvikling av hjerteflimmer (atrieflimmer). Det viser en litteraturstudie fra Folkehelseinstituttet der den samlede forskningen på dette feltet er vurdert.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

hjerteflimmer.
hjerteflimmer.
Konklusjonen i denne studien er at hard fysisk utholdenhetstrening kan øke risikoen for atrieflimmer, men forskerne fant ikke holdepunkter for at mindre intens trening er forbundet med økt risiko for atrieflimmer.

Fraråder ikke folk flest å drive hard utholdenhetstrening

For enkelte pasienter med hjertesykdom kan det være farlig å trene hardt, og disse får individuelle råd av sin lege. Noen har vært inne på tanken om at resultatene av studiene som er gjort til nå også bør føre til at helsemyndighetene fraråder "folk flest" å drive hard utholdenhetstrening gjennom mange år. Men gruppen som står bak denne studien, mener ikke dette av to grunner:

  • Det finnes veldig solid forskning som viser nytte av fysisk aktivitet, hard trening inkludert, for helsen. Mangel på mosjon er et stort folkehelseproblem.
  • Forskning om trening og atrieflimmer er fortsatt mangelfull.

- Vi vet for eksempel ikke om bestemte treningsformer i særlig grad er knyttet til risiko, og ikke nok om hvor en eventuell grense kan gå når det gjelder intensitet/samlet treningsmengde per uke/antall år. Vi vet ikke nok om sårbarhet i ulike aldersgrupper, om hvilken rolle infeksjoner kan spille eller om risiko knyttet til genetisk sårbarhet, sier Sidsel Graff-Iversen, forsker på Folkehelseinstituttet.

Forskerne fant og vurderte 17 publiserte enkeltstudier og tre oversiktsartikler samt en del kommentarartikler. Mange av disse arbeidene var metodologisk svake. De inkluderte ti rimelig gode enkeltstudier i sin samlestudie.

- Det trengs flere studier som er egnet for å besvare viktige spørsmål, mener Graff-Iversen.

De fleste studiedeltakerne har til nå vært middelaldrende og eldre menn. Ingen studier har inkludert kvinner i tilstrekkelig antall til at man kan konkludere om økt risiko for kvinnenes del.

Skal undersøke birkebeinere

Folkehelseinstituttet samarbeider med Diakonhjemmet sykehus og Kavli forskningssenter i Birkebeiner-aldringsstudien, som med det første vil invitere nesten 3000 birkebeinere til å delta i et prosjekt hvor sammenhengen mellom trening og atrieflimmer undersøkes nærmere. Hensikten er å få kunnskap om blant annet betydningen av ulike treningsformer og treningsmengder i ulike livsfaser.

Fakta om atrieflimmer

Atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag.

Atrieflimmer kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjertefrekvens. Sammentrekningene i forkamrene kan ha en frekvens på rundt 400 per minutt. Rundt 65 000 nordmenn antas å ha atrieflimmer, cirka 40 000-45 000 av disse er over 67 år.

Risikoen for å utvikle atrieflimmer øker med alder. I en studie av 75-åringer hadde ti prosent atrieflimmer, og blant de eldste er forekomsten enda høyere. Undersøkelser av mannlige birkebeinere over 65 år indikerer at rundt 13 prosent en eller annen gang har hatt atrieflimmer.

De fleste som får rytmeforstyrrelser i hjertet har en underliggende hjertesykdom. Risikofaktorer for atrieflimmer er alder, høyt blodtrykk, overvekt og fedme, diabetes og kroniske hjerte, lunge- og nyresykdommer. Flere av disse sykdommene kan forebygges gjennom fysisk aktivitet. Bare hos en liten andel av personer med atrieflimmer kan man anta at trening har hatt betydning som årsak.

Typisk for dem som trener hardt og får atrieflimmer, er at de ikke har underliggende sykdommer.

Referanse
Graff-Iversen S, Gjesdal K, Jugessur A, Myrstad M, Nystad W, Selmer R, Thelle DS. Atrieflimmer, fysisk aktivitet og utholdenhetstrening. Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 132:295-9